Cumhurbaşkanı Gül'den "inanç özgürlüğü" vurgusu

Cumhurbaşkanı Gül'den
  • Giriş : 05.02.2008 / 14:14:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Laikliğin birbiriyle bağlantılı iki temel unsuru vardır.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girişinin 71. yıldönümünde, laiklik ilkesinin inanç özgürlüğü özelliğine vurgu yaptı. Gül, "Laikliğin birbiriyle bağlantılı iki temel unsuru vardır. Bunlardan birincisi, devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılması, diğeri de bireylerin inanç ya da inançsızlıklarını hiçbir baskı altında kalmadan yaşamalarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girişinin 71. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün çağdaşlaşma projesinin en önemli unsurlarından birini oluşturan laiklik ilkesi, 5 Şubat 1937 tarihinde Anayasaya girmiş, sonraki anayasalarımızda da Cumhuriyetin değiştirilemez niteliklerinden birisi olarak yerini almıştır" dedi. Laikliğin, devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılması ve bireylerin inanç ya da inançsızlıklarını hiçbir baskı altında kalmadan yaşamaları olmak üzere iki temel unsuru bulunduğunu kaydeden Gül, mesajına şöyle devam etti:

"DEVLETİN TEMEL DÜZENİ DİN KURALLARINA DAYANDIRILAMAZ"

"Anayasamızın 2 nci ve 24 üncü maddeleri laiklik ilkesinin bu iki boyutunu düzenlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olduğunu belirten 2. maddenin gerekçesinde ifade edildiği gibi laiklik, 'her ferdin istediği inanca, mezhebe sahip olabilmesi, ibadetini yapabilmesi ve dininançlarından dolayı diğer vatandaşlardan farklı bir muameleye tâbi kılınmaması anlamına gelir.' Anayasanın 24. maddesi de bir yandan din ve vicdan özgürlüğünü güvenceye alırken, diğer yandan da Devletin temel düzeninin din kurallarına dayandırılamayacağını ve hiçbir nedenle dinin istismar edilemeyeceğini vurgulamaktadır."

Cumhuriyetin temel niteliklerinden olan laikliğin, millegemenlik ve çoğulculuk kavramları üzerinden diğer bir nitelik olan demokrasiyle buluştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, "Birinci Meclisimizin hazırladığı 1921 Teşkilat-ı Esasile başlayıp bugüne kadar devam eden 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' hükmü demokratik laik Cumhuriyetin en önemli şiarı olmuştur" dedi.

"LAİKLİK İLKESİ, HAYATİ BİR İLKE OLARAK KALACAK"

Gül, laik siyasal düzende devletin tüm dinler, inanç grupları veya herhangi bir inanca sahip olmayanlar karşısında eşit mesafede durmasının, çoğulcu demokratik rejimlerin de temel prensiplerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği kapsamlı siyasekonomik ve kültürel reformlarla, çağdaş uygarlığın en yüksek düzeyini temsil eden AB normlarını benimsemiş ve hayata geçirmiş bulunmaktadır. Bu süreç, Büyük Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşma yönünde büyük önem taşımaktadır. Böylece, derinleşen ve sağlamlaşan Türk demokrasisi, laiklik ilkesi ve uygulamalarının da en güçlü teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girişinin 71. yıldönümünde laikliğin varlığı ve hayati bir ilke olarak devamı konusunda Cumhuriyetimizin yüksek kararlılığını ve iradesini hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde bir kez daha kamuoyuna ifade etmek isterim."


TBMM BAŞKANI TOPTAN: ''LAİKLİK, ANAYASAMIZIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEK İLKELERİNDENDİR.

TBMM Başkanı Köksal Toptan, ''Laiklik, Anayasamızın değiştirilemeyecek ilkelerindendir. Türkiye, laikliği geliştirerek çağdaş uygarlık yolundaki yürüyüşüne devam edecektir'' dedi.

Toptan, laiklik ilkesine Anayasada yer verilişinin 71. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Toptan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin temel değerlerinden laiklik ilkesinin Anayasaya girişinin 71. yıldönümünü sevinç ve gururla kutladıklarını bildirdi.

Tarihin en büyük dönüşümlerinden birini oluşturan Cumhuriyetin ilanının, özgürlük, demokrasi ve çağdaşlık gibi kavramlarla ülke insanına yeni bir dönemin kapılarını açtığını vurgulayan Toptan, bu sayede Türk milletinin demokrasi, laiklik, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler gibi evrensel değerlerle tanıştığını kaydetti.
Köksal Toptan, mesajında şunlara yer verdi:

''Demokrasisini, insan hakları standardını ve hukuk kültürünü geliştirme ve modern dünyanın kazanımlarını elde etme amacında olan Cumhuriyetimiz, bu nedenle laikliği temel ilke olarak benimsemiştir. Ülkemiz, bu temel ilkeler ışığında bugün önemli noktalara gelmiştir. Cumhuriyetimiz, laiklik sayesinde demokrasi kültürünü olgunlaştırarak geliştirmiştir. Saygı ve hoşgörünün en büyük teminatı olan laiklik, bütün toplum kesimlerinin de bir arada yaşayabilmesinin güvencesidir. Yine laiklik, din ve inanç özgürlüğünün de sigortasıdır. Bu sayede çeşitli inanç biçimleri bir arada ve barış içerisinde yaşayabilmektedir. Bu özgürlük ve saygı ortamını koruyup geliştirmek hepimizin sorumluluğudur.

Laiklik, Anayasamızın değiştirilemeyecek ilkelerindendir. Türkiye, laikliği geliştirerek çağdaş uygarlık yolundaki yürüyüşüne devam edecektir.

Bu duygularla laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına girişinin 71. yıldönümünü, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış bir Türkiye amacının gerçekleşeceğine olan inancımla kutluyor, tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi iletiyorum.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious