Çalık: TPAO anlaşması gizli değil

Çalık: TPAO anlaşması gizli değil  	.12207
  • Giriş : 04.03.2008 / 18:57:00

Çalık Grubu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun (YDK) "TPAO 2006 Yılı Raporu"nda yer alan bilgilere dayanarak yapılan ve şirketlerinin TPAO ile "gizli anlaşma" yaptığına ilişkin yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, TPAO ile yapılan anlaşmanın "

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Çalık Grubu'ndan yapılan açıklamada, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ile Afganistan Maden Bakanlığı arasında, "Afganistan'daki petrol ve gaz sahalarını geliştirmeye ve Afganistan'ın acil elektrik ihtiyacını gidermeye yönelik çözümler üretmek" amacıyla 21 Ağustos 2006 tarihinde bir mutabakat zabtı imzalandığı kaydedildi. Açıklamada, bu anlaşma çerçevesinde, Çalık Enerji'nin Afganistan Maden Bakanlığı'ndan bu ülkedeki petrol ve gaz sahaları ile ilgili gerekli dataları alması, bu sahaların geliştirilmesiyle ilgili planların oluşturulması ve bu sahalardan elde edilmesi olası enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimine yönelik plan ve programların gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındığı vurgulandı. Bu anlaşmanın ardından Çalık Enerji yönetiminin, Afganistan'daki petrol ve gaz sahalarını beraberce geliştirme konusunu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yönetimine teklif ettiğine dikkat çekilen anlaşmada, bu çerçevede Afganistan'daki petrol ve gaz sahaları ile ilgili dataların paylaşımına yönelik olarak TPAO ile Çalık Enerji arasında 14 Eylül 2006 tarihli bir Gizlilik Anlaşması imzalandığı kaydedildi. Çalık Enerji'nin açıklamasında şöyle denildi: "Bu anlaşma, münhasıran Afganistan Maden Bakanlığı ile Çalık Enerji arasında imzalanmış olan mutabakat zabtı çerçevesinde Çalık Enerji'ye verilmiş olan bilgilerin, Afganistan makamlarının bilgisi dahilinde, Çalık Enerji tarafından TPAO'ya aktarılmasını öngören ve 'her iki kurumun da bu bilgileri 3'üncü kişi veya kurumlarla paylaşmamasına yönelik" ticari hayatta sıkça kullanılan bir anlaşma olup, bunun ötesinde bir anlam yüklenmesi iyi niyetle bağdaşmayacağı gibi, kamuoyuna yansıtılmaya çalışıldığı şekliyle gizli bir anlaşmanın mevcudiyeti de kesinlikle söz konusu değildir." Bu anlaşma çerçevesinde, gerek TPAO gerekse Çalık Enerji tarafından teknik çalışmalar yapıldığı, 16 Şubat 2007 tarihinde her iki kurum arasında bir "Ortak Çalışma İçin Mutabakat Zabtı" imzalandığı belirtilen açıklamada, bu çalışmanın Afganistan'daki petrol ve gaz sahalarının beraberce geliştirilmesi ve Afganistan Maden Bakanlığı'na bir teklif sunulması amaçlarını taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, "Kaldı ki, Çalık Enerji ile Afganistan Maden Bakanlığı arasındaki 21 Ağustos 2006 tarihli zabıtta da elektrik santrali ve elektrik üretimi ile ilgili Çalık Enerji'nin proje ve teklifler hazırlaması husunda mutabık kalınmıştır. Medyada yer alan çeşitli haber ve yorumlarda belirtildiğinin aksine, enerji santrali kurulması ve işletilmesi hususu ile ilgili olarak TPAO'nun herhangi bir dahli söz konusu değildir" denildi. Çalık Enerji açıklamasında, 2007 yılı içerisinde bu proje ile ilgili bir gelişme olmaması nedeniyle Çalık Enerji ile TPAO arasındaki imzalanan "Ortak Çalışma İçin Mutabakat Zabtı"nın anlaşma hükümleri gereği 1 Aralık 2007 tarihinde kendiliğinden sona erdiğini bildirdi. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) raporunda bu konuyla ilgili kısımların TPAO'nun Afganistan'daki çalışmaları ile ilgili olarak YDK'nın önerilerinden ibaret olduğuna işaret edilen açıklamada, bu konuda bir hukuka aykırılık söz konusu olmadığı, anlaşma ile ilgili kısımların YDK'nın bu hususta "öneri" başlığı altında, özellikle "TPAO'nun elektrik enerjisi üretimi ile iştigal etmemesi konusuna dikkat çekildiği" bir öneriden ibaret olduğu kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bahsedilen anlaşmanın gizli bir anlaşma olmadığı, Çalık Enerji tarafından getirilen bir teklifin kurumca değerlendirilerek kabul edildiği, fakat projenin gerçekleştirilemediği ve 1 Aralık 2007 tarihi itibariyle de sözleşmenin kendiliğinden feshedilmiş olduğu TPAO tarafından da kamuoyuna açıklanmıştır. Devletin hiçbir surette zarara uğratılmasının söz konusu olmadığı, bilakis Çalık Enerji tarafından geliştirilen ve TPAO ile de işbirliği içersinde yürütülmesi planlanan bir projeden dolayı, sadece "TPAO 2006 Yılı Raporu"nda "öneri" başlığı altında yer verilen tavsiyelere atıfta bulunarak Grubumuzun gizli ve hukuka aykırı işlemler yaptığını iddia eden haber ve yorumları kesin bir dille reddediyoruz."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious