Bütçe açığı, bu yıl sonunda hedefinin altında kalacak

Bütçe açığı, bu yıl sonunda hedefinin altında kalacak.10922
  • Giriş : 21.11.2007 / 12:48:00
  • Güncelleme : 21.11.2007 / 12:54:14

Unakıtan, "Bu yıl ocak-ekim döneminde bütçe açığının yüzde 72.9'una tekabül etmektedir."

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, ocak-ekim döneminde bütçe açığının 12.3 milyar YTL olduğunu anımsatarak, ''Bu, yıllık bütçe açığının yüzde 72.9'una tekabül etmektedir. Bu oran, yıl sonu bütçe açığı gerçekleşmesinin bütçe hedefinin altında kalacağını göstermektedir'' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Maliye Bakanlığı'nın 2008 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

İyi hazırlanmayan ve yönetilmeyen bütçeler nedeniyle Türkiye'nin uzun yıllar yüksek bütçe açığı sorunuyla uğraştığını ifade eden Unakıtan, yüksek bütçe açıkları ve açıkların yol açtığı kamu borç yükü nedeniyle krizler yaşandığını, bunun bedelinin de yüksek faiz olarak ödendiğini ve ödenmeye de devam edildiğini anlattı.

Uyguladıkları politikalar sayesinde bütçenin "sağlam, öngörülebilir ve güvenilir bir yapıya kavuştuğunu" kaydeden Unakıtan, bütçe disiplininin sağlandığını ve "kamu borçlarının çevrilebilme endişesinin tarihe karıştığını" dile getirdi.

Unakıtan, son beş yılda uygulamaya koydukları politikalar sonucunda düşen kamu tasarruf açığı nedeniyle özel sektörün yatırım imkanlarının arttığını belirterek, 2002 yılında 30 milyar YTL düzeyinde olan özel sektör sabit sermaye yatırımlarının, 2008 yılında 122 milyar YTL'ye ulaşmış olacağını kaydetti.

"Bütçe açığı hedefin altında"

Maliye Bakanlığı 2006 yılı kesin hesabına ilişkin bilgi veren Unakıtan, bakanlığın 2006 yılı bütçesinde toplam 36.7 milyar YTL ödenek öngörüldüğünü, yıl sonunda toplam 36.5 milyar YTL harcama gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ocak-ekim dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını da anımsatan Unakıtan, bu dönemde 168.2 milyar YTL harcama yapıldığını, 155.9 milyar YTL gelir sağlandığını ve merkezi yönetim bütçe açığının 12.3 milyar YTL olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Bu rakamın, yıllık bütçe açığı hedefi olan 16.8 milyar YTL'nin yüzde 72.9'unu oluşturduğuna işaret eden Unakıtan, "Bu oran, yıl sonu bütçe açığı gerçekleşmesinin bütçe hedefinin altında kalacağını göstermektedir" dedi.

Unakıtan, ocak-ekim dönemi faiz dışı fazla tutarının da 32.4 milyar YTL olduğunu, bu rakamla yıllık faiz dışı fazla hedefinin yüzde 89.7'sine ulaşılmış olduğunu söyledi.

Unakıtan, bakanlığın 2008 yılı gider bütçesi için teklif edilen ödenek tutarının 38.2 milyar YTL olduğunu bildirdi. Unakıtan, bunun yaklaşık yüzde 2.3'ünün bakanlığın personel, mal ve hizmet alımları ile yatırım giderleri, yüzde 97.7'sinin de diğer kamu hizmetlerinin karşılanması amacıyla kullanılacağını söyledi.

Unakıtan'ın verdiği bilgiye göre bu kapsamda;

* Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine 8.3 milyar YTL,
* Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinden il özel idarelerine devredilenlerin ücret ödemelerinin karşılanması için 1.2 milyar YTL,
* Köylerin altyapısının desteklenmesi projesinde kullanılmak amacıyla il özel idarelerine aktarılmak üzere 500 milyon YTL,
* Belediyelerin altyapısının desteklenmesi amacıyla 300 milyon YTL,
* Mahalli idare payları karşılığı için 15.1 milyar YTL,
* Fon payları karşılığı için 4.3 milyar YTL,
* Yükseköğretim kurumlarına 6.1 milyar YTL,
* Personel giderlerini karşılama ödeneği, yedek ödenek, yatırımları hızlandırma ödeneği, doğal afet giderlerini karşılama ödeneği, yeni kurulacak daire ve idarelerin ihtiyaçlarını karşılama ödeneği ve diğer yedek ödenek olarak da 1.3 milyar YTL ödenek öngörüldü.

Bakanlık faaliyetleri

Bakan Unakıtan, göreve geldiklerinden bu yana gerçekleştirdikleri ve 2008 yılı içinde yapmayı öngördükleri faaliyetler hakkında da bilgi verdi.

Unakıtan, KÖY-DES projesi ile ilgili çalışmaları aktarırken, köylerin yol, içme suyu, kanalizasyon ve tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2005 yılında başlatılan projeye bugüne kadar toplam 4.2 milyar YTL kaynak ayrıldığını söyledi.

2008 yılı bütçesinde de aynı amaçla 500 milyon YTL ödenek öngörüldüğünü ifade eden Unakıtan, köylerin elektrifikasyon altyapısının iyileştirilmesi için de Özelleştirme Fonu'ndan TEDAŞ'a 1.5 milyar YTL aktardıklarını kaydetti.

Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerin su ve yol ihtiyacını karşılamak amacıyla 2007 yılında 300 milyon YTL ödenek ile başlatılan Bel-Des projesi için de bütçede 300 milyon YTL ödenek öngördüklerini bildirdi.

Unakıtan, "Köy-Des ve Bel-Des projeleri sayesinde yolu ve suyu olmayan yerleşim yeri kalmayacak ve böylece vatandaşımızın daha uygar bir hayat standardına kavuşması sağlanmış olacak" dedi.

Hazineye ait taşınmazların yönetiminde yeni bir anlayışı hakim kıldıklarını belirten Unakıtan, devlete ait taşınmazların hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasının yolu açılarak, taleplerin mahallinde ve hızla sonuçlandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Unakıtan, bu anlayış çerçevesinde yürütülen faaliyetler sonucunda, 2002 yılında 337 milyon YTL olan milli emlak gelirlerinin, her yıl artış göstererek 2006 yılında 1 milyar 100 milyon YTL'ye, 2007 yılının ilk 10 ayında da 873 milyon YTL'ye ulaştığını kaydetti.

Bakan Unakıtan, yılın ilk 10 ayında 5.1 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmazın yatırımcılara bedelsiz devredildiğini veya üzerlerinde yatırımcılar lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edildiğini de belirterek, bu yolla 8 bin 661 kişiye iş imkanı sağlayacak 863 milyon YTL tutarında yatırım yapılmasını öngördüklerini söyledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious