BBP'den güç birliğine davet

BBP'den güç birliğine davet.7004
  • Giriş : 07.11.2008 / 08:18:00

Güvenlik-Özgürlük-Refah projesi ile 7. Olağan Kongre'ye hazırlanan Büyük Birlik Partisi yayınladığı bildiriyle güç birliğine davet ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Dünya dengeleri değişiyor, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin kültür coğrafyasında Güç Merkezlerinin büyük bir mücadelesi kaçınılmaz görünüyor. İnsanlık tarihinin gerçeği olan ideolojik yapılanmalarla birlikte enerji kaynaklarının kontrol edilmesi bu Güç Merkezlerinin en önemli amaçlarındandır. Türkiye, kendi kültür coğrafyasındaki tarihi misyonu, enerji bölgeleri ve geçiş yolları üzerindeki potansiyel nüfuzu nedeniyle, Dünya Güç Merkezlerinin önemli hedefi durumundadır.

Yıllardır annelerimizin yüreği yangın yerine döndü, Millet olarak şehit cenazesi taşımaktan omuzlarımız nasırlaştı. Ancak üzülerek şahit oluyoruz ki, terörün arka planının tahlil edilmesinde ciddi yanılgılar söz konusu. Türkiye'nin mevcut sınırları içerisinde kalarak ve çeşitli güç merkezleri ile istihbarat paylaşımına giderek terör meselesini çözebileceğini düşünenler iyi bilmelidirler ki yapılan psikolojik operasyonların oluşturduğu hayal âleminde yaşamaktadırlar. Bu hayal âleminden çıkmanın yegâne yolu Dağlıca ve Aktütün baskınlarının arka planlarının doğru okunmasıdır.

Türkiye'nin kendi kültür coğrafyasında etkisizleştirilmesi amacıyla, Küresel Sermaye tarafından, antidemokratik süreçlerden faydalanılarak önemli ekonomik çökertme operasyonları yapılmıştır. Öncelikli olarak milletin değerlerine mesafeli olmayı kendi varlık nedenleri olarak gören imtiyazlı bir grup oluşturulmuş, akabinde ülke kaynakları bunlara peşkeş çekilmiş ve nihayetinde bunların elindeki imkânlar çeşitli ekonomik çökertme operasyonları ile bir bir alınarak Küresel Sermayenin asıl aktörlerine verilmiştir.

Türkiye'nin kültür coğrafyasında etkili bir dış politika izleyebilmesi ancak cari fazlası olan güçlü bir ekonomi ile mümkündür. Cari fazlası olan bir ekonomi araştırma, bilgi üretimi ve teknoloji geliştirilmesi süreçlerinin her alanda etkili olarak kullanılması ile sağlanabilir. Para politikalarını ekonomik hayatın temel argümanı olarak görenler iyi bilmelidir ki teknoloji üreten bir ülke olmadan güçlü bir ekonomi sahibi olmak mümkün değildir. Teknoloji üreten bir ülke için temel göstergeler olan Araştırma Geliştirme harcamalarının GSYH'ya oranı, kişi başına düşen bilimsel çalışma sayısı v.b. değerler bakımından Ülkemiz gelişmiş ülkelerin çok uzağında bulunmaktadır.

Sosyal barışın ve toplumsal ahlakın temel dinamiklerinden biri olan Gelir Dağılımındaki adaletsizlik maalesef onyıllardır, her geçen gün, yoksul ve orta gelir grubu aleyhine artmaktadır.

Büyüyen bir ekonominin en önemli göstergesi istihdamın artması ve dolayısıyla işsizliğin azalmasıdır. Ülkemizde işsizlik oranı soysal barışı tehdit eden sınırları aşmaktadır. Ancak toplumun milli ve manevi değerlere bağlılığı sosyal patlamaların meydana gelmesini engellemiştir.

Ülkemiz demokrasi ve insan hakları bakımından bir ikilemde bırakılmıştır. Milletimiz, antidemokratik taleplerin sahipleri ile kayıtsız ve şartsız AB sevdalıları arasında, tercihe zorlanmaktadır. Hiç kimsenin binlerce yıllık devlet geleneği olan, bin yıldan beri İslam'la şereflenmiş bir milleti AB talepleri ile bölünmek veya AB karşıtı antidemokratik oluşumlarla birlikte hareket edip özgürlükleri kaybetmek ikilemi arasında bırakmaya hakkı yoktur. Kayıtsız ve şartsız AB sevdalıları iyi bilmelidir ki Türkiye'nin kültür coğrafyasındaki tarihi misyonu kendi kaderidir ve bu kaderi yaşaması kaçınılmazdır. Antidemokratik taleplerin sahipleri ise demokrasi ve inanç özgürlüğünün yegane teminatının Büyük Türk Milletinin sarsılmaz inancı ve iradesi olduğunu unutmamalıdır.

İçinde bulunduğumuz bölgesel ve kısır iç politik gelişmelere karşı Türkiye büyük bir atağa geçmek zorundadır. Kendi kültür coğrafyamızda etkili politikalar izlememiz ve bu bölgelerdeki etkinliğimizi artırmamız iç politik, ideolojik bazı kaygılar ile değerlendirilmemelidir. Üzülerek belirtmek isteriz ki Türkiye'nin bu tarihi misyonu iç politikada bazı ideolojilere mahkûm edilerek taban bulması engellenmektedir.

Ülkemizde demokrasiyi kurumsallaştıracak, kendi kaynaklarımızı ve imkanlarımızı etkili kullanarak güçlü bir ekonomiye sahip olmamızı sağlayacak, Dünya ile barışık ancak tarihi misyonumuzun gereklilikleri konusunda kararlı ve iktidarda muktedir olma becerisini gösterecek bir Büyük Birliğin ve anlayışın ortaya konulması kaçınılmazdır. Bu anlamda bizler Büyük Birlik Partisinin 7. Olağan kurultayını önemsiyoruz ve Kurultayın ana konularından biri olacağı parti yetkilileri tarafından deklare edilen Güvenlik-Özgürlük-Refah projesini önemli bir açılım olarak değerlendiriyoruz.

Bizler, İktidar olmayı milletten başka referanslarda aramayan, Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde kendi değerleri ve kültürüyle mutlu ve müreffeh bir şekilde yaşama özlemi duyan, herkesi Büyük Birlik Partisi saflarında güç birliğine davet ediyoruz.

BİLDİRİ SAHİPLERİ

Dr. Selçuk ÖZDAĞ
Bayram KARACAN
Ahmet YELİS
Ahmet Lütfü AKKUŞ
Cengiz BALCI
Mustafa ASLAN
Veysi ERKEN
Melih PERÇİN
Ahmet TÜRK
Hilmi GÜNEŞ
Dr. Yavuz HAN
Cihangir EKİCİ
Yaşar KOÇ
Halil İbrahim YILMAZ
Doğan ÖZTAŞKIN
Selim ŞİMŞEK
Aydoğan BİLİR
Özcan HACIHASANOĞLU
Hüseyin BERÇİN
Hüseyin TUTUMLU
Yusuf Ziya AKDOĞAN
Adnan CAN
Vural TURAN
Ali İhsan YILMAZ
Mehmet YETER
Ali K. ÖZEN
Kemal TEKOĞLU
Kaya KANPOLAT
Hasan SEYMEN
Ünal UYUMAZ
Hanifi BATI
Yusuf AKGÜL
Eyüp HARBİ
Muhammed G. CAVLI
Erkan GÖKÇE
Fevzi KOÇOĞLU
Cevat ÖZER
Veysel AŞKIN
Zafer TÜTER
İrfan CEP
Şahin BİLGİÇ
Hilmi KARAKILIÇ
Hacı Bayram AKYURT
Suat ORHANOĞLU
Osman SEÇKİN
Sunar ÇAM
Gürdal DEMİRCİ
Alperen TUNALI
Memduh ATALAY
Mustafa ÖNAY
Mustafa ŞİMŞEK
Mahmut PEŞİN
Abdullah HAS
Murat ALBAYRAK
Zeynel Abidin PAYAS
Atila EFE
İsmail KARATEKE
Harun Şimşek
Ahmet ULU
Şinasi ÇAĞATAY
İsa ARMAĞAN
Osman YILMAZCAN
Mustafa KUVANCI
Hasan ARAS
İbrahim KURT
Recep EKİCİ
Ernail AKBULUT
Fikret ASLAN
Ali İhsan GÜÇLÜ
Ferdi KARAASLAN
İsmail KULBAK
İbrahim Ethem UYSAL
Mehmet TOSUN
Sunullah PEKER
Mehmet ASLAN
Necati KAHVECİOĞLU
İsmail AYBAR
Mustafa GÜÇLÜ

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*