Belediye düzenlemesi Meclis'te

Belediye düzenlemesi Meclis'te.19057
  • Giriş : 02.03.2008 / 13:13:00

Meclis, gündemindeki önemli düzenlemeler için yoğun çalışacağı bir haftaya giriyor. TBMM Genel Kurulunun bu haftaki en önemli gündemi tartışmalara yol açan bir konu...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Genel Kurulunun bu haftaki en önemli gündemi, nüfusu 2 binin altına düşen 863 belde belediyesi ile 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasını ve 43 yeni ilçe kurulmasını öngören kanun tasarısı olacak.

Geçen hafta TBMM İçişleri Komisyonunda tartışmalara yol açan tasarıyla, çeşitli ilk kademe, belde belediyeleri ve mahalleler birleştirilerek 43 yeni ilçe kuruluyor. Tasarı, büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak diğer ilçelerin mahallelerine dönüştürülmesi veya katılmalarını da düzenliyor.

Büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde bulunan 283 ilk kademe belediyesinin 239'unun tüzel kişiliği sona erdirilirken, 35'i ilçe belediyesine dönüştürülüyor. İlk kademe belediyelerinin 9'u büyükşehir sınırları dışına çıkarılırken bunlardan 8'i belde belediyesine, 1'i de köy statüsüne getiriliyor.

Büyükşehir sınırları içindeki çeşitli mahallelerin birleştirilmesiyle 8 yeni ilçe kuruluyor. İstanbul'un Eminönü ilçesi kaldırılarak, mahallesiyle birlikte Fatih İlçesine katılıyor. Ayrıca, 863 belde belediyesinin tüzel kişilikleri, ilk genel mahalli idareler seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürülüyor.

-HASTANELERDE ŞEF VE ŞEF YARDIMCISI ATAMALARI-

Genel Kurulda, geçen hafta görüşülmeye başlanan, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcılığı atamalarını yeniden düzenleyen yasa teklifinin görüşmelerine de devam edilecek.

Teklifle, klinik şefi, şef yardımcısı ve başasistan kadrolarına atamalar, uzman doktorlar arasından Sağlık Bakanlığınca yapılacak veya yaptırılacak sınavlara göre gerçekleştirecek. Klinik şefi ve şef yardımcısı kadrolarına, mevcut toplam kadroların yüzde 35'ini geçmemek üzere, profesör ve doçentlerden atama yapılabilecek.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, gümrük kapıları dışında; mektupla, elektronik ortamda veya yaşadıkları ülkelerde oy kullanabilmesine olanak sağlayan tasarının görüşmelerine de TBMM Genel Kurulunda devam edilecek. Geçen hafta ele alınan tasarının tümü üzerindeki görüşmeler yarım kalmıştı.

Bazı yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını içeren yasa tasarısının da Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor.

Genel Kurul, gündemindeki tasarı ve teklifler için gece geç saatlere kadar çalışacak.

-KOMİSYONLAR-

Meclisin önemli bir gündem maddesi de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı olacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda geçen hafta görüşülmeye başlanan tasarının 16 maddesi kabul edilmişti. Komisyon, tasarıyı 4 Mart Salı günü ele alacak.

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekliyle ilgili yasa tasarısı da 5 mart çarşamba günü Adalet Komisyonunda görüşülecek.

AB Uyum Komisyonu 6 Mart Perşembe günü, Dışişleri Bakanlığı, AB Genel Sekreterliği, DPT ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkililerinin katılımıyla, ''Gümrük Birliği konusunda kurumlararası koordinasyon'' konulu bir toplantı yapacak.

Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçenin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu ise 6 Mart Perşembe günü toplanarak yetkililerden bilgi almayı sürdürecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious