CHP'ye Sayıştay'dan kötü haber

CHP'ye Sayıştay'dan kötü haber.15461
  • Giriş : 14.10.2008 / 12:24:00

Çankaya Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarının ardından sıkıntılı günler geçiren CHP'ye kötü bir haber de Sayıştay'dan geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştıran Sayıştay uzmanları, burada haksız ihaleden arazi işgallerine kadar bir dizi usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etti. Belediye, işgal ettiği arazilerden elde ettiği gelirleri belediye bünyesinde kurulan vakfa ait şirketlere peşkeş çekerken, belediyeye ait gayrimenkullerden gelen gelirleri ise doğrudan şirket hesaplarına geçirmiş. Hazineye ödemesi gereken stopaj paralarını da kaçıran CHP'li belediye, şirketlerin çıkardığı gazete ve dergilere bina tahsis edip personel görevlendirmiş. Belediye bu yolla devleti milyonlarca YTL zarara uğratmış.

Kadıköy Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve usulsüzlükler, kamuoyundan gelen yoğun şikayetler üzerine TBMM Araştırma Komisyonu'nun talebi doğrultusunda harekete geçen Sayıştay denetçilerinin yaptığı araştırma sonucu ortaya çıktı. 2006 ve 2007 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı İktisadi İşletmesi (KASDAV)'ne ait evrak ve muhasebe kayıtlarında inceleme yapan Sayıştay uzmanları, çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük rapor etti.

CHP'Lİ BELEDİYE ÖNÜNE GELEN YERİ İŞGAL ETMİŞ

Toplam dört uzman tarafından kaleme alınan 20 sayfalık raporda dikkat çeken usulsüzlüklerin başında arazi işgalleri geliyor. Selami Öztürk'ün başkanı olduğu Kadıköy Belediyesi, mülkiyeti Hazine ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda arazi ve otoparkı işgal etmiş.

Buna göre belediye, Kadıköy'de bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 bin 535 metrekarelik alanı izinsiz olarak çevirip yıllarca otopark olarak işletmiş. İşlemlerin üzerinden yürütüldüğü KASDAV, bu işten dolayı 2002'de 327.375 YTL, 2003'de 458.358 YTL, 2004 yılında 552.903 YTL, 2005'de 684.887 YTL ve 2006'de 792.913 YTL olmak üzere toplam 2 milyon 816 bin 439 YTL gelir elde etmiş. KASDAV bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ise herhangi bir ödeme yapmamış. Sayıştay raporlarına 'işgal' olarak geçen bu durum için uzmanların tespiti şöyle: "Kadıköy Belediyesi'nin ismini alan ve dolaylı da olsa kamu kaynağı kullanan KASDAV şirketince işgal edilmesi ve karşılıksız bir şekilde otopark olarak işletilmesi yersiz bir uygulamadır. Bu uygulama nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ecrimisil ödemelerinin yapılması gerekmektedir."

Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı arazi işgali bununla sınırlı değil. Konuyla ilgili inceleme yapan denetçiler, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 277 bin metrekarelik Salıpazarı Otopark'ı da 2002'den 2005'e kadar haksız bir şekilde işletilmiş. Bu işletme nedeniyle toplam 1 milyon 404 bin YTL'lik gelir elde edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına tahakkuk ettirilen toplam 571 bin YTL ecrimisil ödenmemiş. Yine Bostancı'daki 7 bin 61 metrekarelik bir hazine arazisi KASDAV şirketleri tarafından işgal edilerek otopark olarak işletilirken, 368 bin 394 YTL'lik gelir elde edilmiş.

'AL GÜLÜM, VER GÜLÜM' YAPMIŞLAR

Kadıköy Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve usulsüzlükler sadece arazi işgalleriyle sınırlı değil. Yaptığı iş ve işlemlerde yasaları hiçe sayan belediye, kendisine ait tesisleri de hukuki dayanağı olmadan KASDAV'a kullandırmış. Bu tesislerden biri de Kadıköy Belediyesi Zemin Araştırmaları Labaratuarı. Tesis, ihale yapılmadan sadece bir protokolle KASDAV'a verilmiş. Aynı yöntem belediyeye ait Katı Atık Ayrıştırma Tesisi için de söz konusu. İşletme 19.07.2001 tarih ve 56/2 sayılı Encümen kararıyla KASDAV işletmesine herhangi bir ihale yapılmadan protokol yöntemiyle verilmiş. Vakıf şirketleri, bu iki tesisten 2002-2003 yıllarında toplam 400 milyon YTL'lik gelir elde etmiş. Bu durum, raporda açıkça eleştiriliyor:

"2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 1'nci maddesinde, belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin yazılı hükümlere göre yürütüleceği öngörülmüştür. Bu nedenle, herhangi bir ihale yapılmaksızın belediye ile KASDAV arasında imzalanan bir protokol yöntemiyle bahse konu vakfın iktisadi işletmesine verilmesi mümkün değildir."

BİNA VE PERSONEL BELEDİYEDEN, GELİR ŞİRKETLERE

Kadıköy Belediyesi'nin dikkat çeken kanunsuz uygulama ve yolsuzluklarından biri de personel ve yer tahsisi. KASDAV'a bağlı şirket ve Kadıköy Belediyesi ile yapılan protokol doğrultusunda çıkartılan 'Gazete Kadıköy' ve 'Kadıköy Yaşam Dergisi'nin bina ve personel ihtiyacı belediye tarafından sağlanmış. Daha çok belediyenin etkinliklerine yer veren gazete ve dergi, üstelik sürekli olarak zarar etmiş. Sadece 2003 ila 2006 yılları arasında meydana gelen zararın miktarı yaklaşık 500 bin YTL olurken, raporda bu zararların sürdüğü belirtiliyor.

FAKİR ÖĞRENCİLERDEN ALINAN PARALAR

Kadıköy Belediyesi'nde tespit edilen çarpıcı yolsuzluklardan biri de öğrenci yurdu üzerinden sağlanmış. Üstelik burada birden fazla yolsuzluk var. Buna göre, Kadıköy Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan 3 bin 53 metrekarelik alan ihale edilmeden ve herhangi bir bedel alınmadan Belediye Meclisi'nin 07.11.2001 tarih ve 2001/123 sayılı kararıyla 25 yıllığına KASDAV'a tahsis edildi. Yapılan protokol gereği daha çok Anadolu'dan gelen fakir öğrencilere hizmet vermek amacıyla yapılan 300 öğrenci kapasiteli Kadıköy Belediyesi Aysel ve Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu, 2003-2004 eğitim ve öğretim yılında hizmete açıldı. Öğrencilerden 2003 ve 2006 yılları arasında toplam 1 milyon 360 bin YTL tahsil edildi. Alınan bu paraların tamamı vakfa aktarıldı. Yine yapılan protokol gereği 'kapasitesinin yüzde 20'si oranında fakir, öksüz, kimsesiz gençlerin tahsili için kullanılacak' şartı da yerine getirilmedi. Belediyenin, fakir öğrenciler için inşa edildiğini belirttiği proje, Danıştay raporuna şöyle yansıdı: "1580 Sayılı eski ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine bakıldığında Belediye Meclisi veya Belediye Başkanlığı'nın mülkiyeti Belediyeye ait olan bir taşınmazı, bedelsiz olarak tahsis etmelerine imkan tanıyan herhangi bir hüküm bulunmadığı görülmektedir."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*