Çankaya'dan yalanlama

Çankaya'dan yalanlama.14862
  • Giriş : 11.04.2008 / 16:27:00

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, emekli Org. Çetin Doğan'ın Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanlığından alınması ve bu işleme karşı dava açması ile ilgili haberleri yalanladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Söz konusu üniversitenin, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri arasında 1992 yılında imzalanan milletlerarası bir antlaşmaya dayanarak 1 Ocak 1993 tarihinde Kazakistan'ın Türkistan şehrinde kurulduğu ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

''Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığından alınması ve bu işleme karşı dava açması üzerine, bazı basın ve yayın organlarında yayımlanan haber ve yorumlarda gerçek dışı değerlendirmelere yer verildiği görülmektedir.

Anılan Üniversite, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri arasında 1992 yılında imzalanan milletlerarası bir antlaşmaya dayanarak 1 Ocak 1993 tarihinde Kazakistan'ın Türkistan şehrinde kurulmuştur.

Üniversitenin teşkilatı, yönetimi ve eğitim öğretimiyle ilgili hususlar 24 Eylül 1993 tarihli ve 93/4848 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan İşbirliği Sözleşmesi ile eki tüzükte düzenlenmiştir.

Söz konusu Tüzüğün 4. maddesine göre, başkanı da dahil olmak üzere mütevelli heyeti Üyelerinin 'yüksek seviyeli bürokrat' olmasının gerekmesine ve daha önce yüksek seviyeli bürokrat olarak görev yapmış veya bu görevlerden emekli olmuş kişilerin atanmalarına imkan sağlayan bir hükme yer verilmemesine karşılık, emekli statüsünde bulunan Çetin Doğan'ın, bu statüde iken yüksek seviyeli bürokrat olma şartı bir tarafa kamu görevlisi niteliğini dahi taşımadığı halde, Tüzüğe aykırı olarak Mütevelli Heyeti Başkanlığına atandığı, bir üyenin de adı geçenle aynı durumda bulunduğu ve iki üyenin de atandıktan sonra bu şartı kaybettikleri görülmüştür.

Bu itibarla, milletlerarası andlaşma niteliğindeki Tüzüğe aykırı durumun sona erdirilerek hukuka uygunluğun sağlanması zorunlu hale gelmiş, gerekli nitelikleri taşımayan Çetin Doğan'ın görevden alınması ile yerine Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanı olan Prof. Dr. Osman Horata'nın atanması yoluna gidilmiştir. Mütevelli Heyeti Üyelerinden üçü de tüzük gereğince Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alınarak yerlerine gerekli şartları taşıyan yeni üyeler atanmıştır.

Sebep unsuru böyle olan ve oluşumu bu şekilde gerçekleşen görevden alma işlemine karşı, adı geçen tarafından ileri sürülen birtakım iddiaların, bu çerçevede emekli olmadan önceki görevi nedeniyle görevden alındığı yolundaki isnatların gerçeklikle ilgisi bulunmamaktadır.

Söz konusu işlem, kişisel veya siyasi amaç güdülmeden, tamamen kamu yararı gözetilerek, gerekli nitelikleri taşıyan bir kişinin Mütevelli Heyeti Başkanlığına atanarak Tüzüğe uygunluğun sağlanması amacıyla tesis edilmiştir. Bu işlemin sonucunda adı geçenin kişisel menfaatleri zedelendiği için konunun çarpıtıldığı ve henüz Genel Sekreterliğimize tebliğ edilmeyen, ancak adı geçen tarafından açıldığı ifade edilen davada yargı mercilerini etkileme amacının taşındığı kanaati oluşmuştur.''

-''RESMİ ZİYARETTE ÜNİVERSİTENİN SORUNLARI ELE ALINMIŞTIR''

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin kuruluşunun üzerinden geçen 15 yıllık süre sonunda, kuruluşunda belirlenen misyonundan ve amaçlarından uzaklaştığı yönündeki şikayetler üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 12-15 Aralık 2007 tarihleri arasında Kazakistan'a yaptıkları resmi ziyarette üniversitenin sorunlarının da ele alındığı kaydedildi.

Bu sorunların bir kısmının üniversitenin kurulmasına ilişkin milletlerarası düzenlemelerden, bir kısmının da yönetim zafiyetinden kaynaklandığının tespit edildiğine yer verilen açıklamada, Kazakistan Cumhuriyeti yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, üniversitenin kuruluşunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için bu sorunların ortadan kaldırılması gerektiği yönünde görüş birliğinin oluştuğu ve milletlerarası metinlerde yapılacak değişiklikler üzerinde çalışmalara başlanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ''Asılsız ve gerçek dışı iddialarla kamuoyunun yanıltılmaması amacıyla bu açıklamanın kamuoyunun bilgisine sunulması gereği duyulmuştur'' denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious