Bütçe teklifleri masaya yatırıldı

Bütçe teklifleri masaya yatırıldı.13665
  • Giriş : 16.09.2008 / 11:48:00

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında toplanan Yüksek Planlama Kurulu (YPK), bakanlıkların 2009 yılı bütçe önerilerini masaya yatırdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında toplanan Yüksek Planlama Kurulu (YPK), bakanlıkların 2009 yılı bütçe önerilerini masaya yatırdı.

YPK, Ekren'in başkanlığında Başbakanlık Yeni Binada toplandı. Bütçe tekliflerinin ele alındığı toplantıya bakanlar ile müsteşarları katıldı. Toplantıda 2009 mali yılı bütçe çalışmalarının ele alınacağını, Kamu Yatırım Stratejisi ve 2009 Yılı Kamu Yatırım Teklifleri konusunda genel bir bilgi verileceğini anlatan Ekren, bakanlıkların da görüş ve önerilerini aktaracaklarını, 2009 kamu yatırım büyüklüklerinin tartışılacağını söyledi.

Ekren, ekonomide sağlanan güven ve istikrarın korunması, ekonomik büyümenin kalkınma sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alacak şekilde yüksek ve sürdürülebilir kılınması, istihdamın artırılması, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin yükseltilmesi temel politikası doğrultusunda kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin, verimliliğin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını anlattı. Ekren, bu hedef doğrultusunda bir taraftan kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki öncelikli altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi, diğer taraftan kamu yatırımlarının verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine ve mevcut sermaye stokunun daha da etkin kılınmasına özel bir önem verdiklerini kaydetti. Ekren, 2009-2011 döneminde uygulanacak kamu yatırım politikaları ve öncelikleri şöyle sıraladı:
KAMU, ÖZEL SEKTÖRÜN GİREMEDİĞİ ALANDA YATIRIM YAPACAK

-Kamu yatırımlarının özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal yapı alanlarına yoğunlaşması.

-Kamu yatırımlarının ülkemizin sektörel, bölgesel ve AB'ye uyum yönündeki amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkili bir amaç olarak kullanılması.

-Yatırımların finansmanında kamu-özel sektör işbirliği yöntemlerinden azami ölçüde yararlanılması.

-Kamu yatırımları arasında yerel nitelikli olanların mümkün olduğunca yerel yönetimlerce gerçekleştirilmesi.

-Kamu yatırımların bölgesel kalkınmanın sağlanmasında ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılması.

-Kamu yatırımlarının eğitim, sağlık, teknoloji gibi araştırma ve e-devlet alanlarında giderek yoğunlaştırılması.

-Enerji ve ulaştırma yatırım paylarının 2010 yılına kadar düzeylerini koruması ve 2010'dan sonra tedricen benzer bir trendin devam ettirilmesi.

-Güneydoğu Anadolu Projesi başta olmak üzere Doğu Anadolu Projesi ve Konya Ovası Projeleri gibi bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme projelerine öncelik verilmesi.

-2009 yılı içinde tamamlanacak ekonomiyle kazandırılabilecek projeler başta olmak üzere uygulanmasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eşzamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projeleri idame, yenileme, rehabilitasyon, bakım-onarım ve afet riskini azaltma projelerine, AB'ye uyum sürecine hizmet eden projelere, e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projelere öncelikle ağırlık verilecektir.

İSTANBUL SERMAYE ÇEKECEK

Ekren, küresel finansal krizin geldiği noktada Türkiye'ye etkisinin sorulması üzerine, küresel finansal kriz, gıda ve enerji krizleri konusunda alınacak önlemleri mali program ve planda belirlediklerini ifade etti. Bölgesel kalkınma projelerinin önlemlerden bir bölümü olduğunu anlatan Ekren, İstanbul'un finans merkezi olması projesinin de dünyada yönü belli olmayan likidite kaynağının Türkiye ve İstanbul'a çekilmesini sağlayacağını kaydetti. Ekren, makroekonomik istikrarın korunması çerçevesinde mali disipline devam ettirilmesine karar verildiğini de ifade etti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*