BBDK'dan İhlas Finans açıklaması

BBDK'dan İhlas Finans açıklaması  .23955
  • Giriş : 29.02.2008 / 12:26:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ''Tasfiye halindekı İhlas Finans Kurumu'nun faaliyette bulunma izni ve yetkisinin kati suretle bulunmadığını'' bildirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Konuya ilişkin olarak BDDK Başkan Tevfik Bilgin imzasıyla İMKB'ye yapılan açıklamada, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14'üncu maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarındaki şartların oluştuğu tespit edilen İhlas Finans Kurumu A.Ş'nin faaliyet izninin, anılan kanunun 20'nci maddesinin 6 numaralı fıkrası uyarınca BDDK'nın 10 Şubat 2001 tarih ve 171 sayılı kararına istinaden kaldırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

''Faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibariyle mer'i olan mevzuat çerçevesinde, İhlas Finans Kurumu A.Ş'nin faaliyet izninin kaldırılmasının sonuçları genel hükümlere tabi olduğundan, anılan şirketin tasfiye işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetimi altında yapılmaya başlanmıştır. Diğer taraftan, kurumunuz internet adresinde yayımlanan İhlas Holding A.Ş'ye ait 12.12.2007 tarihli açıklamada, 'şirketimiz iştiraki olan tasfıye halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş'nin tekrar faaliyete geçirilmesi hususunda, İsviçre'de kurulu Price Waterhouse Coopers AG Switzerland firması ile 11.12.2007 tarihinde münhasır mali danışmanlık (exclusive, financial advisor) sözleşmesi imzalanmıştır. (...)' ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu açıklama üzerine çeşitli basın ve yayın organlarında da konuya ilişkin haberler yapıldığı görülmüştür.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10 Şubat 2001 tarih ve 171 sayılı kararına istinaden katılım fonu kabul etme izni ve yetkisi kaldırılmış bulunan İhlas Finans Kurumu A.Ş'nin nitelikli paya sahip gerçek/tüzel kişi hissedarlarının 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının C bendi gereğince bir bankada kurucu ortak olabilmesi mümkün değildir.

Hissedarlarının kanun karşısındaki hukuki durumunun yanı sıra, anılan şirketin de Türkiye'de katılım bankası olarak faaliyette bulunma izni ve yetkisi kati suretle bulunmamaktadır.''

Bu itibarla, gerek İhlas Holding A.Ş tarafından yapılan açıklamayla gerekse bu açıklamaya istinaden bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle, kamuoyu nezdinde, tasfiye halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş'nin tekrar faaliyete geçeceğine ve Türkiye'de katılım bankacılığı yapacağına dair izlenim yaratılmaya çalışıldığının görüldüğü kaydedilen açıklamada, yapılan bu açıklama ve haberlerin kamuoyu ve yatırımcılar açısından yanıltıcı olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious