CHP tüzük ve programı değişiyor

CHP tüzük ve programı değişiyor.23168
  • Giriş : 31.10.2008 / 21:03:00

CHP Parti Meclisinde program taslağı ve tüzükte yapılması öngörülen değişiklikler kabul edildi. MYK'ya program ve tüzük kurultayı tarihinin belirlenmesi için yetki verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Alınan bilgiye göre, PM'nin Genel Başkan Deniz Baykal başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, CHP'nin yeni program ve tüzüğüne yönelik çalışmalar ele alındı.

Hazırlanan program taslağı PM üyeleri tarafından değerlendirilirken, üyeler tüzük ve program hakkındaki öneri ve eleştirilerini aktardı.

Genel Sekreter Önder Sav, kurultayın yerel seçimler öncesinde toplanmasını eleştirirken, PM'nin karar alması halinde gerekli çalışmaları yapacağını bildirdi.

Sav, tüzük ve program değişikliği konusundaki eleştirilerinin ''yetkilerinin kısıtlanmasından kaynaklandığı'' yönündeki görüşlerin doğru olmadığını da belirterek, bu ifadelerin kendisini üzdüğünü kaydetti. Sav hazırlanan program taslağının fazla ayrıntılı olduğu eleştirisinde de bulundu.

Genel Başkan Baykal da tüzük ve program değişikliğini parti için gerekli gördüğünü vurgulayarak, hem yerel seçimlere hazırlanmanın hem de bu kurultayı gerçekleştirmenin mümkün olacağını ifade etti.

-CHP'NİN YENİ PROGRAM TASLAĞI-

CHP'nin yeni program taslağı ile partinin yeni döneme hazırlanması, daha etkin, hızlı ve dinamik bir parti yapısına kavuşturulması hedefleniyor.

PM toplantısında ele alınan ve ''Değişim İçin Pusula'' adını taşıyan yeni program taslağı ''21. Yüzyılda Aydınlık Bir Geleceğe'' başlığı altında yeni yaklaşımları ortaya koyuyor.

Taslakta konular, ''Demokratikleşme ve Siyaset'', ''Devlet Yönetimi ve Güvenlik'', ''Sosyal Piyasa Ekonomisi'', ''Sosyal Refah Devleti'' ve ''Dış Siyasal İlişkiler'' bölümlerinden oluşuyor.

''Hedefimiz Türkiye'yi yenileştirmektir'' denilen taslakta, demokrasi kültürünün ülkede yaygınlaşıp derinlik kazanmasının amaçlandığı vurgulanıyor.

''Hukuk, toplumun en temel değeridir. Hukukun, adaletin saygınlığı, tarafsızlığı, bağımsızlığı, güvenilirliği ülkenin temel konusudur'' vurgusu yapılan taslakta hukuk devleti normlarının eksiksiz yaşama geçirilmesinin hedef alınacağı belirtiliyor.

Taslakta, ''Bağımsız, Etkin ve Hızlı Yargı'' başlığı altında, ''Yargının bağımsızlığı ve yargıç güvencesi hukuk devletinin ön koşuludur. Bağımsız, etkin ve hızlı yargı ise sağlıklı işleyen demokrasinin gelişmesinin temel şartını, temel hak ve özgürlüklerin güvencesini oluşturur'' ifadesine yer veriliyor.

-''ETNİK KİMLİK ŞEREFTİR''-

''Etnik Duyarlılıklar Ulus ve Üniter Devletimizin Zenginlikleridir'' ana başlığı, ''Farklı Kültür Kümeleri Eşit Toplum'' başlığı altında ise CHP'nin farklı kültür kümelerinin devlet, yasalar ve kurumlar önünde eşit olduğu, çoğulcu demokrasi anlayışı ile hepsinin eşit olarak kucaklandığı, fırsat eşitliğinin hepsine yeterince eş ölçüde sağlandığı eşitlikçi, çoğulcu, çağdaş bir toplum anlayışını savunduğu belirtiliyor.

Taslağın, ''Bireysel Kültürel Haklara Saygı, Ulus Devletimizin ve Demokrasinin Gereğidir'' ana başlığı altında ise ''Etnik kimlik bir şereftir'' ve ''Asimilasyon değil, entegrasyon öneriyoruz'' deniliyor, ayrıca anadilin kültürel diyaloğun, resmi dilin ise siyasi birliğin aracı olduğu vurgulanıyor. Taslakta Roman yurttaşların da bireysel kültürel haklarını eksiksiz kullanacakları belirtiliyor.

''CHP için laiklik hiçbir şekilde ödün veremeyeceği temel ilkedir'' vurgusunun yapıldığı taslakta, ''CHP laikliğe tehdidin kalıcı olarak kalktığı ortamda dini hizmetlerin sivil toplum sorumluluğuna devredilmesini öngörür'' deniliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının yeniden yapılandırılmasının yer aldığı bölümde ise şunlar kaydediliyor:

''İnanç dünyasına ait ilişkiler ve her türlü dini hizmetler sivil toplum sorumluluğuna devredilinceye değin, Diyanet İşleri Başkanlığının; İslam'ın farklı mezheplerine farklı yaklaşmaması, bünyesine katılmak isteyen her mezhebe açık bir yapılanmaya yönelmesi, bünyesinde yer almak istemeyen mezheplerin ise devletin eşit desteğinden yoksun bırakılmaması hedef alınacaktır.''

''Cemevleri Devletten Eşit Destek Alacak'' başlığı altında ise bu kapsamda Alevi-Bektaşi inancı ve kültürünü paylaşan yurttaşların yaygın ibadet, dini hizmet ve kültür merkezleri olan cemevlerinin de Devletin camilere sağlamakta olduğu destekten eşit düzeyde yararlanmasının sağlanacağı belirtiliyor.

''Kadını erkeği her alanda eşit Türkiye''nin hedeflendiği belirtilen taslakta kadın-erkek eşitliğini yaratabilmenin çıkış noktasının eğitim olduğu belirtiliyor.

Taslakta, çağdaş kamu yönetimi reformu gerçekleştirilmesi, merkezi idarenin görev ve yükümlülüklerinin bir bölümünün üniter devlet ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlere aktarılması görüşüne yer veriliyor.

Taslakta, ''Siyasal Şiddet ve Terörle Mücadele'' ana başlığı altında teröre karşı yeni ulusal politika ve program oluşturulacağı ifade edilerek, mücadelenin yürütme organının yetki ve sorumluluğu altında etkin olarak sürdürülebilmesi için yeni ve çağdaş bir yapılanma gerçekleştirileceği kaydediliyor. Ayrıca, ulusal istihbarat teşkilatının yeniden yapılandırılacağı, köy koruculuğunun sona erdirileceği ifade ediliyor.

-''VATANDAŞLIK HAKKI ÖDEMESİ''

Taslakta sosyal refah devleti için büyük kentlerden başlayarak 10 yılda tüm ülkeyi kapsamak üzere aile sigortası uygulaması başlatılacağı, eş zamanlı olarak kırsal kesimde en yoksul aileleri hedef alacak vatandaşlık hakkı ödemesi uygulamasına geçileceği belirtiliyor.

PM toplantısında ayrıca yerel seçim hazırlıkları ile Merkez Yönetim Kurulu raporu da ele alındı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*