BBC'den çarpıcı anket

  • Giriş : 19.02.2007 / 00:00:00

Son yıllarda dünyanın değişik yerlerinde meydana gelen gerilimi artırıcı olaylara rağmen medeniyetler arasındaki ilişkilerin iyileşmeye gebe olduğu yapılan bir araştırmayla ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

"Batı ve İslam dünyası arasında iyi ilişkiler kurulabilir mi?" konulu bir anket düzenleyen BBC, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 27 ayrı ülkede, her ülkeden yaklaşık bin kişiye sorular sordu. Ankete oy verenlerin yüzde 56'sı iki farklı kültür arasında olumlu ilişkilerin gelişeceğine inanırken yüzde 28'i ise şiddetin ve ilişkilerde bozulmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Türkiye'den gelen sonuçlara göre oy verenlerin yüzde 49'u iki kültür arasında ilişkilerin düzelebileceğini, yüzde 29'u ise zıtlaşma ve çatışmaların kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Jose Luis Zapatero, "Medeniyetlerarası İttifak" adlı bir projeyi yönetiyordu. Bu proje kapsamında "dünya barışını tehdit eden, önyargı, yanlış anlama, yanlış kavrama ve kutuplaşmaların üstesinden gelmesi" hedefleniyordu.

MEDENİYETLERARASI ZITLAŞMANIN ASIL SEBEBİ SİYASİ

Ankette iki kültür arasındaki anlaşmazlık ve sürtüşmelerin sebebi soruldu. Oy verenlerin yüzde 52'si çıkan ihtilafların sebebini politik münakaşalara, yüzde 58'i ise gerilimi artıran azınlık gruplarına bağladı. Sadece Nijerya'dan oylamaya katılanlar dini ve kültürel farklılıkların bu zıtlaşmanın sebebi olduğunu vurguladı. Nijerya'da Müslüman ve Hristiyan toplum arasında şiddetli çatışmalar hala devam ediyor. Batı dünyasında ise ilişkilerin iyileşeceğine inan başlıca ülkeler yüzde 78 ile İtalya, yüzde 77 ile İngiltere ve yüzde 73 ile Kanada.

Globescan seçim şirketi başkanı Doug Miller yabancı bir haber ajansına yaptığı açıklamada, "Anket sonuçları gösteriyor ki dünya geniş kapsamlı ve kaçınılmaz bir medeniyetler savaşına doğru gitmiyor. İnsanlar iki kültür arasındaki kültürel ve dini farklılıklara aldırış etmiyor. Çıkan anlaşmazlıkları politik nedenlere bağlıyor" dedi.

Nijerya'daki durumun uyarı sinyalleri verdiğini ama Lübnan başta olmak üzere çoğu ülkede, dinler arasındaki kutuplaşmanın sebebinin politik çatışmalar olarak görüldüğünü ifade eden Miller, "Anket, anlaşmazlıkların savaşlar olmadan da çözülebileceğini gösterdi. Bu iyi düşüncelere rağmen insanlar yine de gelecek için umutsuz. Bu anket, barışa hizmet edenlerin kötümser düşünceleri ortadan kaldırmak adına çalışmaları için iyi bir fırsat" diye konuştu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious