Boşanmada artık değer yorumu

  • Giriş : 18.02.2006 / 00:00:00

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ali İhsan Özuğur, Medeni Kanun'daki "mallara katılma rejimi" konusunda,...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Özuğur, konuyu şu örnekle açıkladı:
"Diyelim eşlerden birinin 60 bin YTL'lik bir evi vardı. Evliliği sırasında bu evi sattı ve üzerine kazancından elde ettiği 30 bin YTL'yi ekleyerek 90 bin YTL'lik bir ev satın aldı. Bu durumda 90 bin YTL'nin 30 bin YTL'si edinilmiş mal olduğundan, ileride mal rejimi sona ererse yapılacak tasfiyede bu evi alan eşin edinilmiş malı olarak aktifine eklenecektir. Eşin kişisel malına edinilmiş malından katkı oranı 3'te 1'dir. Evi alan eşin de başkaca edinilmiş malı yoktur. Eşler boşanmış, mal rejimi dava tarihinde sona ermiştir. Alınan bu evin tasfiye sırasındaki sürüm değeri 210 bin YTL'dir. Bu değerin 3'te 1'inin karşılığı hesaplanır. Örneğe göre bulunan 70 bin YTL. artık değerdir. Diğer eş, kanun gereği bunun yarısı olan 35 bin YTL üzerinde hak sahibi olacaktır."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious