Bonozedelere ikinci Etap ödemeler 22 Ekim'de

Bonozedelere ikinci Etap ödemeler 22 Ekim'de .8938
  • Giriş : 20.10.2007 / 14:26:00
  • Güncelleme : 01.09.2016 / 00:58:48

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 2'nci Etap bono ödemelerine 22 Ekim 2007 Pazartesi günü başlayacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TMSF'den yapılan açıklamada, 5667 sayılı Kanun ve 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, T. İmar Bankası T.A.Ş.'den karşılıksız hazine bonosu alıp TMSF'ye başvuruda bulunan 13 bin 72 hak sahibine, 1'inci Etap ödeme tutarı olan 499 milyon 938 bin 221.36 YTL'nin, Ziraat Bankası Şubeleri aracılığıyla 8 Ekim 2007 gününden itibaren ödenmeye başlandığı hatırlatıldı.

18 Ekim 2007 itibariyle 11 bin 830 hak sahibine 453 milyon 846 bin 7.18YTL ödemenin fiilen gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, böylece,1'inci Etap hak sahiplerinin yüzde 90.78'ine ödeme yapıldığı duyuruldu.

1'inci Etap içinde yer almamakla birlikte, T. İmar Bankası T.A.Ş.'den karşılığı bulunmayan Hazine Bonosu alanlardan TMSF'ye daha sonra başvuruda bulunan veya eksik evrakını tamamlamış durumda olan 2 bin 104 kişiye 2'nci Etap ödeme kapsamında, 22 Ekim 2007 Pazartesi günü Ziraat Bankası aracığıyla toplam 65 milyon 801 bin 342.73 YTL ödeme yapılacağı ifade edilen açıklamada, ödeme tutarının içinde, TÜFE endeksleri esas alınarak brüt yüzde 33.14 üzerinden yüzde 15 oranında Gelir Vergisi kesintisi yapıldıktan sonra net yüzde 28.16 oranında hesaplanan faizinde yer aldığı, dolayısıyla anapara ve net faiz toplamının, hak sahipleriadına Ziraat Bankası nezdinde açılacak hesaplara aktarılacağı belirtildi.

Ödemelerin yapılabilmesi için evrakta herhangi bir eksiklik bulunmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, 2'nci Etap'ta ödeme yapılacak hak sahiplerinin, İmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki hesap numaraları ile ödeme yapacak Ziraat Bankası Şubelerinin listesine, TMSF'nin internet sitesinde http://www.tmsf.org.tr/'den ulaşabilecekleri duyuruldu.

İstenen belge ve evraklar

Ödeme için hak sahiplerinin, Ziraat Bankası şubelerine yanlarında vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi veya pasaportla başvurmaları gerekiyor.

Ödeme için gerekli belgeler arasında;

1- Vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi veya pasaportun aslı Ziraat Bankası'na ibraz edildikten sonra hak sahibince onaylı bir fotokopisi,
2- Hesap cüzdanı veya menkul kıymet satış işlem sonuç formunun veya alacağın varlığını tevsik edici belgelerin aslı,
3- Yerleşim yeri adresini gösterir resmi belgenin aslı (ikametgah) bulunuyor.

TMSF tarafından bono sahiplerine yapılan uyarıda, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da şöyle sıralandı:

1- Ödemenin gerçekleştirilebilmesi için hak sahibinin 2007/12398sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan "taahhütname ve ibranameyi" kayıtsız şartsız imzalaması gerekiyor.
2- Vekalet yoluyla yapılacak ödemelerde, TMSF'nin internet sitesinde(http://www.tmsf.org.tr/) ve Ziraat Bankası'nın internet sitesinde,(http://www.ziraat.com.tr/) bir örneği yer alan özel vekaletname yoluyla işlem yapılacak.

Hak sahipleri diğer belgelerle birlikte bu özel vekaletnamenin aslı ya da tasdikli suretini de ödemeyi yapacak olan Ziraat Bankası Şubesi'ne ibraz edecekler.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious