Büyüme için eşgüdüm şart

  • Giriş : 30.07.2006 / 00:00:00

Türkiye ekonomisi, çok yönlü değişime uyum sağlama konusunda büyük sıkıntılar çekti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Geçen yüzyılın 80’li yıllarına kadar, değişim hızı yavaştı ve iş hayatının belirli alanları ile sınırlıydı. Son 25 yılda ise değişim dalgaları aşağıda görüldüğü gibi arka arkaya geldi:

* Mal, hizmet ve sermayenin ülkeler arasındaki dolaşımının serbestleşmesi anlamında küreselleşme, iş yapma biçimlerinin kökten değiştirilmesini zorunlu kıldı.

* Aynı dönemde “bilgi” en önemli üretim faktörü haline geldi.

* Elektronik iletişim tekniklerinin ve internetin olağanüstü hızlı gelişmesi, üçüncü büyük değişim dalgasıydı.

* Pazarda ise devrim vardı: Bir zamanlar yalnız velinimet olarak görülen müşteri ve tüketici kitlesi son dönemde egemenliği ele geçirdi. Artık son söz, gökdelenlerin üst katlarındaki yönetim kurulu odalarında değil, sokakta ve çarşıda söyleniyordu.

* Türkiye özelinde Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci, sosyal ve ekonomik hayatın her alanında kapsamlı bir değişim sürecini başlattı.

Türkiye ekonomisi, bu çok yönlü değişimi uyum sağlama konusunda büyük sıkıntılar çekti. Cumhuriyet döneminin yıllık ortalama büyüme hızı olan yüzde 5, 1988-2001 döneminde yüzde 2.6’ya kadar geriledi. Aynı dönemde üç şiddetli kriz ve dört durgunluk yılı yaşandı. Sanayiciler ve iş insanları bu dönemde ayakta kalma mücadelesi verdikleri için, değişim dalgalarına karşı gereken önlemleri ister istemez ertelediler.

2002-2006 döneminde ise iş dünyası, küresel ekonominin tsunami dalgalarının üstesinden gelmeyi başardı ve yüzde 7.4’lük bir yıllık ortalama büyüme hızına ulaştı. Ancak bu büyüme ivmesinin devamı için ekonominin tüm sektör ve birimlerinin yeni dönemin değişen ilke ve krurallarına uyum sağlaması ve yeniden yapılanması gerekiyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious