Bölgelere ve sektörlere göre bir kişiye düşen iş maliyeti!

  • Giriş : 29.11.2007 / 10:40:00

Yılın ilk on ayında teşvik belgesine bağlanan yatırım projeleriyle yaratılacak her bir kişilik istihdama düşen ortalama yatırım tutarı 188.9 bin YTL düzeyinde gerçekleşti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Ortalama istihdam maliyeti ana sektörler içinde 122 bin YTL ile en düşük madencilikte. Tarımda 150.5 bin, hizmetlerde 156.9 bin, imalat sanayinde 178 bin YTL olan maliyet, teknoloji-yoğun nitelikteki enerji yatırımlarında 915.4 bin YTL'ye ulaşıyor.

Türkiye'de ortalama 189 bin YTL'lik yatırımla bir kişilik iş yaratılıyor.
Hazine Müsteşarlığı verilerinden yapılan belirlemeye, Ocak-Ekim döneminde teşvik belgesine bağlanan 22 milyar 60.8 milyon YTL toplam tutarlı 2 bin 20 yatırım projesi kapsamında 116 bin 802 kişilik istihdam öngörüldü. Buna göre tüm projelerde yaratılacak her bir kişilik istihdama düşen ortalama yatırım tutarı 188.9 bin YTL düzeyinde oluştu.
-EN AZ MALİYETLE İSTİHDAM MADENCİLİKTE-
Ortalama istihdam maliyetinin ana sektörler içinde 122 bin YTL ile en düşük madencilik sektöründe olduğu belirlendi. On ayda teşvik belgesine bağlanan 427.8 milyon YTL'lik madencilik yatırımı kapsamında 3 bin 500 kişilik istihdam öngörüldü.
Tarımda aynı dönemde 300.1 milyon YTL'lik yatırımla bin 994 kişilik istihdam öngörüldü; bir kişilik iş için ortama yatırım tutarı 150.5 bin YTL'ye geldi.
Aynı dönemde hizmetler sektörüne yönelik yatırımlarda ise ortalama maliyetin 156.9 bin YTL olduğu belirlendi. On ayda teşvik belgesi alınan 7 milyar 489.1 milyon YTL toplam tutarlı 560 hizmetler yatırımı ile 4 bin 733 kişilik istihdam öngörüldü.
En çok yatırım yapılan ve istihdam yaratılan sektör olan imalat sanayiinde ise ortalama 178 bin YTL'lik yatırımla bir kişilik istihdam yaratıldığı belirlendi. Bu sektöre yönelik olarak on ayda teşvik belgesine bağlanan yatırımların toplam tutarı 10 milyar 710.3 milyon YTL, bunlarla öngörülen istihdam da 60 bin 152 kişi olarak gerçekleşti. İmalat sanayii alt sektörleri içinde bir kişilik iş yaratmanın ortalama maliyetinin 426 bin YTL ile en yüksek cam sektöründe, en düşük ise 43 bin YTL ile elektronikte olduğu gözlendi.
-ENERJİDE YÜKSEK MALİYET-
Bir kişilik istihdam başına yapılacak ortalama yatırım tutarı teknoloji-yoğun nitelikteki enerji projelerinde ise 915.4 bin YTL'ye ulaştı. On ayda toplam tutarı 3 milyar 133.5 milyon YTL olan 82 enerji projesi teşvik belgesine bağlandı, bu yatırımlar kapsamında 3 bin 423 kişilik istihdam yaratılacağı bildirildi.
-EN DÜŞÜK MALİYET EGE'DE-
Bir kişilik iş yaratma maliyetinin coğrafi bölgelere göre ise emek-yoğun nitelikteki tekstil yatırımlarının da etkisiyle 141.9 bin YTL ile Marmara'da olduğu belirlendi. Ocak-Ekim döneminde teşvik belgesine bağlanan 6 milyar 561.5 milyon YTL toplam tutarlı 656 yatırım kapsamında 46 bin 249 kişilik istihdam öngörüldü. Marmara, en çok yatırım yapılan ve istihdam yaratılan bölge konumunda bulunuyor.
Tarım ve tarıma dayalı sanayinin ağırlıkta olduğu Ege bölgesinde de bir kişilik istihdama düşen yatırım tutarı 165.6 bin YTL olarak gerçekleşti. On aylık dönemde bu bölgeye yönelik teşvik belgesine bağlanan 1 milyar 821.8 milyon YTL'lik yatırımlarda 11 bin 608 kişilik istihdam öngörüldü.
Aynı dönemde Akdeniz bölgesinde gerçekleştirilecek 3 milyar 648.8 milyon YTL'lik yatırımda 20 bin 136, İç Anadolu'da gerçekleştirilecek 2 milyar 860.8 milyon YTL'lik yatırımlar kapsamında 13 bin 542, Karadeniz'de yapılacak 2 milyar 701.5 milyon YTL'lik yatırım kapsamında 13 bin 517 kişilik istihdam yaratılacağı bildirildi. On ayda teşvik belgesine bağlanan 1 milyar 193 milyon YTL'lik Güneydoğu yatırımında 6 bin 717, Doğu Anadolu'ya yönelik 834.1 milyon YTL'lik yatırımda da 4 bin 386 kişilik istihdam öngörüldü.
Bir kişilik iş yaratma maliyeti Güneydoğu'da 177.6 bin, Akdeniz'de 181.2 bin, Doğu'da 190.2 bin, Karadeniz'de 199.9 bin, İç Anadolu'da 211.3 bin YTL oldu.
Çok bölgeli yatırımların tutarı 2 milyar 339.2 milyon YTL olurken, az istihdam yaratan teknoloji-yoğun nitelikteki bu yatırımlarla sadece 647 kişilik istihdam öngörüldü, bir kişilik istihdama düşen yatırım tutarı 3 milyar 615 bin YTL'ye geldi.
Teşvik belgeleri kapsamında bir kişilik istihdama düşen yatırım (Ocak-Ekim 2007)
Toplam Bir kişilik
Belge Yatırım İstihdam İsth.maliyeti
SEKTÖRLERE GÖRE sayısı (YTL) (Kişi) (Bin YTL)
Tarım 53 300,1 1.994 150,5
Madencilik 110 427,8 3.500 122,2
İmalat Sanayii 1.215 10.710,3 60.152 178,1
Enerji 82 3.133,5 3.423 915,4
Hizmetler 560 7.489,1 47.733 156,9
GENEL TOPLAM 2.020 22.060,8 116.802 188,9
BÖLGELERE GÖRE
Marmara 656 6.561,5 46.249 141,9
İç Anadolu 308 2.860,8 13.542 211,3
Ege 277 1.921,8 11.608 165,6
Akdeniz 282 3.648,8 20.136 181,2
Karadeniz 230 2.701,5 13.517 199,9
Doğu Anadolu 101 834,1 4.386 190,2
Güneydoğu Anadolu 155 1.193,0 6.717 177,6
Muhtelif Bölge 11 2.339,2 647 3.615,4
GENEL TOPLAM 2.020 22.060,8 116.802 188,9

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious