CHP Milletvekili yargıyı sert bir dille eleştirdi

CHP Milletvekili yargıyı sert bir dille eleştirdi.43541
  • Giriş : 17.04.2008 / 03:45:00
  • Güncelleme : 18.04.2008 / 08:24:15

'Sadece partilerin içi değil, hukukun içi de çarpıklıklar barındırıyor' Bu sözler bir CHP'li vekile ait.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

CHP İstanbul Milletvekili Ail Topuz mahkemenin verdiği kararı ağır sözlerle eleştirdi ve Türkiye'nin ne kadar çürümüş bir noktaya geldiğini kaydetti. Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP tüzüğünün ''genel başkanlık ile il ve ilçe başkanlıklarına adaylığa'' ilişkin iki maddesinin yürütmesinin, ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması istemiyle açılan davanın dilekçesini, ''görevsizlik'' kararıyla reddetti.

Davanın bugünkü duruşmasına, CHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve avukat Raziye Balcı ile CHP'nin avukatı Ahmet Çörtoğlu katıldı.

Avukat Balcı, daha önceki iddialarını tekrarlayarak, ''Mevcut deliller doğrultusunda davanın kabulüne ve yok hükmündeki tüzük maddelerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum'' dedi.

Avukat Çörtoğlu ise daha önce sundukları emsal kararlardan da görüleceği üzere mahkemenin ''görevsiz'' olduğunu savunarak, konunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesince incelenmesi gerektiğini söyledi.

Mahkemenin ''görevsizlik'' kararı vermesini talep eden Çörtoğlu, şunları kaydetti:

''Kaldı ki yok hükmünde olduğu iddia edilen tüzüğün iptali istemiyle 2003 yılında, kurultaydan sonra o tarih itibarıyla parti üyesi olan Bedri Baykam Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuş ve bu konuda parti tüzüğünün 48. ve 55. maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla iptalini istemiştir. Bu iddianın yerinde olmadığına karar verilmiştir. Bu nedenle görevsizlik kararı verilmediği takdirde davanın esastan reddine karar verilsin.''

Yargıç Nevruz Üstün, dava ve birleşen davada, mahkemenin ''görevsizliği'' nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verildiğini açıkladı.

Yargıç Üstün, davanın bir önceki duruşmasında ''davada iptali istenen hükümlerin kurultay kararıyla değiştirildiği gerekçesiyle uyuşmazlığın çözümünde mahkemesinin görevli olduğuna'' karar vermişti.

-ALİ TOPUZ'UN SÖZLERİ-

Ali Topuz, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, ''aynı hakimin bir önceki celse mahkemenin 'görevli' olduğuna karar verdiğini, bugün ise hiçbir şey değişmediği halde 'görevli' olmadığını kararlaştırdığını'' kaydetti.

Topuz, ''Bu, hukuk adına üzerinde çok düşünülmesi gereken çok büyük bir çarpıklıktır. Demek ki sadece partilerin içleri değil, hukukun içi de aynı şekilde, birtakım çarpıklıkları barındırıyor. Bunlar Türkiye'nin ne kadar çürümüş bir noktaya geldiğini gösteriyor'' diye konuştu.

-DAVA DİLEKÇESİ-

Raziye Balcı ve Kamil Babür Kağan'ın açtığı davanın dilekçesinde, CHP parti tüzüğünün, ''genel başkanlık adaylığına ilişkin'' 55. maddesinin 11. fıkrasının 3. ve 4. cümleleri ile ''il ve ilçe kongrelerinde başkanlık adaylığına ilişkin'' 48. maddesinin 1. bendinin 2. fıkrasında yer alan ifadelerin, Anayasa'nın 2, 67, 68. ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 4, 90. ve 93. maddelerine aykırı olduğu iddia edilmişti.

Dilekçede, söz konusu maddelerin, ''hükümsüz ve geçersiz'' olduğuna ve ''yok hükmünde sayılması'' gerektiğine ilişkin karar alınması talep edilerek, maddelerin uygulanmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması istenmişti.

Aynı konuda Ali Topuz tarafından Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada ise birleştirme kararı verilerek, dosya Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious