Bütçe fazla verdi!

  • Giriş : 10.07.2006 / 00:00:00

Ocak-Haziran dönemi bütçesi 22 yıl sonra ilk defa fazla verdi.Bütçe, geçen yıl ilk altı aylık dönemde 2 milyar 618 milyon YTL açık vermişti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Bütçe, Haziran ayında ise 2 milyar 118 milyon YTL fazla verirken, altı aylık faiz dışı 25 milyar 298 milyon YTL olarak gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı 2006 yılı Haziran ve Ocak-Haziran dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 13 milyar 66 milyon YTL, faiz hariç bütçe giderleri 10 milyar 253 milyon YTL, faiz giderleri 2 milyar 813 milyon YTL, merkezi yönetim bütçe gelirleri 15 milyar 184 milyon YTL, vergi gelirleri 11 milyar 124 milyon YTL, bütçe fazlası 2 milyar 118 milyon YTL, faiz dışı fazla 4 milyar 931 milyon YTL oldu. Bütçe gideleri ise, personel giderleri 3 milyar 159 milyon YTL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri 386 milyon YTL, mal ve hizmet alımları 1 milyar 495 milyon YTL, faiz giderleri 2 milyar 813 milyon YTL, cari transferler 4 milyar 23 milyon YTL, sermaye giderleri 719 milyon YTL, sermaye transferleri 86 milyon YTL, borç verme 385 milyon YTL olarak gerçekleşti.

Maliye, açıklamasında yaptığı değerlendirmede, Haziran ayı bütçesinin 2006 yılı bütçe performansı açısından dikkate değer iyileşmelerin görülen bir ay olduğunu belirterek, "Haziran ayında bütçe fazlası verilmiş ve Haziran 2005'e göre faiz dışı fazlada yüzde 117.7 oranında artış kaydedilmiştir" dedi.

Haziran ayında 15 milyar 184 milyon YTL olarak gerçekleşen merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 11 milyar 124 milyon YTL'si vergi gelirlerinden, 3 milyar 515 milyon YTL'si vergi dışı gelirlerden, 23 milyon YTL'si sermaye gelirlerinden, 66 milyon YTL'si özel gelirler ve alınan bağış ve yardımlardan, 413 milyon YTL'si özel bütçeli idarelerin öz gelirlerinden, 43 milyon YTL'si düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirlerinden oluştu. Bu dönemde, 1 milyar 203 milyon YTL'si vergi gelirlerinden olmak üzere toplam 1 milyar 225 milyon YTLi iade yapıldı.

Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre merkezi yönetim bütçe giderleri yüzde 8.8, merkezi yönetim bütçe gelirleri ise yüzde 34.6 oranında artış gösterdi. Haziran ayı itibarıyla, 2005 yılında bütçe giderlerinin yüzde 7.6'sı gerçekleştirilmişken, 2006 yılında bütçe ödeneklerinin yüzde 7.5'i kullanılmış durumda. 2005 haziran ayında bütçe gelirlerinin yüzde 7.5'i tahsil edilirken, bu yıl bu oran yüzde 9.5'e yükseldi.


OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ


Merkezi yönetim bütçesi 2006 Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 81 milyar 598 milyon YTL, faiz hariç bütçe giderleri 58 milyar 723 milyon YTL, merkezi yönetim bütçe gelirleri 84 milyar 21 milyon YTL, merkezi yönetim bütçe fazlası 2 milyar 423 milyon YTL, faiz dışı fazla 25 milyar 298 milyon YTL oldu.

Ocak-Haziran döneminde 81 milyar 598 milyon YTL olan bütçe giderlerinin dağılımı şöyle oldu: "Personel giderleri 18 milyar 525 milyon YTL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri 2 milyar 385 milyon YTL, mal ve hizmet alımları 6 milyar 786 milyon YTL, faiz giderleri 22 milyar 876 milyon YTL, cari transferler 24 milyar 913 milyon YTL, sermaye giderleri 3 milyar 28 milyon YTL, sermaye transferleri 852 milyon YTL, borç verme 2 milyar 234 milyon YTL"

Bu dönemde 84 milyar 21 milyon YTL gerçekleşen merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 65 milyar 975 milyon YTL'si vergi gelirlerinden,15 milyar 253 milyon YTL'si vergi dışı gelirlerden, 170 milyon YTL'si sermaye gelirlerinden, 371 milyon YTL'si özel gelirler ve alınan bağış ve yardımlardan, 1 milyar 461 milyon yYTL'si özel bütçeli idarelerin özgelirlerinden ve 791 milyon YTL'si düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirlerinden oluştu.


İLK 6 AYDA FAİZ DIŞI FAZLANIN YÜZDE 78,4'ÜNE ULAŞILDI


Maliyeden yapılan açıklamada, 2006 yılı altı aylık merkezi yönetim bütçe giderlerinin geçen yılın aynı dönemine göre

yüzde 14.8, merkezi yönetim bütçe gelirleri ise yüzde 22.8 oranında artış gösterdiği belirtildi. Haziran sonu itibarıyla 2005 yılında toplam faiz dışı fazlanın yüzde 55.3'ünün gerçekleştirildiğini anımsatılırkan, 2006 yılında yıl sonu faiz dışı fazla hedefinin yüzde 78.4'üne ulaşıldığına dikkat çekildi.

2006 yılının altı aylık döneminin bütçe sonuçları itibariyle başarılı bir dönem olduğunu kaydedilen açıklamada, bütçe gelir ve giderleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi: "İlk altı aylık dönemde, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 46.8'i, faiz hariç bütçe ödeneklerinin yüzde 45.9'u kullanılmış durumdadır. bu oranların ocak-haziran 2005 döneminde sırasıyla yüzde 45.1 ve yüzde 42.6 olduğu dikkate alındığında, bütçe giderlerinin geçen yıla göre daha hızlı gerçekleştiği görülmektedir. Merkezi yönetim bütçe giderlerindeki hızlı gerçekleşme, büyük oranda yeşil kart giderleri, SSK'ya yapılan transferler ve sermaye transferleri ile KİT'lere sermaye desteği amaçlı yapılan transferlerden kaynaklanmıştır. ancak, bu durum ek ödenek ihtiyacı doğurmayacak ve toplam bütçe ödenekleri içinde kalınacaktır. Faiz giderlerindeki düşüş, ocak-haziran 2006 döneminde de devam etmiştir. mali disiplinin ve gerekli faiz dışı fazlanın sağlanması sayesinde, geçen yılın ilk altı ayında 23 milyar 404 milyon ytl faiz ödemesi yapılmış iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 2.3 oranında bir düşüşle 22 milyar 876 milyon ytl faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Yılın ilk altı aylık döneminde, 7 milyar 200 milyon ytl'si vergi gelirlerinden olmak üzere toplam 7 milyar 287 milyon ytl iade yapılmıştır. haziran sonu itibarıyla merkezi yönetim bütçe gelirlerine bakıldığında, yılsonu bütçe hedefinin yüzde 52.4'ünün bu dönemde tahsil edildiği görülmektedir. geçen yılın aynı döneminde söz konusu oranın yüzde 45.8 olduğu dikkate alındığında gelir performansında dikkate değer bir artış kaydedildiği ortaya çıkmaktadır. Benzer bir performans artışı vergi gelirlerinde de görülmüştür. bu dönemde, vergi tahsilatında geçen yılın ilk altı aylık dönemine göre yüzde 21.3 oranında artış sağlanmıştır. bu artışla yılsonu vergi geliri hedefinin yüzde 49.9'una ulaşılmış durumdadır. geçen yılın aynı döneminde toplam vergi gelirlerinin yüzde 45.5'i tahsil edilmişti.

2006 yılının ilk altı aylık dönemi itibarıyla, bütçe giderlerindeki artış oranının bütçe gelirlerindeki artış oranının altında kalması, yirmi iki yıl sonra bütçenin fazla vermesi ve faiz dışı fazlada önemli bir performans artışı sağlanması, bütçe gelir ve gider uygulamaları arasındaki uyumun güçlendirilmesine yönelik son yıllarda izlediğimiz politikanın olumlu sonuçlarının ve bütçe yapımızdaki iyileşmenin devam ettiğini göstermektedir.

Ocak-haziran 2006 döneminde beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında kalite ve mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak yürütülmeye devam edilecektir. Diğer taraftan, para piyasalarındaki gelişmelerin bütçe gider ve gelirleri üzerindeki muhtemel etkileri bakanlığımızca düzenli olarak analiz edilmekte olup, bütçe giderlerinde ilave ödenek gerektirecek ya da bütçe gelirlerinde hedeften sapma yaratacak herhangi bir sonuç beklenmemektedir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious