Cumhurbaşkanı Gül'den 2 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Gül'den 2 kanuna onay.11279
  • Giriş : 05.08.2008 / 20:04:00

05 Ağustos 2008 19:23 Cumhurbaşkanı Gül, Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu oanyladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5791 sayılı ''Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' ve 5794 sayılı ''Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Gül'ün her iki kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5791 sayılı ''Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerini bundan böyle yüksek mahkemelerin genel kurullarının seçmesini hükme bağlıyor.

Kanuna göre, Uyuşmazlık Mahkemesinin askeri yargı dışından gelen üyeleri, bundan sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yerine Yargıtay ve Danıştay'ın genel kurullarınca doğrudan seçilecek.

Cumhurbaşkanı tarafından seçilen askeri yargı kökenli üyeler ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Askeri Yargıtay Genel Kurulunca belirlenecek.

Uyuşmazlık Mahkemesi hukuk bölümüne, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Danıştay Genel Kurulu ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunca ikişer asıl, ikişer yedek üye seçilecek.

Uyuşmazlık Mahkemesi ceza bölümüne seçilecek üçer asıl ve üçer yedek üye ise Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile Askeri Yargıtay Genel Kurulunca, kendi daire başkanı ve üyeleri arasından belirlenecek. Uyuşmazlık Mahkemesinin başkan, başkanvekili ve üyeleri 4 yıl için seçilecek.

Görev süresi dolacakların yerine, bu sürenin sona ereceği tarihten önceki 2 ay içinde; yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılacakların yerine, emekliye ayrılacağı tarihten önceki 2 ay içinde; görev süresi dolmadan boşalan yerlere ise boşalma tarihinden itibaren 2 ay içinde seçim yapılacak. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilecek.

Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin ödeneklerini de yeniden düzenleyen yasa uyarınca başkanın mazereti halinde yerine başkanlık edene, bu sürenin içinde her ay; toplantılara katılan başsavcılar ile asıl ve yedek üyelere, toplantı yapılan her ay için 7500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödenek verilecek. Savcılara toplantı yapılan ay itibariyle, Uyuşmazlık Mahkemesinin raportörlerine ise her ay olmak üzere aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak 3500 gösterge rakamı üzerinden ödenek verilecek.

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİK

Gül'ün onayladığı 5794 sayılı ''Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre ise 31 Mayıs 2008 tarihinden önce Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında kullanılan malzemelerin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına veya ihalenin yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan imalatlar için fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*