Beş bin kişiye iş imkanı

Beş bin kişiye iş imkanı.18046
  • Giriş : 28.04.2008 / 13:46:00

Beş bin kişiye istihdam sağlayacak büyük KOBİ hamlesi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, orta-yüksek ve ileri teknoloji sektörlerinde bulunan 1000 KOBİ'ye 100 bin YTL, orta- düşük ve düşük teknolojiye sektörlerinde bulunan 1000 KOBİ'ye de işletme başına 50 bin YTL olmak üzere toplam 2 bin KOBİ'ye, KOSGEB aracılığıyla 150 milyar YTL'lik kredi faiz desteği sağlayacağını bildirdi.

Çağlayan, ''bugün hayata geçirdiğimiz 1000 1000 KOBİ Yatırım Destek Programı sayesinde, 1 milyar YTL civarında kredi hacmi yaratmış olacağız'' dedi.

Bakan Çağlayan, ''1000 1000 KOBİ Yatırım Destekleme Programı''nı, Sheraton Otelde düzenlediği kahvaltılı basın toplantısıyla açıkladı.

Bakan Çağlayan, KOBİ'lerin ülke ekonomisi içinde yarattıkları katma değeri artırmak, istihdam yaratmak ve rekabetçi kılmak için, KOSGEB aracılığıyla uygun koşullu bir yatırım kredisi daha hayata geçirdiklerini, bunun için çıkarttıkları Bakanlar Kurulu kararının, 26 Nisan Cumartesi tarihli Resmi Gazetede yayımlandığını söyledi.

Bu kararla KOSGEB'in sadece kamu bankalarıyla değil, özel tüm bankalarla çalışabilmesine olanak sağlandığını belirten Çağlayan, bu çerçeve kararla KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limitinin de, 30-40 bin YTL'den 300 bin YTL'ye çıkarıldığını bildirdi.

Çağlayan, KOSGEB tarafından verilecek faiz desteğiyle bankalar tarafından kullandırılacak kredinin üst limitinin KOBİ başına 300 bin YTL'ye, kredilerin azami vadesinin 24 aydan 48 aya çıkarıldığını kaydetti.

''1000 1000 KOBİ Yatırım Destekleme Programı''nın ''iki ayak'' üzerinde hayata geçirileceğini anlatan Çağlayan, bu modeller hakkında bilgi verirken, toplam 2 bin KOBİ'nin makine teçhizat alımları yoluyla yatırımlarının destekleneceğini anlattı. Desteğe hak kazanacak KOBİ'lerin alacağı makine teçhizatın bedelinin ise ilgili bankalarca ödeneceğini ifade eden Çağlayan, buna ilişkin KOBİ'lere herhangi bir nakit kredi ödemesi yapılmayacağını bildirdi.

-İŞLETME BAŞINA 100 BİN YTL'LİK KREDİ FAİZ DESTEĞİ-

Bu modelle, orta yüksek ve ileri teknoloji sektörlerinde bulunan bin KOBİ'ye işletme başına 100 bin YTL'lik kredi faiz desteği sağlanacağını kaydeden Çağlayan, orta-düşük ve düşük teknoloji sektörlerinde bulunan bin KOBİ'ye ise işletme başına 50 bin YTL'lik kredi faiz desteği verileceğini söyledi.

Bakan Çağlayan, program kapsamında 2 bin işletmeye toplam 150 milyon YTL'lik kredi faiz desteği sağlanacağını, protokol yapılacak bankaların KOBİ'lere kullandıracağı kredi miktarında 1'e 6 oranının uygulanacağını ve sağlanacak faiz desteğinin 6 katı kredi hacmi oluşturulacağını bildirdi.

Çağlayan, bu modelle, talep edildiği takdirde işletme başına 10 bin YTL'lik ihracat, teknoloji, kalite, markalaşma gibi alanlarda hibe olarak 2 bin KOBİ'ye toplam 20 milyon YTL'lik KOSGEB desteğinin de ayrıca sağlanabileceğini vurguladı. Çağlayan, ''Böylece 2 bin KOBİ'ye, KOSGEB tarafından sağlanacak destek toplamı 170 milyon YTL olacak'' dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı, her iki program kapsamında öngörülen mikro-küçük ve orta ölçeklerde kontenjanların dolmaması durumunda, bu kontenjanların diğer alanlara kaydırılabileceğini ifade etti.

Çağlayan, bu paketin en önemli özelliklerinden birisinin de program kredisinin yüzde 40'ını oluşturan yaklaşık 400 milyon YTL'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve diğer kalkınmada öncelikli yörelerde yer alan KOBİ'lere kullandırılması olduğunu anlattı.

Kredi kullandırılacak KOBİ'lerin teminat yetersizliği durumunda ise Kredi Garanti Fonu A.Ş tarafından garantörlük imkanı sağlanacağını vurgulayan Çağlayan, yine yapılan pazarlıkların neticesi olarak yüzde 3'ler seviyesinde bir komisyon oranıyla teminat kullandıran Kredi Garanti Fonu A.Ş'nin program çerçevesinde vereceği teminatlara yüzde 1'lik bir komisyon oranı uygulayacağını kaydetti.

-BAŞVURU ŞARTLARI-

Bakan Çağlayan, kredi için başvuracak KOBİ'lerde aranacak şartlara ilişkin bilgi verirken, öncelikle işletmede küçük ve orta ölçekli imalat sanayi kuruluşu olması şartının aranacağını söyledi.

Destek için başvuracak KOBİ'lerin; KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmaları, 2008 yılından önce kurulmuş olmaları, geçerliliği süren kapasite raporu ibraz etmeleri gerektiğini bildiren Çağlayan, işletmelerin Sosyal Güvenlik Pirim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 5458 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmamış borçlarının bulunmaması veya yapılandırılmış ancak ödenmemiş borçlarının olmaması, krediyi kullanmadan önce varsa vergi ve sosyal güvenlik borçlarını ödemeyi taahhüt etmeleri ya da yapılandırılmalarının gerekeceğini anlattı.

Çağlayan, KOBİ'lerin kredi ile alacakları makine ve teçhizatı nerede nasıl kullanacaklarına ilişkin kısa bir fizibilite hazırlayarak KOSGEB'e sunmaları gerektiğini söyledi.

Çağlayan, kredi talebinde bulanan kobi'lerden orta ileri teknoloji sektörlerinde yer alanların 3 yeni istihdam, orta-düşük teknoloji sektörlerinde yer alan KOBİ'lerden ise 2 yeni istihdam sağlamalarının isteneceğini belirtirken, böylece iki program kapsamında toplam 5 bin kişiye 18 ile 24 aylık kredi vadesi boyunca işten çıkarılmamaları güvencesi verilmiş olacağını söyledi.

Çağlayan, yeni istihdam edilecek 5 bin kişiye ilişkin SSK ile vergi ödemelerinin de düzenli olarak yapılması şartının aranacağını bildirdi.

Bu koşullara uymayan KOBİ'lere temerrüt faizi uygulanacağını ifade eden Çağlayan, bu modelle Kalkınmada Öncelikli Yörelere (KÖY) özel imkanlar sağlayarak ''pozitif ayrımcılık'' yapacaklarını kaydetti.

-DOĞU VE GÜNEYDOĞU AĞIRLIKLI

Orta yüksek ve ileri teknoloji sektörlerinde destek verecekleri 1000 KOBİ'nin 300'ünün Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri ile KÖY'lerdeki KOBİ'lerden, orta düşük ve düşük teknoloji sektörlerinde desteklenecek bin KOBİ'nin 600'ünün de Güneydoğu Anadolu ile diğer KÖY'lerdeki emek yoğun işletmelerden oluşacağını belirten Çağlayan, böylece desteklenecek 2 bin KOBİ'nin 900'ünün, Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri ile diğer KÖY'lerdeki işletmelerden oluşacağını söyledi.

''Biz bu destek modelimizle 2 bin KOBİ'mizi küresel rekabette söz sahibi olacak hale getiriyoruz'' diyen Çağlayan, verilecek krediye ilk başvuranların da ilk desteği alacaklarını bildirdi.

-DESTEK NASIL UYGULANACAK?-

KOBİ'lerin söz konusu kredilerden yararlanmak için 1 Mayıs Perşembe gününden başlayarak 30 gün içinde başvuruda bulunmaları gerektiğini anlatan Çağlayan, KOBİ'lerin bu süre içinde www.kosgeb.gov.tr adresine girerek internet üzerinden ön kayıt yaptırarak bir başvuru numarası alacaklarını ve kaçıncı sırada olduklarını görebileceklerini bildirdi.

Çağlayan, bir KOBİ'nin iki programdan sadece birine başvuruda bulunabileceğini belirtirken, şunları kaydetti:

''Bir aylık ön kayıt süresinin tamamlanmasının ardından KOSGEB ve ön kayıt sırasında KOBİ'nin tercih ettiği bankalar tarafından bir ay içinde yapılacak değerlendirme sonucunda, her iki programda kriterlere uyan ilk biner KOBİ tespit edilecek. Bu inceleme sonunda kriterlere uymayanlar elenecek, onların yerine binden sonra başvuru numarası alan KOBİ'ler sırasıyla değerlendirmeye alınacak. Bu çerçevede iki programda toplam 2 bin KOBİ ön kayıt başvuru numara sırasına göre kredi almaya hak kazanacak.''

-KREDİLER, 2 KAMU VE 5 ÖZEL BANKA ARACILIĞIYLA KULLANDIRILACAK-

Bakan Çağlayan, söz konusu kredi ile ilk kez kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarla da protokol imzaladıklarını bildirdi.

KOSGES destek programlarının ilk kez özel bankalara da açıldığını belirten Çağlayan, protokol imzalanan bankalar arasında Ziraat ve Halk Bankalarının yanı sıra, Yapı Kredi, Garanti, Türk Ekonomi ile Alternatifbank'ın yer aldığını bildirdi.

Bu 7 bankanın 18 aylık vade üzerinden KOBİ başına 100 bin YTL'lik kredi faiz desteği karşılığında 600 bin YTL kredi kullandırmayı kabul ettiklerini de söyleyen Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

-''1 MİLYAR YTL CİVARINDA KREDİ HACMİ YARATMIŞ OLACAĞIZ''-

''Bugün hayata geçirdiğimiz 1000 1000 KOBİ Yatırım Destek Programı sayesinde, 1 milyar YTL (Yani 1 katrilyon lira) civarında kredi hacmi yaratmış olacağız. Böylelikle piyasalara 1 katrilyon lira nakit para girmiş olacaktır. Bununla araştırmalara göre, KOBİ'lerimizin yüzde 50 oranında öz kaynakla çalıştığı gerçeğinden hareket ettiğimizde sağlayacağımız destekle, 2 milyar YTL'nin üzerinde bir katma değer ekonomimize kazandırılacaktır. Yine 2 bin işletmemizin yararlanacağı bu destek sayesinde ayrıca 5 bin insanımıza da iş imkanı sağlamış olacağız. Yani 5 bin kişilik yeni istihdam sağlamış olacağız. Yaratılan bu 5 bin kişilik istihdamın kredi vadesi dönemi olan 18 ay ve 24 ayda sadece SSK primi ve gelir vergisi ödemeleri yoluyla 40 milyon YTL'lik bir kaynak devlete kazandırılacaktır. Bunun yanında sağlanacak kredi hacminin makine ve teçhizat alımında kullanılacağından yaklaşık 100-150 milyon YTL'lik KDV de devlete kazandırılacaktır.''

Bakan Çağlayan, ATV televizyonu ile Sabah Gazetesinin banka kredisiyle satışına ilişkin soruya verdiği yanıtta da, ''Bu konuda fal açma kabiliyetim yok. Bu benim çalışma alanımda bir konu değil'' dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious