Bu nasıl düzenleme!

  • Giriş : 21.10.2006 / 00:00:00

TBMM'de üzerinde çalışılan bir düzenlemeye göre, birden çok evlilik yapanlar, sadece imam nikâhı kıydıranlar, cinsel tacizde bulunanların davaları 5 yıl ertelenebilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Ceza hukuku sistemine getirilmek istenen "kamu davasının ertelenmesi" modeline göre, "Birden çok evlilik yapan ve resmi nikâh olmadan sadece imam nikâhı kıydıranlar" hakkındaki kamu davaları 5 yıl ertelenebilecek.

Hâkim izni olmadan genital muayene yaptıranlar, cinsel tacizde bulunanlar, reşit olmayanla cinsel ilişkiye girenler ve çocuk kaçıranlar da bu kapsamda değerlendirilebilecek.

Hükümetin daha önce gündeme getirdiği yaklaşık 500 maddelik tasarı CHP'liler tarafından engellenince, tasarıda yer alan, "Kamu davasının ertelenmesi, hükmün ertelenmesi ve uzlaştırma" modelleri AKP milletvekillerince yeni bir teklif halinde sunuldu.

Hükümetin de destek verdiği yasa teklifinde, üst sınırı 2 yıl hapis cezası olan suçlarla ilgili olarak savcılara, "Kamu davasını 5 yıl erteleme" yetkisi tanınıyor.

'Onarıcı adalet'

Adalet Bakanlığı Kanunlar Müdürü Niyazi Güney'in kapsamla ilgili olarak komisyona sunduğu listede 87 suç türü yer aldı.

Güney, "Bunlar 1974'ten beri hukukumuza ithal etmeye çalıştığımız düzenlemeler. Artık bütün dünyada cezalandırıcı adaletin yanında onarıcı adalet de var" dedi.

Bakanlığın listesinde, "Birden çok evlilik, aralarında resmi nikâh olmaksızın evlenmenin dinsel törenini yaptırmak (imam nikâhı), hileli evlenme, çocuk düşürtme, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, çevrenin kasten kirletilmesi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, görevi sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma, halkı askerlikten soğutma" gibi suç türleri olması dikkati çekti.

AKP'liler suçları bilmiyorlarmış

Teklifi, 7'si TBMM Adalet Komisyonu üyesi 12 AKP'li verdi. İmzası bulunan komisyon üyesi AKP'lilerden bazıları da şunları söyledi:

# Recep Özel (Isparta): Bu teklif, Sulhi Dönmezer Hocanın sürekli gündeme getirdiği bir sistemdi ve 20 senedir birçok tasarıda yer alıyordu. Yeni bir şey uydurmuyoruz. Bu modellerin sisteme monte edilmesinin faydalı olacağına inanıyoruz. Ama teklifi verdiğimizde listeyi biz de bilmiyorduk. Belki bu kadar geniş tutulmayabilir. Belki 2 yıllık üst sınırı bir yıla düşürebiliriz. Ama bunun altında başka şey aramaya, imam nikâhlıları akla getirmeye gerek yok. Sıkıntı varsa giderilecek.
# Ramazan Can (Kırıkkale): CHP'li arkadaşlar ve bürokratlarla yeniden durum değerlendirmesi yapacağız. Hükmolunan ceza 2 yıl ve altı olunca, tahrik durumu ve duruşmadaki iyi hali de düşülünce, neredeyse 10 yıllık ceza bile bu kapsama girebilir. Bunda sakıncalar var. Kamu vicdanı, adalet duygusu zedelenir. Tam listeyi alıp tekrar analiz edeceğiz.
# Hakkı Köylü (Kastamonu): Bu düzenlemeler asıl temel ceza kanunlarına uyum tasarısında vardı. O tasarının süreci uzayınca özel kanunlarda alanlar ayırdık, acil olanlar için ayrı teklif hazırladık. Farklı bir amaç yok.
# Ahmet Çağlayan (Uşak): Teklif henüz sonuçlanmadı. Sonuçlanmadan konuşmak spekülasyon olur. Komisyonda görüşülecek ve karar verilecek.


Bayramdan sonraya

Bazı milletvekillerinin de kapsamla ilgili itirazları üzerine Komisyon Başkanı Köksal Toptan, "Üzerinde biraz daha düşünmek ister misiniz?" diyerek hükümet temsilcisine kaygısını iletti. Bunun üzerine de teklifin görüşmesi bayramdan sonraya ertelendi.

Teklif Meclis'te aynen yasalaşırsa, savcılar 87 suçu işleyenler hakkında "yeterli şüphenin varlığına rağmen" kamu davası açmayabilecek ve dosyayı 5 yıl erteleyebilecek. Teklife göre, savcının kamu davasını erteleyebilmesi için şu şartların birlikte gerçekleşmesi aranacak:

"Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkûm olmaması. Kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi. Ertelemenin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması. Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi."

Listedeki diğer suçlar

"Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, kasten yaralama, organ ve doku ticareti, cinsel taciz, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, ayrımcılık, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, haberleşmenin engellenmesi, hakaret, kişinin hatırasına hakaret, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, parada sahtecilik, suçu ve suçluyu övme, kanunlara uymamaya tahrik, hayasızca hareketler, müstehcenlik, kumar, kötü muamele, yalan tanıklık, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, hâkim kararı olmaksızın genital muayene."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious