Bu tasarıyı vekiller bile anlamadı!

Bu tasarıyı vekiller bile anlamadı!.36434
  • Giriş : 11.04.2008 / 17:10:00

"Tekalifi harbiyeye zapt ve müsadereye, istimlake ve icrai veya teşrii tasarruflara müstenit her nevi hacizlere karşı masuniyeti haiz olacaktır."

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

TBMM Dışişleri Komisyonu, “Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’de Temsilcilik Açmasına Dair Türkiye ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşma”yı görüşmek üzere toplandı. Ancak tasarı bazı sayfaları ve maddelerinin Türkçeye çevrilmediği, bazı kelimelerin Osmanlıca olduğunun görülmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na geri gönderildi. AKP ve CHP’li üyeler tasarının ne getirdiğini tam olarak anlamayınca, söz konusu kanun tasarısı tercümesinin yeniden yapılması istemiyle Dışişleri Bakanlığı’na geri gönderildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan Başkanlığında toplandı.

Komisyon, “Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’de Temsilcilik Açmasına Dair Türkiye ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmayı” görüşmek üzere toplandı.

Dışişleri tarafından Komisyon'a Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye’de temsilcilik açmak için, şimdiden ofisler kiraladığı, bu nedenle “Bu tasarının biran önce geçmesi gerektiği” görüşü bildirildi. Ancak, İngilizce olan metnin Türkçe'ye çevrilmesinde Arapça kelimelerin fazla kullanıldığını iddia eden CHP’li üyeler tasarıya karşı çıktılar.

CHP’li üyeler tasarının özellikle 3. maddesini düzenleyen, “Temsilciliklerin Masuniyet ve İmtiyazları”nı düzenleyen bölüme karşı çıktılar.

CHP İzmir Milletvekili ve Komisyon üyesi Canan Arıtman’ın, “Bu metin Osmanlıca hazırlanmış. Bazı maddeler anlaşılmıyor, Türkçe değil, bunun tercümesi yeniden yapılmalı. Sizdeki bu Osmanlıca ve Arapça hayranlığını anlamış değilim. İçinizde anlayan biri varsa anlatsın” diyerek tasarının Dışişleri Bakanlığına geri gönderilmesini istedi.

- "TASARIDA ULUSLARARASI DİL KULLANILDI" -

Bunun üzerine AKP Ankara Milletvekili Zeynep Dağı’nın, “Bu tasarıda uluslararası bir dil kullanılmıştır, tasarının Dışişleri Bakanlığına geri gönderilmesine gerek yok” sözleri üzerine Arıtman ve Dağı arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Daha sonra tasarının yeniden tercümesi için Dışişleri Bakanlığı’na geri gönderildi.

- "HER NEVİ TAKYİT NİZAM MURAKABE VE MORATORYUMDAN..." -

Milletvekillerinin anlamakta güçlük çektiği tasarıdan bazı ifadeler şöyle:

"-Resmi faaliyetleri kapsamı içinde, Temsilcilikler, bunların emvali, matlubatı ve gelirleri,..

-Tekalifi harbiyeye zapt ve müsadereye, istimlake ve icrai veya teşrii tasarruflara müstenit her nevi hacizlere karşı masuniyeti haiz olacaktır.

-Her nevi takyit nizam murakabe ve moratoryumdan, Üçlü Çerçeve Anlaşması’nda derpiş olunan muamelelerin ifasının istilzam ettiği nispette ve orada belirtilen hükümler dahilinde muaf olacaktır."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious