Bin 372 madenimizde 12 bin 717 eksiklik bulunuyor

Bin 372 madenimizde 12 bin 717 eksiklik bulunuyor.15149
  • Giriş : 21.04.2008 / 11:23:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, 50 ildeki 1372 madeni denetledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, 50 ildeki 1372 madeni denetledi. Denetim sonuçlarına göre, madenlerde 12 bin 717 eksiklik bulunuyor.

Bakanlığın İş Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı müfettişlerin, 50 ildeki madenlerde gerçekleştirdiği proje, iş sağlığı ve güvenliği konusunda madenlerdeki eksikliklerin devam ettiğini ortaya koydu.

Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş Projesi kapsamında, 200'ü kömür ocağı, 106'sı metal madeni ve 1066'sı endüstriyel ham madde ocağı olmak üzere 62 bin 26 işçinin çalıştığı toplam 1372 iş yeri denetlendi.

Projenin değerlendirme raporuna göre, kurma izni ve işletme belgesi olması gereken 1087 madenden sadece 35'i kurma iznine, 218'i işletme belgesine sahip bulunuyor.

Bakanlığın yayımladığı İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kurma izni, iş yerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun kurulması için yapılan inceleme sonucunda, işletme belgesi ise iş sağlığı ve güvenliği konusunda eksiklik bulunmaması halinde veriliyor.

Öte yandan, 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan 202 iş yerinden 36'sında iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman, 63'ünde iş yeri hekimi istihdam edilmediği, 68'inde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmadığı belirlendi. Ayrıca yasal zorunluluk olmamasına rağmen 12 iş yerinde iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman ve iş yeri hekimi istihdam edildiği tespit edildi.

Denetimlerde 1372 madende toplam 12 bin 717 eksiklik belirlendi. Eksikliklerin 2 bin 317'sinin sağlık gözetimine, 1801'inin organizasyona, 1662'sinin genel çalışma şartlarına, 3 bin 447'sinin mekanik ve elektrik ekipman ve tesislere, 115'inin tahkimata, 153'ünün havalandırmaya, 414'ünün yangın ve patlamaya, 177'sinin ulaşım yollarına, 969'unun kurtarma ve tahliyeye, 167'sinin nakliyata, 792'sinin sosyal tesislere, 703'ünün kişisel koruyucu donanımlara ilişkin olduğu kaydedildi.

-''EĞİTİM ŞART AMA...''-

Bu arada, denetim sonuçları, iş kazalarının önlemesi konusundaki tüm çalışmalarda vurgulanmasına rağmen, eğitim konusunda hala önemli sıkıntılar olduğunu ortaya koydu.

Denetlenen iş yerlerinden yarısına yakınında ''iş sağlığı ve güvenliği eğitimi''ne ilişkin düzenlemelere uygun hareket edilmediği tespit edildi. Buna göre, 658 iş yerinde ''iş sağlığı ve güvenliği eğitimi'' konusunda eksiklik bulunuyor.

İş kazalarını önlemede bir başka önemli unsur olan kişisel koruyucu donanım konusunda da önemli oranda eksiklik bulunduğu görülüyor. İş yerlerinden yaklaşık dörtte birinde (305) kişisel koruyucu donanım kullanımı konusundaki gerekliliklerin yeterince yerine getirilmediği belirtiliyor.

Denetim raporuna göre, iş yerlerindeki bazı eksiklikler ve karşılaşılan iş yeri sayıları şöyle:

-Sağlık raporu: 774

-Göğüs filmleri: 603

-Elektrik tesisatının kontrolü: 552

-Kompresörün kontrolü: 534

-İlk yardım elemanı/ekibi: 476

-Paratoner tesisatı ve kontrolü: 405

-Portör muayenesi: 375

-İş elbisesi: 325

-Operatör belgesi: 243

-Yangın söndürme teçhizatı: 182

-İlk yardım donanımı: 176

-Elektrik kablolarının korunması: 144

-Tehlikeli alanlar: 124

-Tetanos aşısı: 119

-Kurtarma istasyonu: 101

-Güvenlik tatbikatları: 98

-Kaynak ekipmanlarında güvenlik: 95

-Güvenlik ve sağlık işaretleri: 94

-Kaldırma araçlarının kontrolü: 93

-Acil durdurma sistemi: 87

-Elektrik tesisatının uygunluğu: 85

-Kaçamak/nefeslik: 69

-Karbonmonoksit maskesi: 63

-İşletme sahasında güvenlik: 63

-İçme suyu: 47

-Hava ölçümü: 36

-Yangınla mücadele ekibi: 34

-Tehlikeli alanlara geçişin engellenmesi: 24

-Siren sistemi: 18

-Gaz ölçüm cihazı-uyarı sistemi: 16

-Heyelan: 11

-Ocak ile haberleşme: 10

-Grizu ölçümleri: 8

-Sigara içme yasağı: 6

-EKSİKSİZ 27 İŞ YERİ-

Değerlendirme raporunun sonuç bölümünde, 27 iş yerinde herhangi bir eksiklik tespit edilmediği, 19 iş yerine işletme belgesi verilmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

İşverenlerden 187'sine eksiklikleri gidermeleri için süre verilirken, 1088 işverene eksiklerin derhal giderilmesi için süresiz tebligat yapılması, 49 işverene idari para cezası verilmesi, 2 iş yerinin de kapatılması kararlaştırıldı.

Projeyle ilgili değerlendirmede, ''Maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yürütülen çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı, dolayısıyla iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin önemli bir sorun olarak devam ettiği anlaşılmaktadır'' denildi.

İş kazası ve meslek hastalığı risklerinin önlenmesi ve çalışanların korunması amacıyla iş yerinde öncelikle iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturulması gerektiği belirtilen değerlendirmede, bu bilincin oluşturulması ve geliştirilmesinin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm ilgililerde kültürel bir değişikliği zorunlu kıldığı vurgulandı. Değerlendirmede, şunlar kaydedildi:

''İş sağlığı ve güvenliği konusunda başta işverenler ve işçiler olmak üzere diğer tüm yetkili ve ilgililere yeterli ve sürekli eğitim verilmesi, taraflar arasında iletişim ile bilgi alışverişinin sağlanması söz konusu kültürel değişikliğin temel gereğidir.

Bu hususların gerçekleştirilmesi için madencilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal taraflar ve meslek kuruluşları arasında etkin ve sürekli işbirliği sağlanmasının, maden iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden izlenmesi ve sözü edilen işbirliği ve eğitim çalışmalarının desteklenmesi açısından da proje teftişlerine sistematik olarak devam edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious