Çocuk ve kadınlara yönelik şiddete dur!

  • Giriş : 04.07.2006 / 00:00:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirleri yayınladığı bir genelge ile açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Başbakan Erdoğan imzalı genelgede, kadın ve çocuklara yönelik şiddet insanlığın gündemindeki yerini koruduğu belirtildi.

Bu tür şiddetin en acımasız biçiminin kamuoyunda 'töre cinayeti' olarak tanımlanan kadına yönelik öldürme olayları olduğunun ifade edildiği genelgede, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin Türkiye'de devam ediyor olmasının yeni ve acil önlemlerin alınmasını gerekli kıldığı vurgulandı.

Genelgede, "Ekonomik kalkınma ve gelişme ile birlikte eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesiyle giderek ortadan kalkacak olan bu sorunların çözümü için kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımıza büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir." derildi.

TBMM'nin konu ile ilgili araştırma yapması için bir komisyonu görevlendirdiği ve bu töre cinayetleri ile ilgili komisyonun alınacak önlemleri kapsayan bir rapor hazırladığı hatırlatılan Genelgede şu ifadelere yer verildi: "Mezkûr komisyon çalışmaları sonucunda hazırlanan ve Hükümetimizce de benimsenen bu konuda alınacak önlemlere ilişkin öneriler ve bundan sorumlu kuruluşlar ekli listelerde belirtilmiştir. Bu önerilerle ilgili olarak başlatılacak çalışmalarda koordinasyon görevi çocuğa yönelik şiddet konusunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda ise Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.

Sorumlu kuruluşların ve bu kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket etmesi gereken kurumların ayrı ayrı belirtildiği önlemlere ilişkin çalışmalar, koordinatör olarak belirlenen genel müdürlüklerle işbirliği içerisinde derhal başlatılacaktır. Sorumlu kurumlar tarafından görev alanına giren konularda hazırlanacak ayrıntılı faaliyet raporlar üçer aylık dönemlerle ilgili koordinatör kuruma gönderilecektir."

Genelgede ayrıca çocuğa yönelik şiddet konusundaki çözüm önerilerinin yaşama geçirilmesinde koordineli çalışması gereken kurumlar da belirtildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious