CHP'den iptal davası

CHP'den iptal davası.17524
  • Giriş : 02.04.2008 / 13:52:00

CHP, 5748 sayılı ''Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa''nın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yüksek Mahkemeye, CHP'nin dilekçesini Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız sundu.

Başvurunun ardından gazetecilere açıklama yapan Bingöl, iptali istenen yasayla Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki klinik şef ve şef yardımcılığı ile baş asistanların atamalarının yeniden düzenlendiğini ifade ederek, bununla kadrolaşmanın önünün açıldığını savundu.

İptali istenen yasanın, klinik şef ve şef yardımcılarının yüzde 35'lik kısmının atamasının Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği jüri tarafından yapılmasını öngördüğünü belirten Bingöl, jürinin noter huzurunda kura ile belirlenmesini, atamaların idari ve bilimsel deneyimlere bağlı olarak nesnel kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmesini istedi.

CHP, yasanın 1. maddesi ile değiştirilen 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 1. maddesinin (2) fıkrasının üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlesi, aynı maddeye eklenen (3) fıkranın üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleleri ile yasanın geçici 1. maddesinin Anayasa'ya aykırılık taşıdığını öne sürerek, bu maddelerin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını talep etti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious