Bütçe 6 milyar 96 milyon YTL açık verdi

  • Giriş : 27.02.2007 / 00:00:00

Ocak ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri 12 milyar 392 milyon YTL, merkezi yönetim bütçe giderleri 18 milyar 488 milyon YTL olurken, bütçe 6 milyar 96 milyon YTL açık verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Maliye Bakanlığı, Ocak 2007 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Ocak ayında, merkezi yönetim bütçe gelirleri 12 milyar 392 milyon YTL olurken, merkezi yönetim bütçe giderleri 18 milyar 488 milyon YTL oldu. 11 milyar 467 milyon YTL faiz hariç bütçe gideri bulunurken 7 milyar 21 milyon YTL faiz gideri oldu. Ocak ayında bütçe açığı 6 milyar 96 milyon YTL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde faiz dışı fazla ise 925 milyon YTL oldu.

Ocak 2006'da 2 milyar 261 milyon YTL faiz ödemesi yapılmış iken, bu yılın aynı döneminde 7 milyar 21 milyon YTL faiz ödemesi gerçekleştirildi. Açıklamada, faiz giderleri Ocak 2006 dönemine göre önemli bir artış göstermesi, borçların vade yapısından kaynaklandığı, bu durumun yıl sonu faiz giderleri açısından herhangi bir risk yaratmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, 18 milyar 488 milyon YTL olarak gerçekleşen merkezi yönetim bütçe giderlerinin; 4 milyar 361 milyon YTL'si personel gierlerinden, 547 milyon YTL'si sosyal güvenlik devlet primi ödemelerinden, 838 milyon YTL'si mal ve hizmet alım giderlerinden, 7 milyar 21 milyon YTL'si faiz giderlerinden, 4 milyar 885 milyon YTL'si cari transferlerden, 146 milyon YTL'si sermeye giderlerinden, 325 milyon YTL'si sermaye transferlerinden, 366 milyon YTL'si borç verme giderlerinden oluştuğu kaydedildi.

Merkezi yönetim bütçesinden sosyal güvenlik sistemine devletin yükümlülüklerinin ve sistemin açığının karşılanması amacıyla 2 milyar 911 milyon YTL düzeyinde kaynak transfer edildi. Siyasi partilere Siyasi Partiler Kanunu uyarınca 108 milyon YTL tutarında devlet yardımı yapılırken; tarımsal desteklemeler kapsamında 250 milyon YTL ödendi. KÖYDES projesi kapsamında mahalli idarelere 303 milyon YTL transfer yapılldı. KİT'lere sermaye desteği olarak ise 163 milyon YTL düzeyinde ödeme gerçekleştirildi.

BÜTÇE GELİRLERİ

OCAK 2007 döneminde 12 milyar 392 YTL olarak gerçekleşen merkezi yönetim bütçe gelirleri içinde; Vergi gelirleri 11 milyar 77 milyon, vergi dışı diğer gelir toplamı 1 milyar 230 milyon YTL, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 81 milyon YTL, düzenleyici ve denetleyici kurum gelirleri 4 milyon YTL oldu.

Açıklamada, vergi gelirlerinin bu yılın Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 oranında artış gösterdiği; yıl sonu bütçe hedefinin yüzde 7'sinin bu dönemde gerçekleştrildiği belirtildi.

ÖNEMLİ VERGİ KALEMLERİ

Önemli vergi gelir kalemlerine bakıldığında; Gelir vergisinin 2 milyar 979 milyon YTL, motorlu taşıtların vergisinin 678 milyon YTL, dahilde alınan katma değer vergisinin 1 milyar 743 milyon YTL, ithlade alınan katma dğer vergisinin 1 milyar 580 milyon YTL, özel tüketim vergisinin 2 milyar 757 milyon YTL, banka ve sigorta muameleleri vergisi 307 milyon YTL, damga vergisinin 299 milyon YTL, harçların ise 406 milyon YTL olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Geçen yıl ile karşılaştırıldığında, söz konusu vergi türlerinin hemen hepsinde önemli denebilecek oranlarda artışlar kaydedildiği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, son yıllarda vergi gelirlerinde kaydedilen olumlu performansın 2007 yılında da devam edeceğini göstermektedir.

Vergi gelir performasının sürdürülmesi ve kayıtdışı ekonomi ile mücadele amacıyla gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Sonuç olarak; bütçe gelir ve giderleri aylık harcama programı ve gelir hedefleri ile uyumlu olarak gerçekleşmiştir. Bakanlığımız, bütçe giderlerinin gerçekleştirilmesinde mali disiplin anlayışını en önemli öncelik olarak görmeye devam ederken, diğer yandan da kamu hizmetlerinin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi konusuna da önem vermektedir.

2007 bütçesi hükümetimizin ekonomi ve kamu maliyesi politikalarına uygun olarak tam bir kararlılık ve mali disiplin anlayışı içinde uygulanmaya devam edilecek; bütçe performansının sürdürülebilirliği açısından kamu mali yönetim sisteminde alınan yapısal tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir" denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious