Bitki koruma ürünleri reçeteli satılacak

Bitki koruma ürünleri reçeteli satılacak.11822
  • Giriş : 12.06.2009 / 15:31:00

Tüm bitki koruma ürünleri reçeteli satılacak. Reçetenin kullanım süresi bir ay olacak ve bu süre içinde kullanılmayan reçeteler geçersiz sayılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ''Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik''i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, Bakanlıktan, reçete yazma yetki belgesi almayan kişiler, bitki koruma ürünü reçetesi yazamayacak.

Reçete, yetkili kişiler tarafından Bakanlıkça yayınlanan Zirai Mücadele Teknik Talimatları ya da Bakanlık tarafından hazırlanan diğer yayınlar dikkate alınarak yazılacak. Yayınlar arasında farklı tavsiyelerle karşılaşıldığında Zirai Mücadele Teknik Talimatları esas alınacak.

Belirtilen durumların dışında reçete yazanlar, yazdığı reçeteden sorumlu olacak, hata veya zararın hukuken sabit görülmesi halinde de zarar reçeteyi yazandan tazmin edilecek.

Bayiler reçetesiz bitki koruma ürünü satamayacak ve reçetede yazan ürünlerin bulunmaması durumunda başka ürün veremeyecek.

Gerekli hallerde, reçete ile satılacak bitki koruma ürünlerinin kapsamının belirlenmesinde ve uygulanmasında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü yetkili olacak.

Zirai mücadele teknik talimatlarında herhangi bir bitki veya bitkisel ürün için ruhsatlı bitki koruma ürününün yer almaması veya teknik talimatının ve ruhsatlı ilaç tavsiyesinin bulunmaması durumunda, ilgili araştırma enstitüsünün mücadelesini ekonomik ve uygun bulması halinde, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından bitki koruma ürünlerine geçici olarak en fazla 2 yıl süreyle geçerli olmak üzere reçeteyle kullanım izni verilecek.

Reçeteler ilgili mevzuata, zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olarak düzenlenecek.

Reçete yazma yetkisine sahip kişi, reçete talebiyle kendisine müracaat eden üreticinin yazılı ve sözlü açıklamalarıyla varsa yanında getirdiği zararlı organizma, bulaşık veya zarar görmüş bitki örneklerini inceleyecek ve bu bilgiler doğrultusunda reçeteyi düzenleyecek. Yeterli bilgi ve bulgu olmaması durumunda arazi ziyareti yapılabilecek.

Zararlı organizmanın teşhis edilememesi, bölge veya ürün için yeni olması muhtemel zararlı organizmalar için, en yakın üniversite veya araştırma enstitüsünden alınan teşhis sonucuna göre reçete yazılacak.

Kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, kooperatifler, üretici ve çiftçi birlikleri ve ziraat odaları gibi kuruluşlarda reçete düzenlenmesi, bünyelerinde görevli reçete yazma yetkisine sahip kişiler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

REÇETE DÜZENLEMEYE YETKİLİ KİŞİLER

Yönetmelikte, reçete yazma yetki belgesi almak için müracaatta bulunabilecek kişiler şöyle sıralandı:

''Bitki koruma bölümü mezunu veya bitki koruma ana bilim dalında yüksek lisans veya doktora yapmış ziraat mühendisleri,

Ziraat fakültesi bitki koruma bölümlerinde görevli öğretim elemanları,

Bitki koruma bölümü mezunu olmayan ancak zirai mücadele araştırma enstitülerinde veya diğer araştırma enstitülerinin bitki koruma ile ilgili araştırma bölümlerinde en az 3 yıl süreyle görev yapan konu uzmanı ziraat mühendisleri,

İl müdürlüklerinde bitki koruma şubelerinde ve ilçe müdürlüklerinde bitki koruma hizmetlerinde en az 5 yıl süreyle görev yapan bitki koruma bölümü mezunu olmayan ziraat mühendisleri,

Ziraat Fakültesi bitki koruma bölümlerinde görev yapmış emekli öğretim elamanları, bitki koruma bölümü mezunu olmayan ancak zirai mücadele araştırma enstitülerinde veya diğer araştırma enstitülerinin bitki koruma ile ilgili araştırma bölümlerinde en az 3 yıl süreyle görev yapmış konu uzmanı emekli ziraat mühendisleri, il müdürlüklerinde bitki koruma şubelerinde ve ilçe müdürlüklerinde bitki koruma hizmetlerinde en az 5 yıl süreyle görev yapmış emekli ziraat mühendisleri,

Ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü dışındaki diğer bölümlerinden mezun olan ziraat mühendisleri,

Sadece tütünlerde kullanılan bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere resmi ve özel kuruluşlarda görevli tütün teknoloji mühendisleri,

Ziraat teknikeri ve ziraat teknisyenleri.''

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ SATIN ALAN ÜRETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Reçeteyle satın alınan bitki koruma ürününün; tavsiye edilen doz ve uygulama şekliyle ile tavsiye edilen bitki ve zararlı organizma dışında kullanılmasından doğacak sorumluluk, bitki koruma ürününü satın alan ve kullanan üreticiye ait olacak.

Reçete ile ilgili yapılacak denetimler, il ve ilçe müdürlüklerindeki zirai mücadele birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından yapılacak.

Yönetmelik ile 12 Şubat 2009 tarihli ve 27139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*