Bugün 'Ulusal Peyzaj Mimarları Günü'

Bugün 'Ulusal Peyzaj Mimarları Günü'.16604
  • Giriş : 13.05.2008 / 11:28:00

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

HABER AKTUEL-13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarları Günü tüm yurtta etkinliklerle kutlanacak. İşte Peyzaj Mimarları Odası'nın bu güne özel yayınladığı mesaj...

3 Mayıs Bizim Günümüz. Peyzaj Mimarlarının Günü... Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü ülkenin dört bir yanında Şube, temsilcilik ve üniversitelerde değişik etkinliklerle kutlanıyor...

Peyzaj, doğal ve kültürel tüm değerler; peyzaj mimarlığı ise, ülke kaynakları olan doğal ve kültürel varlıkların insan yaşamına/kullanımına açılışındaki planlama, tasarım, uygulanması ve yönetimi disiplinidir. Ekolojik yönden sağlıklı, dengeli, doğa ile uyum içinde kendini yeniden yaratıp varlığını sürdürülebilir bir yaşam ortamı yaratmanın aracıdır.

Yenidünya düzeni ile değişen ideolojik ve ekonomik süreçlerin etkisi altında metalaşan yönetimlerin son yıllarda uyguladığı proje ve uygulamalar, önce toprağımızı, suyumuzu ve havamızı kirletti sonrasında tüm insanlığın ortak alanlarını bir-bir istila ederek konut, işyeri, iş merkezleri haline getirdiler.Yenidünya düzeni politikalarının, planlamadan, hukuk kurallarından, felsefeden ve etikten aykırı düşünceleri önce peyzaj alanlarında sorunlar yarattı. Doğal döngünün tahrip edilmesi; iklim değişiklikleri, çölleşme, su rejimlerinin değişikliği, orman alanlarının yerleşimlere açılması, kıyılarımızın metalaştırılması ile yok oluşa doğru hızlı adımlarla yaklaşıldı. Kentleri ve kırları biçimlendiren yenidünya düzeni politikaları, doğal ve kültürel varlık ve birikimlerin kullanım değerini tamamen unutturarak, sadece ekonomik değeri üzerinden algılatmaya çalışıp, bu varlıkları satıp- pazarlayarak ülke ekonomisine "kaynak" olarak göstermek ve yeni planları da bu "kirli" eylemlerine alet etmeye çalıştılar.

Ülkemiz de, yenidünya düzeninin gereklerini yerine getirebilmek için, siyasal, ekonomik ve sosyal değişimlerden geçmiş ve en önemli değişim ise merkezi otoritenin yetkilerini yerel yönetimlere devretmesiyle yaşanmıştır. Bu devirden en çok etkilenen alanlar da peyzaj alanları olmuştur. Peyzaj mimarlarının tek çalışma alanları olan kamu alanlarında; kıyılarda, orman arazilerinde, milli parklarda, kentsel açık alanlarda, doğal koruma alanları, tarihi ve arkeolojik alanlarda büyük tahribat ve talanlar olmuştur.

Doğal, kültürel ve toplumsal değerlerimiz üzerinde baskı kuranlar ve bu baskı altında sessiz kalıp boyun eğenler, yenilenmesi mümkün olmayacak bir yokoluşun temel aktörleri olmaktadır.

Bizler ise; bu baskılara sessiz kalmamak, toplumsal sorumluluğu taşımak, sorunlara sahip çıkmak ve baskı kuranlarla /sesiz kalanlarla mücadele etmek iradesini taşıyan peyzaj mimarlarıyız.

Peki, neler yapmak istiyoruz;

• Tüm bu olumsuzluklara karşı durabilmek ve insanlarımızı bilinçlendirmek amacı ile;
• Ülkemizin doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkmak üzere ulusal peyzaj politikasını belirlemek,
• Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, Peyzaj planlaması ve peyzaj yönetimi kavramlarını, ülkemizin fiziksel planlama sürecine ve yasal mevzuatlara yerleştirmek,
• Ülke planlamasında peyzaj mimarlarının yeri görmezden gelinmesi gerçeğini her geçen gün yükselen sesimizle duyurmak istiyoruz.

Gün geçtikçe bilinçlenen, doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya başlayan insanlarımız bilmelidir ki; Ülkesel, bölgesel ve yerel planlar yapılırken, doğal ve kültürel peyzajın korunum ilkesi gözetilmelidir ki, yaşam ve gelecek nesiller korunsun... Ve bu ilkeleri koyabilecek olan bilim ve meslek disiplini Peyzaj Mimarlığıdır.

Bilinmelidir ki; Peyzaj mimarları, ülkesi, insanı, ve sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilirliği için vardır. Çölleşmeye, küresel ısınmaya, su kaynaklarının kirlenmesine veya yok olmasına karşı, milli parklarımızı ve orman alanlarımızı tekrar kazanmaya karşı, kültürel varlıklarımızı korumaya karşı, bitki ve hayvan türlerimizin yok oluşuna karşı sorumlulukları olup, önemli çalışmalar yaparlar.

Peyzaj mimarları, bozulan ve yozlaşan kentlerimizde kent kimliğinin yok olmasına, açık-yeşil alanların azalmasına, çarpık kentleşmeye, kentlerin iş merkezleri ve taşıtlar için planlamasına, insan ve doğa önceliklerinin gün geçtikçe terkedilmesine karşı çalışan bir bilim ve meslek dalıdır.

Biz peyzaj mimarları, mesleki örgütlenmemizin ilk adımını 1994 yılının 13 Mayıs günü attık. 13. kuruluş yıldönümümüzü büyük bir onurla kutlayacağımız 13 MAYIS gününü ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI GÜNÜ ilan ediyoruz.

Amacımız; her yılın 13 MAYIS‘ ında kutlanacak olan " PEYZAJ MİMARLIĞI GÜNÜ " ülkemizin doğal ve kültürel varlıklarının koruyarak kullanım ilkesi hedeflerine ulaşıldığı günler olması,

Amacımız; ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı‘nın kurucularından, büyük bilim insanı Sn. Prof. Dr. Sadri ARAN‘ın ilk mezunlarına hitabı olan

"..her şeyden evvel; ülke ölçüsünde hayati önemi olan fiziki planlama çalışmalarında Peyzaj Plancısına olan ihtiyacın idrak edilmiş olması şarttır"...
vasiyetini yerine getirmektir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious