Cumhurbaşkanı Sezer; 'Hukukta keyfilik yoktur!'

  • Giriş : 10.05.2006 / 00:00:00

Cumhurbaşkanı Sezer, "Hukukta keyfilik yoktur, herkesin yargı kararlarına saygı göstermesi gerekir" dedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hukukta keyfilik olmayacağını, herkesin yargı kararlarına saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "Yasama ve yürütme organlarının işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyen ve adaletin yerine getirilmesi için görev yapan yargıç ve savcıların güvenceli ve yargının bağımsız olması, hukuk devletinin öncelikli koşuludur" dedi.
Cumhurbaşkanı Sezer, İdari Yargı Günü'nü ve Danıştay'ın 138. kuruluş yıldönümü nedeniyle Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu'na kutlama mesajı gönderdi. Sezer mesajında, "Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramları, insanlığın tarih boyunca çeşitli aşamalardan geçerek edindiği birikimle çağdaş ve evrensel bir boyut kazanarak günümüze ulaşmıştır. Hukuk devleti, özgürlükçü ve çoğulcu kimliği ile çağdaş demokrasilerin en önemli özelliğini oluşturmaktadır" dedi.

Erkler ayrılığını kabul eden çağdaş demokrasilerde, yasama ve yürütme gücünün, yargı ile dengelendiğine dikkat çeken Sezer, yasama ve yürütme organlarının işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyen ve adaletin yerine getirilmesi için görev yapan yargıç ve savcıların güvenceli ve yargının bağımsız olmasının, hukuk devletinin öncelikli koşulu olduğunu belirtti.

Sezer mesajına şöyle devam etti: "Yargısal denetimin temel amacı, devlet organlarını hukukla bağlamak, görev ve yetkilerin kullanılmasının hukuksal sınırını çizmek, temel hak ve özgürlükleri korumak, eşitsizlik ve ayrımcılık yaratan, hukukun üstünlüğüne ters düşen keyfi uygulamaların önüne geçmektir. Yargı kararlarının uygulanmaması, hukuk devleti ilkesiyle olduğu gibi, kamu yararıyla da bağdaşmamaktadır. Yürütme organının, bu bağlamda yönetimin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyen, devletin yüksek danışma, inceleme ve karar organı olan Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarındandır. Yönetsel yargıda yüksek mahkeme görevini yerine getiren Danıştay, Anayasamızda belirtilen görev ve sorumluluklarını başarıyla yürütmekte, kamu yararını ve hizmetin gereğini gözeterek duyarlılık ve yansızlıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Danıştay, köklü geçmişi ve birikimiyle, hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yaşama geçirilmesinde önemli rol üstlenmektedir. Yönetenlerin kurallara uymama özgürlüğünün bulunduğu anlayışı demokrasi için en büyük tehlikedir. Hukukta keyfilik yoktur. Herkes yargı kararlarına saygı göstermek zorundadır. Danıştay ve diğer yüksek yargı organlarımız kamu çıkarını koruyan ve hukukun üstünlüğünü temel alan yaklaşımlarıyla çağdaş demokratik sistemin yaşatılmasına değerli katkılarda bulunmaktadır.

Hukuk devleti anlayışının egemen olması için tüm kişi ve kurumlara büyük sorumluluklar düşmektedir. Yönetim sorumluluğu üstlenenlerin kurallara öncelikle uyma ve uyulmasını gözetme konusundaki duyarlılığı demokratikleşme sürecinde büyük önem taşımaktadır. Tüm yurttaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek ülkemizi hak ettiği düzeye getireceğini umuyorum. İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın kuruluş yıldönümünde Sizi, Danıştay Başsavcısını, Başkanvekillerini, daire başkanlarını, üyelerini, yargıç, savcı ve yönetim personelini kutluyor, esenlikler diliyorum."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious