Cami personelinden memnun musun?

Cami personelinden memnun musun?.8894
  • Giriş : 21.02.2009 / 21:15:00

Diyanet, cami personelinden duyulan memnuniyeti ölçmek için araştırma yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Diyanet İşleri Başkanlığı, cemaatin cami personelinden duyduğu memnuniyeti ölçtü.. Araştırma sonunda, eğitim düzeyi yükseldikçe memnuniyet oranının düştüğü ortaya çıktı.

Anket, 26 ilde 2 bin 506 kişiye uygulandı.

Çalışma kapsamında cami cemaatinin profili de ortaya çıkarıldı. Buna göre, cami cemaatinin meslek grubuna bakıldığında, emekli, esnaf -zanaâtkar ve serbest meslek sahiplerinin ilk sırada bulunduğu görüldü.

Ankete katılanların 958'inin emekli, 426'sının esnaf-zanaatkâr, 300'ünün serbest meslek, 260'ının memur, 213'ünün işçi, 163'ünün çiftçi, 144'ünün öğrenci, 34'ünün işsiz, 7'sinin ev hanımı olduğu belirlendi.

Ankete katılanların, 849'u ilkokul, 649'u lise ve dengi okul, 441'i ortaokul, 229'u lisans, 160'ı ön lisans mezunu olduğunu belirtirken; 70'i okur yazar olduğunu ancak okula gitmediğini, 69'u okur yazar olmadığını ifade etti. Ankete katılanlardan 38'inin ise lisansüstü eğitim aldığını dile getirdi.

Araştırmaya katılanların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise, büyük bir kısmının 60 ve üstü yaş grubunda olduğu saptandı. Ankete katılanlardan 800'ü 60 ve üstü yaş grubunda olduğunu kaydederken; 404'ü 53-59 yaş, 338'i 46-52 yaş, 285'i 39-45 yaş, 262'si 32-38 yaş, 202'si 25-31 yaş, 154'ü 18-24 yaş ve 60'ı 18 ve altı yaş grubunda olduğunu kaydetti.

Çalışmaya katılanların yüzde 51'i bazı vakit namazlarını, yüzde 48'i tüm vakit namazlarını camide cemaatle kıldıklarını; yüzde 96'sı cuma ve bayram namazlarını her zaman kıldıklarını; yüzde 83'ü teravih namazlarında, yüzde 84'ü kandillerde cami cemaatine katıldıklarını belirtti.

EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE, CAMİ PERSONELİNDEN MEMNUNİYET AZALIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın araştırmasında; cemaatin cami personelinden memnun olduğu, memnuniyet düzeyinin yaşlara göre farklılık gösterdiği, yaş ilerledikçe memnuniyeti düzeyinin de arttığı sonucu ortaya çıktı.

Araştırma raporunda bu durum, gençlerin cami personelinden beklentilerinin daha yüksek olduğu şeklinde açıklandı.

Araştırmada, eğitim düzeyi yükseldikçe memnuniyet düzeyinin düştüğü gözlendi. Yükseköğrenimli cemaatin memnuniyet düzeyi, ortaokul ve daha alt eğitimli cemaatin memnuniyet düzeyinden daha düşük çıktı.

Konuyla ilgili lisans mezunlarının cevapları incelendiğinde; cami personelinin "cami görevleri dışında sosyal faaliyetlere de katıldığı", "genellikle namaz vakitlerinden önce sonra Kur'an-ı Kerim okuduğu", "cami görevlisinin dini konular dışındaki bilgi sahibi olduğu", "cemaatin ihtiyaçlarına uygun vaaz hazırladığı" konusunda olumsuz düşünceler belirtikleri saptandı.

Çalışmada, meslek değişkeninin grupların memnuniyeti üzerinde etkili olduğu ve emeklilerin öğrencilere kıyasla daha memnun oldukları belirlendi.

Araştırmada, yerleşim birimlerindeki memnuniyet düzeyinin farklı olduğu ve ilçe merkezindeki cemaatin il merkezindekilere kıyasla daha memnun oldukları sonucuna varıldı. Rapordu, söz konusu farklılık ile ilgili, "Bu durum, il ve ilçe merkezlerindeki cemaatin farklı özelliklere sahip olmasından kaynaklanabileceği gibi, il ve ilçe merkezlerindeki cami görevlilerinin farklı özelliklere sahip olmasından da kaynaklanabilir." değerlendirmesi yapıldı.

Araştırmada cemaate katılım sıklığı farklı olanların memnuniyet düzeylerinin aynı olmadığı saptandı. Cemaate katılım sıklığı vakit, cuma, bayram, teravih namazları ve kandil geceleri olarak sınıflandırıldı.

Vakit namazlarını her zaman cami cemaati ile kılanların, ara sıra cemaatle kılanlar ve hiçbir zaman cemaatle kılmayanlara kıyasla daha memnun oldukları belirlendi.

Benzer durum, cuma, teravih ve bayram namazlarında da ortaya çıktı. Kandillerde her zaman cemaate katılanların, ara sıra katılanlar ve hiç katılmayanlara kıyasla daha memnun oldukları ortaya çıktı. Ayrıca vakit, bayram ve cuma namazları birlikte değerlendirildiğinde, her bir namaza katılım sıklığı farklı olanların memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görüldü.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*