Bülent Arınç, 22. Yasama dönemini değerlendirdi

  • Giriş : 18.06.2007 / 15:53:00

Arınç, Meclisinin her bakımdan takdire şayan olduğunu ve görevini hakkı ile yapmanın gururunu taşıdığını belirtti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

TBMM Başkanı Bülent Arınç, 22. Dönem Meclisinin her bakımdan takdire şayan olduğunu ve görevini hakkı ile yapmanın gururunu taşıdığını belirterek, "22.
Dönemde verilen bin 110 kanun tasarısı ve bin 43 kanun teklifinden, 914’ü kanunlaşmıştır" dedi.
Arınç, TBMM Tören Salonunda düzenlediği basın toplantısında, Meclisin 22. Dönem yasama, denetim ve yönetim faaliyetlerinin değerlendirmesini
yaptı.
Değerlendirme toplantısının 5 yıllık çalışmaların özetini kapsadığını belirten Arınç, detaylı bilgilerin, dağıtılan faaliyet kitabı ile TBMM’nin internet sitesinde yer aldığını söyledi.
Geride bırakılan 5 yılın, Türkiye için son derece önemli bir dönem olduğuna dikkati çeken Arınç, "Bu dönem içinde gerçekleştirilen reformlar, yenilikler, düzenlemeler ve yaşanan siyasi olaylar, bu yılların çok önemli bir dönem olduğunu göstermektedir" dedi.
Arınç, bu önemli değişim sürecinde TBMM’nin, hayati roller üstlendiğini ve bir anlamda siyasetin merkez üssü olduğunu belirtti.

"22. DÖNEM, BİR REFORM MECLİSİDİR"
Bülent Arınç, TBMM ile ilgili 2004 yılında aylık ortalama 2 bin haber yayınlanırken, bu rakamın yüzde 500 artarak, 2007 yılında 10 bine ulaştığını kaydetti.
"Siyaset, parlamentoda üretilmeli ve oradan yönlendirilmelidir" diyen Arınç, siyasetin denetiminin parlamentodan sağlanması gerektiğini, gerçek demokrasinin bunu zorunlu kıldığını ifade etti.
Meclisin gösterdiği performansın takdire şayan olduğunu belirten Arınç, 22. Dönemin bir reform Meclisi olduğunu söyledi.
Bülent Arınç, bu dönemde çıkartılan 9 uyum paketinin Türkiye’nin kaderini değiştirecek nitelikte reformlar olduğunu, bu reformlar sayesinde Türkiye’nin, AB müzakerelerini yürüten saygın bir ülke konumuna geldiğini bildirdi.
Siyasi istikrar sayesinde ekonominin de istikrara kavuştuğunu ve dünyanın ilgi odağı haline geldiğini vurgulayan Arınç, "Tüm bunlar, iyi işleyen, görevini iyi yapan bir Meclis ve siyasi iradenin kararlılığı sayesinde olmuştur. Bu nedenledir ki 22. Dönem Meclisi her bakımdan takdire şayandır ve görevini hakkı ile yapmanın gururunu taşımaktadır" diye konuştu.

"914 KANUN ÇIKARILDI"
Başkanlık Divanının 22. Dönemde 33 toplantı yaparak, 132 karar aldığını bildiren Arınç, bu kararların, Meclisin en önemli projelerinin hayata geçirilmesine hukuki zemin teşkil ettiğini belirtti.
Arınç, 22. Dönemde verilen bin 110 kanun tasarısı ve bin 43 kanun teklifinden, 914’ünün kanunlaştığını söyledi.
22. Dönemde Cumhurbaşkanı tarafından 61 kanunun iade edildiğini,
bunların 32’sinin aynen, 17’sinin de üzerinde değişiklik yapılarak Cumhurbaşkanına gönderildiğini kaydeden Arınç, Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen 12 kanunun ise yeniden görüşülmeyi beklediğini bildirdi.

DOKUNULMAZLIK TEZKERELERİ İLE GENSORULAR...
TBMM Başkanı Arınç, dokunulmazlık konusunda 296 Başbakanlık tezkeresi geldiğini, bunlardan 12’si Başbakanlık tarafından geri alındığını, 224’ünün Genel Kurul gündeminde, 43’ünün komisyonlarda olduğunu,
17’sinin ise dönem sonuna bırakıldığını anlattı.
Arınç, bu dönemde 8 gensoru önergesi verildiğini ve tamamının Genel Kurul gündemine alınmasının reddedildiğini belirtti.

DENETİM FAALİYETLERİ...
Meclisin denetim çalışmaları hakkında bilgi veren Arınç, 22. Dönemde verilen 22 bin 974 yazılı soru önergesinden 14 bin 385’inin cevaplandırıldığını bildirdi.
Arınç, verilen 2 bin 590 sözlü soru önergesinden 981’inin cevaplandırıldığını, cevaplandırma oranının da yüzde 38 olduğunu kaydetti.
22. Dönemin, araştırma ve soruşturma komisyonları açısından da yoğun
geçtiğine dikkati çeken Arınç, verilen 37 Genel Görüşme Önergesinden 3’ünün kabul edildiğini söyledi. Verilen 434 Meclis Araştırma Önergesinden 65’inin kabul edilerek 27 Araştırma Komisyonu kurulduğunu, bu komisyonlarımızın 26’sının raporunu tamamladığını, 20’sinin üzerinde genel görüşme yapıldığını kaydetti. Arınç, 13 Meclis soruşturma önergesinden 7’sinin kabul edildiğini ve 5 soruşturma komisyonu kurulduğunu, Komisyon raporlarının Genel Kurulda görüşülerek, Yüce Divan’a sevk kararı verildiğini bildirdi. Vatandaşların sorunlarının çözümüne yardımcı olan Dilekçe Komisyonuna gelen 12 bin 400 dilekçenin tamamını sonuçlandırıldığını bildiren Arınç, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından 61 alt komisyon kurulduğunu, gelen 5 bin 465 başvurudan, tamamına yakınının sonuçlandırıldığını söyledi.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI
TBMM Başkanı Arınç, yasama ve denetim çalışmaları yapmak için Meclisin 22. Dönemde 617 birleşim, 2 bin 366 oturum yaparak, 3 bin 384 saat 25
dakika çalıştığını, yapılan tüm bu çalışmalar için 158 bin 465 sayfa tutanak tutulduğunu kaydetti. İhtisas komisyonlarının 2 bin 850 saat çalıştığını belirten Arınç, bu yasama ve denetim faaliyetleri nedeniyle Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

PARLAMENTER DİPLOMASİSİ
Bülent Arınç, Meclisin dış ilişkilerde etkinliğinin bu yasama yılında da sürdüğünü belirterek, 4 yıldan beri sürdürülen "parlamenter diplomasisi" çalışmalarının kurumsallaşmaya başladığına dikkati çekti.
Dünya parlamentolarıyla oluşturulan dostluk gruplarının 86’ya ulaştığını anımsatan Arınç, 22. Dönemde Meclisi, 38 Devlet Başkanı, 47 Meclis Başkanı, 25 Başbakan, 144 büyükelçinin ziyaret ettiğini anımsatarak, "Mecliste, tarihi boyunca hiçbir zaman bu denli yoğun dış temas gerçekleşmemiştir" dedi.
Arınç, Meclis Başkanı olarak 22. Dönemde toplam 41 yurtdışı, 113 yurtiçi ziyaret yaptıklarını bildirdi.
Göreve geldikleri günden günden bugüne kadar, 17 bin 487 randevudan 6 bin 429’unu kabul edebildiklerini anlatan Arınç, şunları kaydetti:
"Bu dönem içerisinde Meclis Başkanı olarak toplam 14 bin 476 kişiyle yüz yüze görüşme yaptık. Yani günlük ortalama 14 kişi ile görüşme gerçekleştirmiş olduk.
Ayrıca bu dönem içerisinde 206’sı yerli, 172’si yabancı olmak üzere toplam 378 heyeti kabul ederken, 33’ü yabancı 159’u yerli, toplam 192 basın talebi tarafımızdan kabul edilmiştir.
TBMM Başkanlığı İletişim Ofisi, 22. Dönem içerisinde 684 bilgi notu, 470 mesaj, 112 değerlendirme raporu, 279 basın duyurusu ve 137 konuşma metni üreterek, 37 ayrı basın toplantısının organizasyonunu gerçekleştirdi."

BÜTÇE HARCAMALARI...
TBMM Başkanı Arınç, planlanan birçok faaliyetin ve yatırımın gerçekleşmesine rağmen 22. Dönem genel bütçe gerçekleşmesinde oldukça verimli bir süreç yaşandığını söyledi.
Bülent Arınç, "Titiz denetim, iyi planlama ve ihale sistemindeki sıkı kontrol sonucu" bütçenin genelinde ortalama yüzde 10’luk tasarruf sağlandığını ifade ederek, harcamaların ise yüzde 77.5 seviyesine geriletildiğini bildirdi.
Bu dönem içerisinde yapılan birçok önemli yatırıma rağmen, bütçenin büyük oranda artmadığına dikkati çeken Arınç, "Tasarruf politikalarımızla elde ettiğimiz kazanç, yatırıma dönüşmüştür.
Milletimizin parasını harcarken büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ederek, şeffaf olmaya özen gösterdiğimizin bir kez daha bilinmesini isterim" diye konuştu.

SAĞLIK HARCAMALARI
Baştabipliğin, 598 bin poliklinik, 307 bin laboratuvar hizmeti verdiğini belirten Arınç, bu hizmetlerin özel sağlık kuruluşlarına yaptırılması halinde yaklaşık 34 milyon YTL’nin bütçeden çıkacağını bildirdi.
Fatura Kontrol Grubunun 572 bin fatura incelemesi yaptığını belirten Arınç, bu incelemelere ek olarak yapılan yönetmelik değişiklikleri ve eczanelerle yapılan yeni sözleşmeler sonucunda TBMM sağlık harcamalarında 24 milyon YTL tasarruf sağlandığını kaydetti.

"335 KADRO AZALMASI YAŞANMIŞTIR"
"Liyakat ve ehliyet esasına dayanan personel politikası" sürdürdüklerini belirten Arınç, "(Uzun vadede büyüyen değil, uzmanlaşarak küçülen Meclis) anlayışımız gereği, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar kadro artırılmamış, aksine azaltılmıştır. Geçen yasama yılında tarihi bir karar alarak boş bulunan 400 kadrodan 170’ini iptal etmiştik. 22. Dönem geneline baktığımız zaman Meclisimizin tüm birimlerinde toplam 335 kadro azalması yaşanmıştır" diye konuştu.
Arınç, yıllardır kadro beklentisi içerisinde olan TBMM TV, Bilgi İşlem ve yeni kurulan Araştırma Müdürlüğü gibi birimlerde çalışan personele bu yıl kadro verilmesine rağmen kadro artışı olmadığına dikkati çekti.
8 BİN 55 BASIN AKTİVİTESİ YAPILDI İletişim Daire Başkanlığının 22. Dönem boyunca yaklaşık 768 basın toplantısı için çalışma yaptığını belirten Arınç, yaklaşık 8 bin 55 basın aktivitesi konusunda işlem gerçekleştirildiğini söyledi.
Meclis Haber portalının kurulduğu günden beri 8 bin 773 haber ürettiğini, 13 bin 690 fotoğraf servise koyduğunu bildiren Arınç, fotoğraf birinin ise 137 bin 916 adet fotoğraf çekimi ve baskı işlemi yaptığını kaydetti.
İletişim Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan bilgi edinme birimine 3 bin 730 başvuru yapıldığını ve tamamı cevaplandırıldığını anlatan Arınç, 5 yıl boyunca çeşitli konularda 162 değişik yayın yapıldığını, Meclis
bülteninin aylık olarak hiç aksatmadan 48 sayı çıkardığını bildirdi.
Önem verdikleri 81 kitabın tüm kütüphaneler, üniversiteler ve çeşitli kurumlara ücretsiz dağıtıldığını kaydeden Arınç, bu dönem basılı eser sayısının son 40 yılın en yoğun yayın faaliyeti olduğunu vurguladı.
Arınç, TBMM TV’nin, 5. Yasama yılında rekor kırarak bin 150 saat yayın yaptığını, 22. Dönemde 4 bin 665 saat yayın gerçekleştirdiğini belirtti.
Bülent Arınç, milletvekillerine yasama ve denetim çalışmalarında bilgi desteği vermek amacıyla oluşturulan Araştırma Merkezinin, bu yasama yılında 5 araştırma raporu, 91 derleme, 43 bilgi notu ve 9 sözlü bilgi ürettiğini söyledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious