Bilinçli İnternet kullanım rehberi

  • Giriş : 24.03.2007 / 00:00:00

İçişleri Bakanlığınca, başta çocuklar ve gençler üzerinde zararlı etkilerinin önlenmesi amacıyla bilinçli internet kullanımı için rehber niteliğinde bir kitap hazırlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Kitapta, internetin neden olduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için devlete ve ailelere düşen görevler tek tek sıralandı.

İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezince (AREM) hazırlanan
''İnternet ve Bilinçli Kullanımı'' kitabı, Bakan Abdülkadir Aksu'nun ön yazısıyla ilgili kuruluşlara gönderildi.

Aksu, yazısında internet ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımının başta gençler ve çocuklar olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde genişlediğini, öte yandan pek çok uzmanın internetin bilinçsiz kullanımının özellikle çocuk ve gençler üzerinde zararlı etkileri olduğunu ve bazı fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açtığını belirttiğini anımsattı.

İçişleri Bakanlığı AREM tarafından bu amaçla ''İnternet ve Bilinçli
Kullanımı'' kitabının hazırlandığını kaydeden Aksu, internetin doğru ve bilinçli kullanımı için rehber niteliğindeki kitabın faydalı olmasını diledi.

-HER YÖNÜYLE İNTERNET-

AREM Başkanı Yılmaz Kurt ve Emniyet Amiri Cem Beyhan tarafından yayına hazırlanan kitap 150 sayfadan oluşuyor. Kitapta, internetin faydaları, internet kafeler, ''chat'', bilgisayar oyunları, internet ve şiddet, terör örgütlerinin sanal ortamda yürüttüğü faaliyetler ve sapkın düşünceler, internette kumar, uyuşturucu, pornografi, madde bağımlılığı konuları ele alınıyor. Bilgisayar kullanımının yol açtığı sağlık sorunları ile bilişim suçları, ''hacker''lar ve bilinçli internet kullanımı kitapta irdeleniyor.

Kitapta, internetin tehlike, imkan ve fırsatları aynı anda iç içe
bulundurduğu, internetin kamu hizmetlerinde kullanılmaya başlamasıyla birlikte kamu sektöründe verimliliğin arttığı belirtiliyor. İnternetin ticaret, eğitim, toplumsal faydalarına işaret edilirken, internet kafelerin sosyal hayatın bir parçası haline geldiği, internet kafelerin ''bilgisayarların multimedya özelliklerinin kullanıldığı eğlence yerleri, sohbet edilen, oyun oynanan ve boş
zaman geçirilen mekanlar olarak algılandığı'' ifade ediliyor.

-İNTERNET SOHBETLERİ-

İnternet sohbetlerinin başta gençler ve çocuklar olmak üzere herkes üzerinde psikolojik, sosyolojik ve fiziksel açılardan olumsuz etkiler yarattığı vurgulanan kitapta, gazetelerden ''chat'' cinayetleri, ''chat'' yüzünden boşanma gibi haberlere yer veriliyor.
Bilgisayar oyunlarının yarar ve zararlarının da değerlendirildiği kitapta, şiddetin ve suçun yaygınlaşmasında internetin etkisi ayrı bölümde ele alınıyor.
İnternetin pek çok yararın yanı sıra şiddeti, terörü, ayrımcılığı ve nefreti beraberinde getirebildiğine işaret edilirken, binlerce sitede bomba, silah yapımı ve kullanımı konusunda eğitim verilerek terörün bu yolla yaygınlaştığı vurgulanıyor.

-TERÖR, KUMAR, UYUŞTURUCU-

Terör örgütlerinin interneti eğitim, iletişim ve propaganda aracı olarak kullandığı, öte yandan bazı sapkın akımların da özellikle sohbet odalarını organize şekilde kullandığı belirtiliyor.
İnternette gençleri kumar ve uyuşturucuya alıştırma gibi zararlı
faaliyetlerin hızlı şekilde yaygınlaştığı, internetin bu yüzünün endişe verici boyutlara ulaştığı, genç ve çocukların pornografi ile tanışmasında ilk adresin internet olduğu ifade ediliyor.

