Bir gün bizi AB üyeliğine davet edecekler

Bir gün bizi AB üyeliğine davet edecekler.9278
  • Giriş : 09.07.2009 / 11:42:00

Karadağ'daki temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Köksal Toptan, ''Bir gün gelecek, AB'nin şimdi bize karşı çıkan ülkeleri dahil, bizi AB üyeliğine davet edecekler'' dedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri


Karadağ'daki temaslarını sürdüren Toptan, Karadağ'ın özel televizyonu Atlas TV'nin konuğu oldu.

Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Köksal Toptan, şu anda Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olan bir iki devlet olduğunu, ancak bu ülkelerin tutumlarının gerçekçi olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin, AB üyeliği standartları için çok sayıda reform yaptığını, eksiklerini bildiğini kaydeden Toptan, AB standardı için bütün eksiklerin tamamlanmasından sonra üyelik için engel çıkarılmamasını istediklerini söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerinin, Türkiye'nin yüksek nüfusundan tedirgin olduğunu anlatan TBMM Başkanı Toptan, şöyle devam etti:

''AB'nin hatırı için nüfusumuzu durduramayız ya da azaltamayız. Kimliğimizi de terk edemeyiz. Bizim önümüze özel şart getiremezler. İtalya'dan, Avusturya'dan, Almanya'dan ne istendi ise bizden de ancak o istenebilir. Bizim hedeflediğimiz, AB üyeleri standardıdır. Siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan... Bu standartları yakaladığımız zaman AB üyesi olsak da olmasak da çok önem ifade etmez. Ancak bir gün gelecek, AB'nin şimdi bize karşı çıkan ülkeleri dahil, bizi AB üyeliğine davet edecekler. Etmeyeceklerse bizimle niye şimdi müzakere yapıyorlar?

Türkiye AB'nin bütün entegrasyonlarının içinde var. Sağlıkta, eğitimde, sporda, sanatta, sanayide, ticarette, her alanda var. Ama AB'ye üyeliğe gelince, 'sen olmazsın...' AB bunu kimseye anlatamaz.''

-TÜRKİYE-KARADAĞ İLİŞKİLERİ-

Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğuna dikkati çeken Toptan, iki ülke arasında hiç bir sorun bulunmadığını, aksine, iyi ilişkilerin daha ileriye nasıl götürülebileceği konusunda siyasi görüş birliği mevcut olduğunu kaydetti.

Karadağ ile ekonomik ilişkilerin yeterli olmadığını vurgulayan Toptan, bu ülkeye yatırım yapmaları için Türk iş adamlarını teşvik ettiklerini söyledi.

Karadağ'da yatırım için elverişli bir ortamın söz konusu olduğunu dile getiren Köksal Toptan, ''Böylesine derin dostluğun, dış ticaret ve yatırım alanında kendini açık bir şekilde belli etmesi gerekmektedir'' dedi.

-KARADAĞ'IN NATO'YA ÜYELİK TALEBİ-

TBMM Başkanı Toptan, ''Türkiye'nin, NATO üyeliği konusunda Karadağ'a destek verip vermeyeceği'' yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

''Bölge, son 20 yıl içinde çok acı çekti. Bu bölgede yaşayan insanlar huzur, refah, mutluluk ve daha çok demokrasi istemektedir. Bunları istemek, hangi etnik gruba mensup olursa olsun, bu bölgede yaşayan insanların hakkıdır. Bunun için iki önemli şemsiye kendini açıkça, net bir şekilde hissettirmektedir. Bunlardan biri NATO, ikincisi AB'dir.

Türkiye, başta Karadağ olmak üzere, bölge ülkelerinin tamamının, hem NATO'ya hem de AB'ye girmesini arzu etmektedir. Karadağ'ın NATO'ya girmesi için Türkiye elinden gelen gayreti sarf ediyor. Biz AB üyesi değiliz ama AB içindeki tüm dostlarımıza, Karadağ'ın AB üyesi olmasının gerekliliğini de anlatmaya çalışmaktayız.''

-''TÜRKİYE, LAİKLİĞİ YAŞAM BİÇİMİ BENİMSEDİ''-

Toptan, ''Radikal İslamcıların bir tehdit unsuru olup olmadığı'' yönündeki soru üzerine, İslam dininin sevgi ve hoşgörü dini olduğunu, bütün dinler gibi insanlara iyiliği, doğruyu, güzelliği öğrettiğini söyledi.

Şiddetle ve insan öldürmeyle İslam dinini yan yana düşünmenin mümkün olmadığının altını çizen Toptan, ''Bir takım grupların kendilerine İslamın mücahitleri sıfatını vererek suç işlemelerini anlamak ve anlatmak mümkün değildir'' diye konuştu.

Türkiye'nin laik bir ülke olduğunu, laikliği, bir yaşam biçimi olarak benimsediğini ifade eden Köksal Toptan, şöyle devam etti:

''Halkın laiklikle ilgili sorunu yoktur ve olmamıştır. Ancak zaman zaman Türkiye'de laiklik anlayışının uygulamasından kaynaklanan bir takım tartışmalar yapılmaktadır. Onları da demokratik bir ortamın doğal tartışmaları olarak görüyoruz. Türkiye'de geleneksel olarak, Müslümanların sadece kendi içlerinde değil başka dinlere karşı da hoşgörüsü, saygısı vardır. İspanya'dan kaçan Yahudilerin sığınacağı yer Türkiye olmuştur. 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerden kaçan Yahudilerin hemen hemen tamamı Türkiye'ye gelmiştir. İstanbul'da cami, sinegog ve kiliseyi yan yana görürsünüz. Böyle bir gelenekten gelen bizim milletimizin laiklikle barışık yaşaması çok doğaldır.''

-TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ-

Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen TBMM Başkanı Toptan, Irak'ın kuzeyinde yaşayan Kürtlerle ilgili hiç bir sorun olmadığını belirterek, ''Tam tersine Saddam'ın zulmünden kaçan Iraklıların sığındığı tek ülke Türkiye olmuştur. Binlerce Kuzey Iraklı aylarca, yıllarca bizim topraklarımızda barınma imkanı bulmuştur. Kuzey Irak'ın şu andaki yerel yöneticileri, uzun yıllar Türkiye'nin verdiği pasaportlarla dünyaya çıkabilmişlerdir'' dedi.

Sorunun, Irak'ın kuzeyindeki topraklarda terör örgütünün mevcudiyeti olduğuna işaret eden Toptan, bu örgütün zaman zaman Türkiye'ye sızarak terör eylemleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin terör örgütüyle mücadele ettiğini kaydeden Toptan, ''Kuzey Irak'ta bir yönetim boşluğundan yararlanmaktadırlar. Bütün bu konuları biz hem Irak merkezi yönetimiyle hem de Irak'ta askeri güç bulunduran Amerikan yönetimiyle konuşuyor ve ortak çözümler bulmaya çalışıyoruz. Zaman zaman Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetimlerle de görüşmeler yapıyoruz. Irak'ın tümünde güvenlik ortamı sağlandıktan sonra bu durumun ortadan kalkacağına inanıyoruz'' diye konuştu.

-İRAN'DAKİ SEÇİMLER-

İran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Toptan, İran'ın Türkiye'nin komşusu ve dostu olduğunu kaydederek, Türkiye'nin, İran'da istikrar ve barışın hüküm sürmesini istediğini söyledi.

Bunun dışındaki gelişmelerin İran'ın iç işleri olduğunu vurgulayan Köksal Toptan, ''Sayın Ahmedi Nejat seçilmiş ve resmi karar organları, seçimin geçerli olduğunu ilan etmişlerdir. İran'la ilişkilerimizi şimdiye kadar olduğu gibi dostluk içerisinde yürüteceğiz'' dedi.

-EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE-

TBMM Başkanı Toptan, dünyadaki ekonomik krizden Türkiye'nin, özellikle dış ticaret hacminde etkilendiğini, çünkü Türkiye'nin, AB ülkeleri ekonomisine dönük ihracat ve ithalatının mevcut olduğunu bildirdi.

Ancak otomotiv sektöründe krizin çok çabuk atlatıldığını kaydeden Toptan, otomobil üretim merkezlerinin, talepleri karşılayamayacak hale geldiğini belirtti.

Ekonomik krizin turizm sektörü üzerindeki etkisine de değinen Toptan, turist sayısının azalmadığını ancak fiyatların düştüğünü belirtti.

Köksal Toptan, sanayi üretim rakamlarının ümit verici olduğunu da sözlerine ekledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*