Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ticari temizliği

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ticari temizliği.12323
  • Giriş : 17.12.2007 / 12:08:00

Hükümet, çeşitli nedenlerle feshedilmiş sayılan veya faaliyetlerine son verdikleri halde tasfiye edilmeyen yüzbinlerce şirkete radikal bir neşter atıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

TBMM'ye sunulan Türk Ticaret Kanununun Uygulama Tasarısı'nda, Ticaret Sicili'nde cumhuriyet tarihinin en kapsamlı temizliğini sağlayacak düzenlemelere yer verildi.

DEVLET ELİYLE TASFİYE:

Buna göre, sermayesini artırmama gibi nedenlerle feshedilmiş sayılan, adresinde bulunamayan, faaliyetine devam etmeyen, vergileri tahsil edilemeyen, ancak izi bilinmezken birden çıkıp uyuşmazlıklara taraf olan şirketler, devlet eliyle tasfiye edilecek.

Sıradışı tasarının gerekçesinde, bu şirketlerin sayılarının yüzbinlerle ifade edildiği belirtildi ve yeni hükümler için "sıradışı nitelikte" değerlendirmesi yapıldı.

KAMU DÜZENİNE TEHDİT

Gerekçede bu şirketlerin uygulamada ticaret ve şirket hukuku yanında, vergi ve sosyal sigortalar hukuku ile tescil işlemlerinde güçlüklere yol açtığı "nihayet kamu düzeni yönünden sakınca oluşturduğu" kaydedildi. Gerekçede, "Her gün tutarları yükselen, ancak tahsil edilemeyen vergileri ile diğer kamusal borçları bulunan, izi bilinmezken birden ortaya çıkıp bir işleme taraf olan şirketler, kanun hakimiyeti ilkesini sarstığı için kamu düzenini ilgilendirmektedir" denildi.

BORÇLAR SİLİNECEK

Yeni düzenlemeye göre, devlet tasfiye operasyonu için, kağıt üzerinde milyarlarca YTL'yi bulan vergi, kamusal nitelikli alacakları ve sigorta prim alacağını tahsil etmekten vazgeçecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK

* Tasfiye edilecek anonim ve limited şirketler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca listelenecek ve üç gruba ayrılacak.

* Birinci grupta, adresine ve varlığına ulaşılabilen, faal olduğu anlaşılan, ancak herhangi bir sebeple sona erdiği belirlenen şirketler; ikinci grupta feshedilmiş faal olmayan, ancak malvarlığı bildiren şirketler; ikinci grupta adresi ve varlığı bildirilmeyen şirketler yer alacak.

* Ticaret Sicil Müdürlüğü, şirketin kayıtlı adresine ihtar yollayacak. İhtara süresi içinde cevap verilmez veya cevabı tatmin edici bulunmazsa, şirketlerin ortağı, yöneticisi veya herhangi bir ilgilisi şirketin faaliyette bulunduğunu kanıtlarıyla bildirilmezse, tasfiye edilecek.

* Tasfiye, atanmış memurlarca en geç üç ayda sonuçlandırılacak.

* Şirketin malvarlığı Hazine'ye geçecek. Re'sen yapılan kayıt silme işlemlerinin tümü her türlü vergi ve harçtan muaf olacak.

* İlgili şirketin vergi, kamusal nitelikli borçları ve sosyal sigorta prim borçları, kayıttan silinmelerine engel oluşturmayacak.

* Şirketin sonradan belirlenen varlıkları kendiliğinden Hazine'ye geçecek.

* Üçüncü gruptaki şirketler bir tasfiye işlemi yapılmaksızın doğrudan ticaret sicilinden silinecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious