Bütçe takvimi belirlendi

  • Giriş : 06.12.2006 / 00:00:00

TBMM Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelere, 15 Aralık Cuma günü saat 14.00’te başlanacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

15 tur halinde görüşülecek bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalar, 25 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Genel Kurulda 11 gün sürecek ve 15 tur halinde gerçekleştirilecek programa göre, kurumların görüşülme takvimi şöyle:

-16 ARALIK CUMARTESİ: TBMM Başkanlığı, RTÜK, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Başbakanlık, MİT Müsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği, Atatürk Kültür, Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı

-17 ARALIK PAZAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, DPT Müsteşarlığı, SPK, BDDK, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu

-18 ARALIK PAZARTESİ: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Danıştay Başkanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, AB Genel Sekreterliği, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, TÜİK

-19 ARALIK SALI: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü

-20 ARALIK ÇARŞAMBA: Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurulu, Denizcilik Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, TAEK, MTA, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü

-21 ARALIK PERŞEMBE: Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme, Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

-22 ARALIK CUMA: Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumu ile Tutukevleri İşletmeleri Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

-23 ARALIK CUMARTESİ: Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, ÖSYM, 68 üniversite

-24 ARALIK PAZAR: Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Gelir Bütçesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Kesin Hesap Kanunu tasarılarının oylanmamış maddelerinin oylanması

25 ARALIK PAZARTESİ: Bütçenin tümü üzerine son konuşmalar.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious