Cumhurbaşkanı Sezer'den onay

Cumhurbaşkanı Sezer'den onay.10511
  • Giriş : 08.06.2007 / 15:57:00

Sezer, Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5683 sayılı "Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, kanun, yayımlanmak üzere, Başbakanlığa gönderildi.
Kanuna göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı kurulacak.
İnşaat Onarım Dairesi Başkanlığı, inşaat, onarım, bakım ve bunlara ait kontrol ve koordinasyon çalışmalarını, mimari proje çalışmalarını ve kamulaştırma işlemlerini yürütecek.
Daire başkanlığı, ihtiyaç duyulan hastane, sağlık yerleşkesi gibi sağlık tesisleri ve hizmet binalarını, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların devri karşılığında veya bedeli Sağlık Bakanlığı bütçesine konulan ödeneklerden ya da döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, düzenlenecek protokolle, TOKİ veya inşaat işleriyle ilgili yetkili kamu ve tüzel kişiliğe sahip diğer kurum ve kuruluşlarına doğrudan yaptırabilecek.
Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı ise Bakanlığın kullanımında bulunan sağlık tesislerinin, hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında yenilenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütecek.
Sağlık Bakanlığı, yurtdışında insani ve teknik yardım amacıyla, geçici süreli olmak üzere sağlık birimleri kurabilecek ve işletebilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious