Çalışanlar ile patronun arası açılıyor

  • Giriş : 10.12.2008 / 11:31:00

Türkiye'de çalışanların iş yerlerindeki üst düzey yöneticilerinin çok yüksek ücret aldıklarına ve çalışanlar kadar çalışmadıklarına inandıklarını ortaya koydu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Uluslararası İnsan Kaynakları şirketi Kelly Services tarafından yapılan araştırma, Türkiye'de çalışanların iş yerlerindeki üst düzey yöneticilerinin çok yüksek ücret aldıklarına ve çalışanlar kadar çalışmadıklarına inandıklarını ortaya koydu.

Kelly Services tarafından Türkiye de dahil olmak üzere toplam 33 ülkede gerçekleştirilen ''Yöneticilerin Maaşları ve Performansları'' konulu araştırmaya göre, Türk katılımcıların yüzde 63'ü üst düzey yöneticilerinin çok fazla ücret aldığını düşünüyor.

Araştırmaya göre, Türkiye'den katılan çalışanlara, yöneticilerinden daha çok çalışıp çalışmadıkları sorulduğunda, yüzde 43'ü ''evet'' cevabı ile yöneticilerinden daha fazla çalıştıklarını belirtirken, yüzde 32'lik kesim ''Hayır, aynı eşitlikte çalışıyoruz'' yanıtını verdi.

Katılımcıların yalnızca yüzde 14'ü yöneticilerinin kendilerinden daha çok çalıştığına inandığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 38'i ise yöneticilerinin günlük işlerde neler yaptıklarını anlamadıklarını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 53'ü yaptıkları işi yöneticilerinin yapamayacağını ifade ederken, yüzde 35'i daha iyi iş çıkarmak ve üretkenliği arttırmak için yöneticilerinden yeterli motivasyonu alamadıklarını belirtiyor.

Araştırmada, üst düzey yöneticilere ödenen ücretin seviyesinin rahatsızlığı kadınlarda, erkeklerden daha fazla dile getirildiği de ifade edildi.

-DİĞER ÜLKELERİN PATRONLARA BAKIŞI-

Araştırmaya katılan diğer 32 ülke de dikkate alındığında toplam katılımcıların ortalama yüzde 24'ü kendisinin yöneticisinden daha fazla çalıştığını düşünüyor, yüzde 27'lik kesim ise yöneticisinin yaptığı günlük işleri anlamadığını düşünüyor. Katılımcıların ortalama yüzde 32'si, yöneticisinin kendi işini yapamayacağını düşünüyor, yüzde 33'ü ise yöneticisinin işini daha iyi yapması ve kişisel verimliliğini arttırması için kendisini motive etmediğini düşünüyor.

-ÜST YÖNETİMİN MAAŞLARI KRİZDE ENDİŞE VERİCİ-

Araştırma sonuçlarına göre çalışanların gözünde en fazla ücret ödenen yöneticiler, Türkiye, Macaristan, İsviçre, Almanya, Finlandiya, Hollanda ve ABD'de bulunuyor.

Buna göre, önemli oranda çalışan, yöneticilerin maaşlarını çok yüksek buluyor. Çalışanların çoğunun üst yönetimin maaşları ve ödülleri ile ilgili olarak özellikle kriz dönemlerinde endişeleri var.

Genel olarak çalışanlar, organizasyonun performansına bakıyorlar ve organizasyonun finansal ve operasyonal sonuçları ile yöneticilerin maaşları arasındaki bağlantıyı anlayamıyor.

Çalışanlar, çalıştıkları organizasyon hedefini tutturamadığı veya başarısız olduğu durumlarda yöneticilerin yine yüksek ücretler aldığını ama çalışanların ücretlerinin düşük kaldığını düşünüyor.

Yöneticilerin nasıl ödüllendirildiklerini bilmek isteyen çalışanlar, yönetici ödül ve maaşlarının ise son küresel kriz nedeniyle düşeceğine inanıyor.

-KELLY SERVİCES TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ-

Araştırmanın sonuçları değerlendiren Kelly Services Türkiye Genel Müdürü Taylan Kovanlıkaya da araştırmanın çalışanların üst düzey yönetici seviyesindekilerin performansı hakkındaki mutsuzluğunu ve aldıkları ücret konusundaki tedirginliği ortaya koyduğunu belirterek, çalışanların üst düzey yönetici pozisyonundakilerin 'beklenen standartlarda' çalışmadıklarını düşündüğünü söyledi.

Araştırmanın çalışanların çoğu yöneticinin çalışmalarından ve ücretlendirilme politikalarından olumsuz yönde etkilendiklerine işaret ettiğini anlatan Kovanlıkaya, şunları kaydetti:

''Birçok çalışanın hala eski yöntemlerle hareket etme alışkanlığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Kendi maaşından çok, başkasının maaşıyla ilgilenme, kendi performansından çok başkasının çalışmasını gündeme getirme hep bu eski çalışma anlayışından kalan alışkanlıklar. Maaş politikası da her ne kadar objektif kriterlere oturtulsa da özünde sübjektif bir süreçtir Asgari ücretin hangi seviyede olduğunun bilindiği bir ülkede üst kademe yöneticilerle orta ve alt düzey çalışanlar arasındaki gelir eşitsizliğinin derinleşmesi de bu memnuniyetsizlik durumunu ortaya çıkartıyor. Diğer yandan; özellikle büyük şirketlerde, üst düzey ile alt kademe arasındaki doğrudan iletişimin az olması da bunda bir etkendir. Özellikle büyük ve kalabalık organizasyonların iç iletişim politikalarını ve uygulamalarını bir kez daha gözden geçirmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Kriz ortamı bunun için iyi bir fırsat da olabilir.''

Son global ekonomik krizle birlikte üst düzey yönetici ücretlerinin performansla daha fazla ilişkilendirilmesi ve daha şeffaf bir süreç yaşanması gerektiğini vurgulayan Kovanlıkaya, bu süreçte üst düzey yöneticilerin daha iyi bir performans sergilemek ve geçmişe göre daha fazla sorumluluk almak zorunda olduğunu ifade etti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*