-BİLİŞİM SUÇLARININ ANA NEDENLERİ-

İnternet bağımlılığının söz edildiği bölümde ise bağımlılık belirtileri sıralanırken, kullanıcıların internete ilgisinden dolayı işini, evi ve gerçek dünyayla ilişkilerini aksatmasının bağımlı hale geldiğini gösterdiği kaydediliyor.
İnternet aracılığıyla pek çok bilişim suçunun da işlendiği aktarılırken, bilişim suçlarını işlemede, ''intikam alma duygusu, güç gösterisi, macera ve serüven arama arzusu, arkadaş çevresi, şiddet kullanma ve zarar vermeden hoşlanma, şehvet, açgözlülük, suç işleme bağımlılığı gibi duygu ve davranış kalıpları, ana nedenler olarak sıralanıyor.

-DEVLETE DÜŞEN GÖREVLER-

Kitapta, bilişim suçlarının önlenmesi kapsamında hukuki düzenlemelere yer verilirken, bilinçli internet kullanımı konusunda yapılması gerekenler ''aileye'' ve ''devlete'' düşen görevler olarak iki gruba ayrılıyor.
''Devlete düşen görevler'' arasında , ''Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının Hayata Geçirilmesi'', ''çocukların interneti doğru kullanmasın yönelik düzenlemeler yapılması'', ''aile ve çocuklara yönelik internet paketleri hazırlanması ve yaygınlaştırılması'', ''toplum destekli mücadele anlayışının benimsenmesi gerektiği'', ''internet ve tehlikeleri konusunda gençlerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi'', ''internet etiği oluşturulması'', ''güvenli internet sayfası uygulamasına başlanması'', ''halk kütüphanelerinin internete bağlanması'', ''internet kafe yerine dijital kütüphanelerin geliştirilmesi'', ''internet kafeleri faydalı mekanlara dönüştürecek düzenleme ve denetimlerin yapılması'' ve ''bilgisayar oyunlarının içeriğinin sürekli izlenmesi'' sayılıyor.

-AİLEYE DÜŞEN GÖREVLER-

Kitapta, aileye düşen görevler sıralanırken, anne ve babaların internet ve bilgisayar kullanmayı bilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Çocukların bilgisayarla tanıştırılması ise yaş kategorilerine ayrılıyor. Okul öncesi çocukların, hatta 6-8 yaş grubu çocukların bilgisayara ihtiyacı olmadığı belirtilirken, bilgisayarın aile fertlerinin hepsinin rahat görebileceği bir yere konulması, bilgisayar karşısında geçirilecek zamanının 2 saati
geçirilmemesi, filtre programları kullanılması öneriliyor.
Anne ve babaların çocuklarına internet sohbetleri hakkında bilgi vermesi, hangilerini ziyaret edip etmeyeceği konusunda çocuklarını bilgilendirmeleri, aileye ait bilgileri vermemeleri gerektiği konusunu öğretmeleri tavsiye ediliyor.

-İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ-

Ailelerin çocuklarıyla ''İnternet Kullanım Sözleşmesi'' yapmaları önerilirken, internet konusundaki tavsiyeler şöyle sıralanıyor:
''-Genç, her zaman sığınacağı bir ailesinin olduğunu hissetmeli,
-İnternet kültürünün, öz kültür ve değerlerinin önüne geçmesine izin verilmemeli,
-Çocuğun tüm uğraşı sadece internet olmamalı,
-Sanal ortam, doğal ortamın sınırlarını geçmemeli,
-Sanal kütüphaneler kullanılırken gerçek kütüphaneler rafa kaldırılmamalı ve kitap okuma alışkanlıkları kaybedilmemelidir.''
Olumsuzlukları önlemek için bilgisayar oyunlarının seçiminde çocukların yalnız bırakılmaması, zaman zaman oyunların çocukla birlikte oynanması önerilen kitapta, internet kullanımında katı kısıtlamalara gitmek yerine konuşularak çocukların ikna edilmesi tavsiye ediliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious