Cumhurbaşkanı Gül, bir kanun daha onayladı

Cumhurbaşkanı Gül, bir kanun daha onayladı.9769
  • Giriş : 01.04.2008 / 21:16:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 11 Ekim 2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan tarım dışı kullanıma açılan arazilerin, istenilen amaçla kullanımına imkan sağlayan kanunu onayladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5751 sayılı ''Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Kanuna göre, 11 Ekim 2004 tarihinden önce, gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçla kullanıma açılan arazilerin, ''Tarımsal bütünlüğü bozmaması'' halinde, ''İstenilen amaç'' ile kullanımına izin verilecek.

Bu izin için, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 1 yıl içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığına başvurulması, hazırlanacak Toprak Koruma Projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metre karesi için 5 YTL ödenmesi şartı aranacak.

Bu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması gerekli ruhsat, izin gibi işlemler için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına başvurulacak.

Başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde işlemler tamamlanıncaya kadar başvuru sahipleri faaliyetlerine devam edecek.

Bu süreler içerisinde gerekli izinleri alamayanların üretim faaliyetleri, ilgili idarelerce durdurulacak.

Tarım arazisi niteliğinden çıkarılan araziler, ilgili kuruluşlarca başvuru sahibinin isteği doğrultusunda niteliğini değiştirecek.

Tarım arazileri üzerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili yatırımlar ile jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları için yer tahsisi yapılabilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious