Cumhuriyet, kendine yakışanı giymek demek değildir

  • Giriş : 16.05.2007 / 00:00:00

Tandoğan'la başlayan ve İzmir'e uzanan mitinglere 'Cumhuriyet mitingleri' denmesi sizin de içinizi burkmuyor mu?

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

CHP-ordu-Cumhurbaşkanı-ADD-ÇYDD düzleminde dile gelen ve 27 Nisan muhtırası ile iyice taçlanan 'laiklik elden gidiyor' hurafesinin sürekli olarak 'Cumhuriyet değerleri' vurgusuyla sahneye çıkması sinirlerinizi germiyor mu?
Bir soru daha: Siz hiç AKP nezdinde 'karşı cepheye' itilip kakılanların 'padişahlık geri gelsin' dediğini duydunuz mu?

Gariptir, 'padişah beklentisi' olanlara yakından baktığımızda, onların Osmanlı'nın medeniyet şuuruna derin bir saygı bekleyenler arasında değil, halkı sürekli olarak 'Cumhuriyet' vurgusu ile te'dip etmeye çalışanlar arasından boy verdiğini görürüz. İktidarda yalnızca tek bir eğilime, tek bir siyaset etme şekline tahammülleri vardır ve bu tahammül noksanlığı için 'sandık' yeterli bir karine değildir. Cumhuriyet'i niteleyen devrimlere karşı yoğun bir isyan dalgası mı vardır dindar kitlelerde? Elbette hayır. Çünkü kimi Avrupa ülkelerindeki prenslere, prenseslere bakıp bakıp neden bizim bir aristokrasimiz yok kompleksine kapılma ve bulduğu her Vahdettin torununun yanında resim çektirme hevesi dindar kitlelere değil, bizim güya Cumhuriyetçi aydınlarımıza mahsus bir hal. Hakeza, Arap harfleriyle okuyup yazalım talebi söz konusu olmadığı gibi, gün olmuş devran dönmüş, bugün Arapça öğrenmek (ve Ortadoğu çalışmak) yükselen bir değer ve jet-set düzeyde 'hip' bir eğilim haline gelmiştir. Mütedeyyin kitleler 'eski yazı bilseydik de, tarihimiz ile aramızda böyle uçurumlar açılmasaydı keşke' şeklinde utangaç cümleler kurarlar en fazla.

Şapka devrimi sonrasında vuku bulan idamlar, mazi kalbimde yaradır türünde, üzerinde konuşulmaması gereken bir hüzne tekabül eder ki, bu ağırbaşlı tavır bile söz konusu kitlelerin Cumhuriyet'e angaje olmaktaki kararlılığının bir göstergesi olabilir ancak.

İHL'lerin bir Cumhuriyet projesi olduğunu unutup halkın yoğun ilgisine mazhar olmalarını 'tevhid-i tedrisat'a bir itiraz olarak okuyan 'Cumhuriyetçileri' anlamak da mümkün değildir. Zira İHL demek 'medrese eğitimi' demek değildir. Egemen sınıflarımızı tedirgin edecek bir teveccühe mazhar olması, dinî duyarlılıkları olan kitlelerin dünyevi taleplerinin bir tezahürüdür olsa olsa. Dinî duyarlılıkları imamların ve müezzinlerin dünyasına kilitlemekten yana olanların bunu anlamasını beklemek ise yine başka bir bahara kalmıştır. Aşar (öşür) vergisinin kaldırılması ve çiftçinin özendirilmesi gibi, uluslararası ölçü birimlerinin kabulü gibi konularda mı bir isyan duygusu var yoksa? Halkımız okka ve arşın gibi birimlerin geri gelmesini mi istemekte? Bize böyle bir bilgi geldi dersek yalan olur.

Dahası, eğer başörtüsü, şimdi tel'in edilen hükümetin yetkin ağızlarından biri olan Mehmet Ali Şahin'in de dediği gibi, halkın %1,5'inin sorunu ise yapılan anketler de zaten başörtüsü takma oranının giderek düştüğünü gösteriyorsa, başörtülü kadınların nasıl olup da Cumhuriyet'i tehdit etmekte olduğu hâlâ izaha muhtaçtır. Mesele, Sabih Kanadoğlu kuşağının zihnindeki pilili etekli, karpuz kollu, beyaz bluzlü, cici tahsilli Türk kızı (Filiz Akın modeli) imajının yerinin başörtülü bakan eşlerinin katıldığı uluslararası resepsiyonlar dolayısıyla bir parça buğulanmasından ibaret olsa gerektir. Bugün 'ulusumuzun bağımsızlığı', 'AB'ye hayır' sloganlarının 'laiklik' ekseninde hizalanmasını bir 'aydınlanma' olarak görenlerle, bundan üç dört yıl önce, Başbakan ve bakanların Batılı ülkelerdeki davetlere başörtülü eşleri ile birlikte katılmasından fena halde rahatsız olanların, (ayy bizi rezil ediyorlar'cıların) aynı kimseler olması, meseleyi büyük ölçüde izah eder kanaatindeyim.

Siz, ey sınıfsal imtiyazlarını resmi ideoloji ile teminat altına almış olanlar!

Cumhuriyet, 'Batılı rol modellerini' ve 'Batılı tüketim kalıplarını' taklit etme biçimi değildir. Laikliği modern yaşam tarzının kapıkuluna dönüştürüp, sınıfsal kaprislerin imgesi haline getirdiniz. Aynı şeyi 'Cumhuriyet'e yapmayın. Çünkü ona hepimizin ihtiyacı var.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious