Çiçek: Bu teklif Anayasa'ya uygundur

Çiçek: Bu teklif Anayasa'ya uygundur.9788
  • Giriş : 01.02.2008 / 16:05:00

TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsünün yüksek öğretimde serbest bırakılmasını içeren Anayasa değişikliği teklifinin, ''laiklik'' ilkesini de düzenleyen Anayasa'nın 2. maddesine aykırı olduğu, bu nedenle komisyonda görüşülemeyeceği iddiasıyla verilen öner

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Aranın ardından öğleden sonra yeniden toplanan Komisyonda söz alan MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, partisinin hiçbir zaman laiklik ilkesine aykırı iş ve işlemin içinde bulunmadığını söyledi. Bal, laiklik ilkesinin, Anayasanın eşitlik ilkesini yok etmek için de kullanılamayacağını savunarak, CHP'li milletvekillerince verilen önergenin laiklik ilkesinin niteliğini daraltığını, bu nedenle reddedilmesi gerektiğini bildirdi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, düzenlemenin, Anayasanın 2. maddesine aykırı olduğunu savundu. Kart, Anayasa Mahkemesinin, Anayasa değişikliklerindeki şekil denetimi yetkisine ilişkin 1971 tarihli kararı ve AİHM kararları dikkate alındığında, teklifin geri çevrilmesi gerektiğini iddia etti.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de söz alarak, usul tartışmasına ilişkin görüşlerini açıkladı.

Anayasanın değişmez maddelerine yönelik bir teklifin söz konusu olamayacağını, böyle bir teklifin işleme konamayacağını belirten Çiçek, ''Anayasa Komisyonunun önüne gelen her konuda oradan veya buradan yorum yaparak, şurayla burayla ilgili derseniz, her gündeme gelen konuda mutlaka bir bağlantıyı zorlayarak da bulursunuz. O zaman burada hiçbir Anayasa Değişikliği görüşülemez'' dedi.

Anayasa değişiklikleriyle ilgili denetimin, Anayasa Mahkemesince yapılacağını belirten Çiçek, yüksek mahkemenin içtihatlarını, yürürlükteki Anayasa hükümlerine göre oluşturduğunu, Anayasa Mahkemesinin 1971 tarihli kararının 1961 Anayasasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Anayasa Mahkemesinin 1982 Anayasasıyla ilgili ne karar verdiğine bakmak gerektiğini belirten Çiçek, şöyle konuştu:

''Anayasa Mahkemesinin 1987/9 esas ve 15 sayılı kararında 'Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri, Anayasanın 148. maddesinde Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaların esas yönünden denetimine yer verilmediği gibi bunların şekil yönünden denetimleri de teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususlarıyla sınırlı tutulmuştur. İptali istenen bu sınırlı sebeplerden herhangi birine ilişkin bulunmadığı sürece davanın dinlenmesi olanağı yoktur.' diye karar vermiştir. Ben 'sadece bu alanlarda denetim yaparım' diyor.''

CHP'li milletvekillerinin, ''Anayasanın 4. maddesinden sonraki maddeleriyle ilgili'' demeleri üzerine Çiçek, Anayasanın 4. maddesinden önceki maddelerle ilgili zaten teklif yapılamayacağını yineledi.

Komisyonda muhalefet milletvekillerinin itirazlarının sürmesi üzerine Çiçek, ''Sizin görüşleriniz mi içtihat oluyor, yoksa Anayasa Mahkemesinin kararı mı? Anayasa Mahkemesinin içtihadından bahsediyorum. Belli ki bu değişiklik gerçekleştiği takdirde Anayasa Mahkemesine gidecek. Sizin görüşlerinizi de bizim görüşlerimizi de alacak bir karar verecek. Sizin görüşleriniz içtihat değil. Sizinki sizin görüşünüz, benim ki de benim görüşüm'' diye konuştu.

-''KİRA KANUNU GELSE...''-

Çiçek, Anayasa'nın ilk 3 maddesiyle ilgili teklif olamayacağını belirterek, ''Ama ben de bir şey diyorum. Buraya gelen her konuyla ilgili siz derseniz ki 'Bu Anayasanın 2. maddesine giriyor.' Kira Kanunu gelse buraya, oradan Anayasanın 2. maddesine bir çıkış yolu bulabiliriz. Niye? Devletin Anayasal düzenini yıkmaya çalışanlara kiralama imkanı verilemez' diye'' şeklinde konuştu.

Cemil Çiçek, ''Kira kanunuyla ne alakasıyla var?'' diye tepki gösteren milletvekillerine, içtihatların yürürlükteki Anayasa ve mevzuata göre oluştuğu karşılığını verdi. Anayasa Mahkemesinin 2002/144 esas 241 sayılı kararına da değinen Çiçek, ''yasalardaki değişikliklere bağlı olarak mahkeme içtihatlarının değişmesinin doğal bir süreç olduğu, bu durumun yargı bağımsızlığını zedeleyen veya kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bir yönü bulunmadığını'' belirtti.

Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ''Konuyla ilgisi yok. Anayasanın özünü değiştiriyorsunuz'' diye araya girmesi üzerine Çiçek, ''Bunu siz mi tayin ediyorsunuz'' diye tepki gösterdi. Çiçek, ''Bu teklif, hiçbir suretle Anayasanın değişmez maddeleriyle ilgili değildir. Kimse böyle bir teklif veremez. Zaten böyle bir değişikliğin altına burada imza koyacak hiç kimse de yoktur. Verilen teklif, Anayasaya uygundur'' diye konuştu.

Komisyon Başkanı Burhan Kuzu'nun ''Ömrümüzü bu konuya verdik ama fazla konuşmayacağım'' demesi üzerine Kamer Genç'in, ''Anayasayı bilmiyor ki konuşsun'' diye laf atması, salonda gülüşmelere neden oldu.

Görüşlerini ifade eden Kuzu'ya, CHP'li milletvekilleri sık sık itiraz etti, yanlış bilgi vermekle suçladı.

Kuzu'nun, oylattığı önergenin 5'e karşı 16 oyla reddedildiğini açıklamasından sonra, Komisyon, Anayasa Değişikliği üzerindeki görüşmelerine devam etti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious