CHP ve DSP'den Nükleer Kanunu'na kısmi iptal talebi

CHP ve DSP'den Nükleer Kanunu'na kısmi iptal talebi  .56737
  • Giriş : 18.12.2007 / 13:34:00
  • Güncelleme : 18.12.2007 / 13:38:57

Anayasa Mahkemesi, 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun'un, santral kuracak şirketin belirlenmesi ve santrallerin işlemden çıkarılma maliyetlerinin hesaplanmasına ilişkin maddelerinin bazı hüküm

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

CHP ve DSP, nükleer santrallerin kurulması ve işletilmesine dair 5710 sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Başvuruya ilişkin ilk incelemesini tamamlayan Yüksek Mahkeme, söz konusu kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemlerini daha sonra belirleyeceği bir gündem toplantısında esastan karara bağlayacak.

CHP ve DSP'nin, kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istediği hükümleri şöyle:

-Santral kuracak şirketin belirlenmesine ilişkin 3. maddesinin, ''TAEK, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren nükleer santral kurup işletecek şirketlerin karşılaması gereken ölçütleri bir ay içinde yayımlar'' hükmünü içeren (2) numaralı fıkrası.

-Aynı maddenin, ''Bu kanuna göre yapılacak nükleer güç santralları için yarışmaya katılacaklarda aranacak şartlar, şirketin seçimi, yer tahsisi, lisans bedeli, altyapıya yönelik teşvikler, seçim süreci, yakıt temini, üretim kapasitesi, alınacak enerjinin miktarı, süresi ve enerji birim fiyatını oluşturma usul ve esasları, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iki ay içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunun onayı ile yürürlüğe girecek bir yönetmelikle belirlenir'' düzenlemesinin yer aldığı (3) numaralı fıkrası.

-Teşvikler başlıklı 7. maddesinin (2) numaralı fıkrasındaki, ''İşletmeden çıkarma hesaplarından (İÇH) oluşmuş kaynakların yüzde 25'ine kadar maliyetler Hazine tarafından karşılanacağına, bunun da yetmemesi halinde şirket tarafından karşılanacağına ilişkin'' cümlesi.

-Geçici 1. maddesinin, ''Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, görevlerini yerine getirirken özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde kadro aranmaksızın uygun nitelikli yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli personel çalıştırabilir'' tümcesi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious