Çevre Bakanlığı'ndan "seçim kirliliği" genelgesi

  • Giriş : 31.05.2007 / 12:30:00

Afiş, bayrak, flama ve benzeri malzemelerin geri kazanılabilir maddelerden yapılmasını istendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Çevre ve Orman Bakanlığı, seçimlerde, propaganda amacıyla kullanılacak el ilanları, broşür, afiş, bayrak, flama ve benzeri malzemelerin geri kazanılabilir ve doğada çabuk bozulabilir maddelerden yapılmasını istedi.
Bakanlık, seçim propaganda ve faaliyetlerinde, oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bir genelge yayımladı.
Genelgede, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak olan seçimlerde, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen çevre kirliliği ve gürültünün önlenmesi ile seçimlerde propaganda amacıyla kullanılacak el ilanları, broşür, afiş, bayrak, flama ve benzeri malzeme tüketiminin azaltılmasının çevre bilincinin geliştirilmesi bakımından önem arz ettiği bildirildi.
Genelgede, kullanılacak olan afiş, poster, flama gibi araçların kağıt, bez ve buna benzer geri kazanılabilir ve doğada çabuk bozulabilir maddelerden yapılması istenerek, kesinlikle plastik ve naylon kullanılmaması gerektiği kaydedildi.
İletişimde gereksiz zarf kullanımına gidilmemesi, cadde, sokak ve meydanlarda elden, taşıtlardan ve uçaklardan gelişigüzel propaganda malzemesi atılmaması uyarısında bulunulurken, açık hava toplantıları gibi organizasyonlar öncesinde, organizasyon komitesince katılımcılara çevre duyarlılığı konusunda gerekli bilgilendirme ve açıklama anonslarının yapılması istendi.
Genelgede şöyle denildi:
"-Susturucu gibi ses giderici özellikleri olmayan taşıtların seçim propaganda ve faaliyetlerinde kullanılmaması, korna ve buna benzer cihazlarla ayrıca gürültü yapılmaması, motorlu taşıtların çıkardıkları sesin Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde verilen sınır değerleri aşmaması, -Görüntü kirliliğini önlemek amacı ile a- Aday veya partilerin seçim merkez ve büroları dışındaki yerlere afiş, poster ve flama asılmaması, yapıştırılmaması, b- Kullanılacak afiş, poster gibi duvar ilanlarının, İl ve İlçe seçim Kurullarınca gösterilecek yerler dışında asılmaması, yapıştırılmaması, c- Özel bina ve konutların (mülk sahibinden izin alınmadan), kamu binaları ile resmi dairelerin, tarihi, kültürel ve turistik binaların, okulların, mabetlerin duvarlarına, anıtlar, trafik levhaları, aydınlatma lamba ve direkleri ile parklardaki donatı ekipmanları ve kent mobilyaları, yollar, cadde, sokak ve kaldırımlara afiş, poster ve flama asılmaması, yapıştırılmaması hususlarında gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
Bu hususlara uyulmaması halinde 5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca cezai yaptırım uygulanacaktır."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious