Bütçe iki ayda 496 milyon YTL fazla verdi

Bütçe iki ayda 496 milyon YTL fazla verdi  .11964
  • Giriş : 12.03.2008 / 13:13:00

Geçen yılın Ocak-Şubat döneminde 8 milyar 173 milyon YTL açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi bu yıl aynı dönemde 496 milyon YTL fazla verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Bu durum Şubat ayında kaydedilen 1 milyar YTL'nin üzerindeki fazladan kaynaklandı.

Bütçede, yılın iki ayında geçen yıla göre çok daha iyi bir performans yakalandı. Ocak-Şubat döneminde bütçe giderleri yüzde 2.6 azalarak 32 milyar 913 YTL olurken, bütçe gelirleri ise yüzde 30,4 artışla 33 milyar 410 milyon YTL'ye ulaştı. Geçen yıl ilk iki ayda 8 milyar 173 milyon YTL açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi bu yıl aynı dönemde 496 milyon YTL fazla verdi. Faiz dışı fazla geçen yıla göre yüzde 149 artarak 9 milyar 494 milyon dolara yükseldi. Yılın tümü için 38 milyar dolar olarak öngörülen hedefin yüzde 25'ine iki ayda ulaşıldı.

-ŞUBAT'TA 1 MİLYARLIK BÜTÇE FAZLASI

Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin Şubat ayı gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 artışla 17 milyar 628 milyon, bütçe giderleri ise yüzde 7,5 artışla 16 milyar 608 milyon YTL oldu. Geçen yıl Şubat ayında 2 milyar 77 milyon YTL bütçe açığı verilirken, bu yıl aynı ayda 1 milyar 21 milyon YTL fazla elde edildi. Geçen yılın aynı ayına göre bütçe dengesinde yüzde 149,1 oranında iyileşme gerçekleşti. Geçen yılın Şubat ayında 2 milyar 890 milyon YTL olan faiz dışı fazla bu yıl aynı ayda yüzde 98,5 artarak 5 milyar 735 milyon YTL düzeyinde gerçekleşti.

-OCAK-ŞUBAT BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

İki aylık bütçe harcaması geçen yıla göre yüzde 2.6 azalışla 32 milyar 913 YTL, bütçe gelirleri ise yüzde 30,4 artışla 33 milyar 410 milyon YTL oldu. Ocak-Şubat döneminde Merkezi Yönetim Bütçe giderleri için öngörülen 222 milyar 553 milyon YTL'lik ödeneğin yüzde 14,8'i kullanıldı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oran yüzde 16,6 olmuştu. 204 milyar 556 milyon YTL olan 2008 yıl sonu merkezi yönetim bütçe geliri hedefinin yüzde 16,3'ü yılın ilk iki ayında tahsil edildi. Geçen yılın Ocak-Şubat döneminde 8 milyar 173 milyon YTL açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi bu yıl aynı dönemde 496 milyon YTL fazla verdi. Geçen yılın aynı dönemine göre bütçe dengesi yüzde 106,1 oranında iyileşme gösterdi. Faiz dışı fazla geçen yıla göre yüzde 149 artarak 9 milyar 494 milyon dolara yükseldi. Yılın tümü için 38 milyar dolar olarak öngörülen hedefin yüzde 25'ine iki ayda ulaşıldı. Geçen yılın Ocak-Şubat dönemi faiz hariç bütçe giderlerine göre bu yıl aynı dönemde yüzde 9,6 artış yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 11 milyar 988 milyon YTL olan faiz giderleri, bu yılın ilk iki ayında yüzde 24,9 oranında azalarak 8 milyar 998 milyon YTL oldu.

-PERSONEL GİDERLERİNDE YÜZED 11.7 ARTIŞ

Personel giderleri 2007 yılı Ocak-Şubat dönemine göre yüzde 11,7 oranında artış göstererek 8 milyar 697 milyon YTL olarak gerçekleşti ve personel giderleri için bütçede öngörülmüş olan 48 milyar 672 milyon YTL ödeneğin yüzde 17,9'u kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yüzde 13,2 oranında artış göstererek 1 milyar 105 milyon YTL olarak oldu. Bu amaçla bütçede öngörülen 6 milyar 405 milyon YTL ödeneğin iki ayda yüzde 17,3'ü kullanıldı. Ocak-Şubat döneminde mal ve hizmet alım giderleri yüzde 9.1 artarak 2 milyar 252 milyon YTL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri iki ayda 1 milyar 201 milyon YTL'ye ulaştı. Ocak-Şubat döneminde kamu idareleri bütçelerinde bulunan ödeneklerden 461 milyon YTL tedavi ve ilaç gideri yaptı. Yeşil kart tedavi ve ilaç giderleri Ocak-Şubat 2008 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 oranında azalarak 740 milyon YTL oldu. Ocak-Şubat döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında bir artışla 10 milyar 780 milyon YTL'ye ulaştı. Sosyal güvenlik kurumu finansman açığı için Sosyal Güvenlik Kurumuna geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında bir artışla 5 milyar 310 milyon YTL transfer yapıldı. Cari transferler içindeki mahalli idare payları ise Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 2 milyar 269 milyon YTL olarak gerçekleşti. Tarımsal destekleme ödemeleri Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 881 milyon YTL oldu. Ocak-Şubat döneminde 630 milyon YTL sermaye gideri gerçekleştirilirken, bu yılın aynı dönemindeki harcama 133 milyon YTL'ye yükseldi. Sermaye giderleri için bütçede öngörülen yıllık ödeneğin yüzde 1,1'i ilk iki ayda kullanıldı. Söz konusu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 4,9 olmuştu. Ocak-Şubat döneminde 310 milyon YTL sermaye transferi yapıldı. Söz konusu transferlerde yıllık ödeneğin yüzde 14.9'u kullanıldı. Bu oran geçen yılki yüzde 10.9'luk kullanımın üzerinde gerçekleşti. Borç verme giderleri Ocak-Şubat döneminde 640 milyon YTL ile yıllık ödeneğin yüzde 16.3'ü düzeyinde gerçekleşti. Faiz giderleri Ocak-Şubat döneminde 2007 yılının aynı dönemine göre yüzde 24,9 oranında azalış göstererek 8 milyar 998 milyon YTL olarak gerçekleşti. Böylece faiz harcamaları için bütçede öngörülen 56 milyar YTL ödeneğin yüzde 16,1'i bu dönemde kullanıldı.

-BÜTÇE GELİRLERİ

Ocak-Şubat dönemi bütçe gelirleri 2007 yılının aynı dönemine göre yüzde 30.4 artarak 33 milyar 410 milyon YTL'ye yükseldi. 204 milyar 556 milyon YTL olan 2008 yıl sonu merkezi yönetim bütçe geliri hedefinin yüzde 16,3'ünün yılın ilk iki ayında tahsil edildiği görüldü. Geçen yıl bu oran yüzde 13,5 olmuştu. Ocak-Şubat 2007 döneminde 22 milyar 617 milyon YTL vergi olan vergi tahsilatı bu yılın aynı döneminde yüzde 29,7 oranındaki bir artışla 29 milyar 336 milyon YTL'ye ulaştı. Vergi tahsilatında yıl sonu bütçe hedefinin yüzde 17,1'ine ulaşıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre vergi türlerinin hemen hepsinde yüksek oranlarda artış olduğu bildirildi. Bu çerçevede, gelir vergisinde yüzde 30.7, kurumlar vergisinde yüzde 38.4, dahilde alınan KDV'de yüzde 78, ithalde alınan KDV'de yüzde 26.1, damga vergisinde yüzde 20.8 ve harçlarda yüzde 22.3 oranında artış kaydedildi.

-"MALİ DİSİPLİN KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Bakanlığın bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmesinde, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ekonomik durgunluğa işaret eden uluslar arası göstergeler bir arada değerlendirildiğinde, Türkiye'de uygulanmakta olan ekonomik politikalar ve bu kapsamda maliye politikalarının bu gelişmelere duyarlı olması ihtiyacının daha da arttığı ifade edildi. Bu çerçevede, mali disiplinin kararlılıkla sürdürülmesi ve vergi gelirlerinin bütçe hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesinin özel bir önem taşıdığı belirtildi. 2008 yılı Ocak-Şubat döneminde elde edilen bütçe sonuçlarının bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, bu dönemde bütçe açığının kapatılarak bütçe fazlasının elde edilmesi ve vergi gelirleri tahsilatında yüksek oranlı artışın sağlanmış olmasının, mali disiplinin kararlılıkla sürdürüldüğüne ilişkin önemli birer gösterge olduğu anlatıldı. Yılın ilk iki ayında bütçe performansında elde edilen başarının sonraki aylarda aynı kararlılıkla sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, bu bakımdan bütçe giderlerinin yıl sonu hedefleri içinde kalmasını sağlayacak her türlü tedbirin gerekli olduğu zamanlarda hızla alınacağı kaydedildi. Bütçe giderlerinde öngörülmeyen bir artış meydana gelmemesi için harcamalarda artışa yol açacak kararlardan titizlikle kaçınılacağı ifade edildi. Diğer yandan, mali disiplinin sürdürülmesinin en önemli unsurlarından birisi olan vergi tahsilatında ilk iki ayda ortaya konulan performansın sonraki aylarda da aynı şekilde devam ettirilmesinin sağlanacağı, bu çerçevede vergi tahsilatının hızlandırılması ve denetimin risk odaklı bir anlayışla yaygınlaştırılması yönünde yürütülen faaliyetlerin artırılarak sürdürüleceği kaydedildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious