Bilgisayar oyunları tembelleştiriyor

  • Giriş : 04.12.2006 / 00:00:00

İlköğretim okulu öğrencilerinin velileri arasında yapılan araştırmada, velilerin tamamına yakınının, çocuklarının başarısızlığında ''bilgisayar oyunları''nın önemli rolü olduğunu düşündüğü belirlendi

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İlköğretim okulu öğrencilerinin velileri arasında yapılan araştırmada, evinde bilgisayar olup da okulda başarısız olan öğrencilerin velilerin tamamına yakınının, çocuklarının başarısızlığında ''bilgisayar oyunları''nın önemli rolü olduğunu düşündüğü belirlendi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Samancı, Erzurum kent merkezinde 4 ilköğretim okulundaki evinde bilgisayar bulunan öğrenci ve velileri arasında ''şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının ilköğretim öğrencileri üzerindeki etkileri'' konulu araştırma yaptı.

Öğrenci ve velilerin bu konudaki görüşlerini içeren araştırmada, öğrencilerin genellikle bilgisayar oyunlarını güzel zaman geçirme, zevk ve eğlence aracı olarak gördükleri saptandı.

Öğrencilerin zamanlarının büyük kısmını bilgisayar oyunlarına ayırdıklarının tespit edildiği araştırmada, bu oyunların algılanma farklılıklarının ailede anne-baba ve çocukları arasında, okulda, öğretmen ve öğrencileri arasında çatışma yaşanmasına yol açtığı belirlendi.

Araştırmada, velilerin bilgisayar oyunlarının çocukların ruh sağlıklarını, ders başarılarını, bedensel gelişimlerini, sosyal gelişimlerini, göz sağlıklarını ve anne babalarıyla olan iletişimlerini olumsuz yönde etkilediğini düşündükleri ortaya çıktı.

Çocukların şiddet içerikli oyunlar oynamamaları için okulda, evde ve çevrede gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan velilerin, bilgisayar oyunlarının olumsuz yönlerinden öğrencilerin korunması için, okul ve ailede sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirler almanın sorunun çözümü için yeterli olmadığı görüşünde oldukları belirlendi.

OYUNLARIN OLUMSUZ ETKİSİ VELİLERİ ENDİŞELENDİRİYOR

Araştırmaya göre, evinde bilgisayar olup da okulda başarısız olan öğrenci velilerinin tamamına yakınının çocuklarının başarısızlığında bilgisayar oyunlarının önemli rolü olduğunu düşündüğünün saptandığı araştırmada, çocukların evdeki zamanlarının büyük bölümünü bilgisayar oyunları oynayarak geçirdikleri için ders çalışmaya yeterince motive olamadıkları belirlendi.

Araştırmada görüşleri alınan velilerin önemli oranının çocukların bilgisayar oyunlarıyla birilerini öldürmesini ve bir yerleri bombalayarak kendisini kahraman gibi görmesinden endişe duyduğu saptandı.

Araştırmada, bazı veliler ise ''Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerinde bu denli olumsuzluklara neden olacağını bilseydim eve bilgisayar alırken bir kere daha düşünürdüm'' şeklinde görüş belirtti.

ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLARA KOLAYCA ULAŞIYORLAR

Çocuğun yakın çevresinin bilgisayar oyunu seçme ve oynamada önemli faktör olduğunun saptandığı araştırmada, çocukların ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen şiddet içerikli oyunların bilgisayar satış merkezlerinden ve yakın arkadaş gruplarından kolayca elde edebildiği belirlendi.

Araştırmaya katılan veliler, çocukların bilgisayar oyunlarından olumsuz yönde etkilenmelerine neden olarak şu etkenleri ifade etti:

Okulda çocukların yönlendirilmemesi, ailenin çocuğu yönlendirmedeki yetersizliği, çevrenin olumsuz etkisi, evde çocuğun bilgisayar oyunları ile meşgul edilmesi, okulda çocukların bilgisayar derslerinde ödev ve projelerle yeterince yönlendirilmemesi, çocukların evdeki bilgisayarda oyun oynamaktan başka alternatiflerinin kalmaması.

OLUMSUZ ETKİLENMEMELERİ İÇİN NELER YAPILMALI?

Samancı, araştırma bulgularının çocukların bilgisayar oyunlarından olumsuz yönde etkilenmelerinin okul, aile ve çevre faktörleri ile de yakından ilişkili olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Geleceğin yetişkin bireylerini oluşturacak çocukların ruhsal, bedensel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu olmalarının büyük önem taşıdığını kaydeden Samancı, şöyle konuştu:

''Bu nedenle bilgi teknolojilerinin bir ürünü olan bilgisayar ve bilgisayar oyunlarının çocukları bu açılardan olumsuz yönde etkilememesi için evde anne babalar, okulda eğitimciler ve toplumun diğer kuruluşlarına önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious