Bütçe görüşmelerinde sert tartışmalar

Bütçe görüşmelerinde sert tartışmalar.9750
  • Giriş : 23.12.2008 / 14:14:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2009 Bütçesinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi sert tartışmalara neden oldu. CHP'den hükümete yolsuzluk suçlamaları yöneltildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in kendisini ''rüşvet yemedim, temizim'' diyerek savunduğunu belirterek, ''Her şeyi doğru yapıyorsunuz da kurumlar neden zarar ediyor?'' diye sordu.

CHP grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yolsuzlukla anılan bir bakanlık olduğunu ileri sürdü.

AK Parti'nin 6 yıldır doğalgaza bağlı bir enerji politikası uyguladığını savunan Baytok, ''Gören de diyecek ki Türkiye'nin her yerinden doğalgaz fışkırıyor'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı KİT'lerin taşıyamayacakları kadar borç yükü altına girdiğini bildiren Baytok, BOTAŞ'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumdan 15 milyar YTL'den fazla alacağı bulunduğunu söyledi.

Baytok, İstanbul Nurtepe'deki hava kirliliğine değinerek, vatandaşların doğalgaz alacağı parası olmadığı için odun ve kömürle ısındıklarını anlattı.

Bakan Güler'in doğalgaz abone sayısındaki artışa işaret ederek, ''vatandaşın daha akıllı olduğu için doğalgaz kullandığını'' söylediğini anımsatan Baytok, ''Sayın Bakan, halk sizden akıllı olduğu için doğalgaz yerine kömür kullanıyor'' dedi.

Baytok, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın çocuklarının, yumurta ve mısır işinden sonra enerji santrali işine girdiğini ileri sürdü.

CHP Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu, AK Parti'nin enerji konusunda uyguladığı politikaları eleştirdi.

Coşkunoğlu, ''Enerji alanında stratejik plan, somut hedef yok. Sadece özelleştirme stratejisi uygulanıyor. Enerjide, teslimiyetçilik var. Ulusal kaynaklarımız yerine dışa bağımlılık tercih ediliyor. Enerjimizin yarıdan fazlası dışa bağımlı hale getirildi. Enerji verimliliği yasası çıktı ama somut hedef olmayınca cılız faaliyetlerle yetiniliyor'' diye konuştu.

Nükleer enerjiye ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Coşkunoğlu, dünya toryum rezervinin yüzde 25'inin Türkiye'de bulunduğunu kaydetti. Coşkunoğlu, toryum ham maddesine yönelik nükleer santralların kurulmasını, füzyon teknolojisine ağırlık verilmesini istedi.

-''GÖÇ VE İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEK İSTİYORSANIZ...''-

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Antalya'da tarım arazisi üzerine doğalgaz çevrim santrali kurulmak istendiğini savunarak, santral için tarım arazilerinin neden tercih edildiğini sordu.

''Kendi kaynaklarını yok sayan, kullanmasını bilmeyen ülkenin kalkınması mümkün değildir'' diyen Öztürk, madenlerin kamu yararına kullanılması, sanayinin ucuz ham madde ihtiyacının karşılanması gerektiğini belirtti.

Ulusal temele dayalı madencilik politikalarının uygulanma gerekliliği üzerinde duran Öztürk, ''Madenler, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmalıdır. Yeraltı kaynaklarımız, yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılmalıdır. Eğer göç ve işsizliği önlemek istiyorsanız, madenciliğe gereken önemi vermeli, sektörü desteklemelisiniz'' diye konuştu.

MTA'nın çalışmalarına değinen Öztürk, maden yataklarından 3 boyutlu olarak ortaya çıkarılan sondaj çalışmalarında alınan örneklerin kurumda analiz edilemediğini, bunun ancak yurt dışında yapılabildiğini söyledi.

-''HER ŞEYİ DOĞRU YAPIYORSUNUZ DA...''-

CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ise BOTAŞ'ın 2007 yılı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı verileri hakkında bilgi verdi.

Söz konusu raporda BOTAŞ'ın nakit sıkıntısı içinde olduğunu belirten veriler bulunduğuna dikkati çeken Seyhan, ''BOTAŞ, alacaklarını zamanında tahsil edememiş, nakit sıkıntısı içine girmiştir. Yurt dışından aldığı doğalgazın parasını peşin ödemek zorunda olduğu için bankalardan kredi kullanmıştır. BOTAŞ, kullandığı krediler karşılığında 401 milyon YTL faiz ödemiştir'' diye konuştu.

2007'deki döviz kurunun düşmesi nedeniyle BOTAŞ'ın doğalgazı daha ucuza almaya başladığı bilgilerini veren Seyhan, şöyle devam etti:

''Madem doğalgaz alım maliyeti düşmüş... Bu halkı Melih Gökçek gibi neden soydunuz? Doğalgaz fiyatını neden indirmediniz? Herkese dürüstlük gerek. TTK'nın kömür satışı artmış, karı azalmış. TTK'nın üretimi yüzde 13 artmış, buna rağmen dönem zararı da artmış.

Bir bakan kendisini 'rüşvet yemedim, temizim' diyerek savunmaz. Kurumlar zarar edecek, faiz ödeyecek, vatandaşa indirim yapmayacaksınız bunun karşısında siz dürüst olacaksınız, biz olmayacağız. Her şeyi doğru yapıyorsunuz da kurumlar neden zarar ediyor?''

Hilmi Güler'in elektrik üretimini yüzde 50 artırmayla övündüğünü ifade eden Seyhan, AK Parti iktidarı döneminde önce yedekte bulunan yüzde 50 elektriğin şimdi sıfıra düşürüldüğünü ileri sürdü.

Seyhan, ''Sizin döneminizde ithal enerji kaynağı azaldı mı? 6 yıldır görevdesiniz, tek başına iktidarsınız, neden enerji dengesini sağlayamıyorsunuz?'' diye sordu.

Önüne iki şişe şarap konulan Hayyam'ın bir şişe şarabı içtikten sonra ''Bu kötü'' dediğini anlatan Seyhan, ''Hayyam ikinci şişeyi içmeye ihtiyaç duymamış, 'bundan kötüsü olmaz' demiş. Evet Sayın Bakan, bundan kötüsü olmaz'' diye konuştu.

MHP Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Necati Özensoy da Türkiye'nin geleceğini şekillendiren en önemli bakanlığın Enerji Bakanlığı olduğunu söyledi.

Büyük Ortadoğu Projesinin adının gerçekte ''Büyük Enerji Projesi'' olduğunu söyleyen Özensoy, ''AK Parti hükümetleri, geçmişin mirasını yemekten başka iş yapmamıştır. Öngörülen elektrik açıklarının nasıl kapatılacağı açıklanmalı'' dedi.

Hava kirliliğine neden olan kömürlerin TKİ'den tedarik edildiğini belirten Özensoy, ''Kömürler ambalaja girdiği için kaliteli hale gelmiyor, kükürdü azalmıyor'' dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2009 bütçesinin görüşmelerine devam ediliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*