Bütçe ödeneklerinin yüzde 35'i 6 sektöre aktı

  • Giriş : 02.02.2008 / 12:28:00

Geçen yıl rantiye ile silah, ilaç, sağlık ekipmanı ve enerji tüccarlarına ve müteahhitlere bütçeden 68 milyar YTL ödendi. 2007 Bütçesinin yüzde 19,5'u maaşlara giderken faiz ödemeleri 49 milyar YTL ile yüzde 24,5 pay aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Devletin mal ve hizmet alımında silah-mühimmat, ilaç, sağlık ekipmanı ve enerji alımları 11 milyar YTL'yi bulurken müteahhitlere ve danışmanlara da 8,2 milyar YTL ödendi.

2007'de 200 milyar YTL'ye yaklaşan bütçe harcamalarından 6 sektör sattığı kredi, mal ve hizmetle yüzde 35 pay aldığı belirlendi.

İktisatçı Mustafa Sönmez'in yaptığı araştırmaya göre, binden fazla kaleme dağıtılmış görünen bütçe harcamalarının yüzde 90'ı 25 ana kalemde toplanıyor ve 6 sektörün sattığı kredi, mal ve hizmetle bütçeden yüzde 35 pay aldığı görülüyor. Bütçe kaynaklarının aktarıldığı 6 sektörün başında bankalar ve rant kesimi geliyor. Bütçeden faize 2007'de yaklaşık 49 milyar YTL ile bütçenin yüzde 24.4'ünün harcanırken, kamu çalışanlarına yapılan maaş ücret ödemelerinin payının yüzde 19,5'de kaldığı dikkati çekiyor. Buna göre faiz olarak bankalara ve rantiyeye giden para, kamu çalışanlarına yapılan toplam maaş ücret ödemelerinin 10 milyar üzerinde bulunuyor.
Faiz ödemelerinin 49 milyar YTL'nin 7 milyar YTL'ye yakını dış borç, kalanı iç borçlanmalar için yapıldı. Yerli-yabancı sıcak paracılar bu yıl da devletten yüksek tutarda faiz geliri elde etti.

-DEVLETİN MAL VE HİZMET ALIMLARI-

Devletin mal ve hizmet alımlarında en büyük payın sağlık sektörüne ait olduğu belirlendi. Sağlık ekipmanı, ilaç ve hizmet satanlar 2007'de devletten 6 milyar YTL'ye yakın ödeme aldılar.

Silah ve muhimmat için yapılan harcamalar ise 3.1 milyar YTL'ye ulaştı. Sönmez, 'Savunma ve Güvenlik'e dönük mal ve hizmet alımı da büyük bir pazar oluşturduğuna işaret ederek, 'Savunma ve güvenlik mensuplarının maaşları ile birlikte bütçeden bu alana ayrılan pay ise 24 milyar YTL dolayında. Yani bütçenin yüzde 12'si asker-polise ayrılmış..Buna tabi ki, bazı fonlar ve vakıflar üstünden yapılan harcamalar dahil değil' dedi.

-MÜTEAHHİTLERE 7.1 MİLYAR-

Araştırmaya göre devletin enerji harcamaları da 2,1 milyar YTL ile yüksek bir boyuta ulaştı.
2007'de müşavir firmalar devletten 1,2 milyar YTL, müteahhitler ise 7,1 milyar YTL kazandı. Böylece toplamı 79 milyar YTL'yi bulan devletin mal, hizmet alımlarının yüzde 86'sının 6 sektöre gittiği belirlendi.

2007 BÜTÇE HARCAMALARI Milyon YTL Pay(%)
Personel Giderleri 38.891 19,5
Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim 4.272 2,1
Güv. ve Savunmaya Yön. Mal, Malz. ve Hizm. Alımları 3.169 1,6
Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 2.694 1,3
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 1.478 0,7
Diğer İlaç Giderleri 1.398 0,7
Enerji Alımları 2.189 1,1
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 1.188 0,6
Müteahhitlik Giderleri 7.142 3,6
Devlet Tahvili Faiz gideri 33.513 16,8
Kamuya Ödenen Devlet Tahvili Faizi 6.159 3,1
Hazine Bonosu Faiz gideri 1.846 0,9
ABD Doları Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri 4.025 2,0
Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri 1.538 0,8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hazine Yardımları 25.883 13,0
Mahalli İdarelere Verilen Paylar 13.286 6,7
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Görev zararı 7.268 3,6
Tarımsal Amaçlı Transferler 5.555 2,8
Yüksek Öğretim Kurumlarına Hazine Yardımları 4.615 2,3
Özel Bütçeli İdarelere Hazine Yardımları 3.469 1,7
Fonlara Verilen Paylar 3.234 1,6
Mahalli İdarelere Hazine Yardımları 1.706 0,9
Mahalli İdarelere Sermaye Transferleri 2.501 1,3
Özel Bütçeli İdarelere Sermaye Transferleri 1.084 0,5
Kamu Teşebbüslerine, Döner Sermayeye Borç 1.611 0,8
25 Kaleme Harcama 179.715 90,0
Toplam Harcama 199.762 100,0

-HAZİNE YARDIMLARI-
Bütçeden yapılan Hazine Yardımları ile sermaye transferleri ise 2007'de 74 milyar YTL dolayında gerçekleşti. Hazine'nin sosyal güvenlik açığı için 2007'de 26 milyar YTL kullandığı, yine sosyal güvenlik kurumu görev zararları için 7,2 milyar harcadığı belirlendi. 2007'de yerel yönetimlere bütçeden 13 milyar YTL pay aktarılırken 2,5 milyar YTL de sermaye transfer edildi.

Hızlı bir yok oluş sürecindeki tarımsal nüfus, 2007 bütçesinden sadece 5,5 milyar YTL destek gördü. Bu da, faize ödenen 49 milyar YTL'nin neredeyse 10'da biri düzeyinde bir büyüklüğe işaret ediyor.

Tarımsal desteğin üçte biri doğrudan gelir desteği şeklinde kullandırıldı. Mazot, gübre, kütlü pamuk da en çok destek alan kalemler oldu.

Yüksek öğrenimin de bütçeden aldığı pay 4,6 milyar YTL ile 24 milyar YTL'lik asker-polis bütçesinin beşte biri dolayında kaldı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious