Dabbet'ül Arz yeryüzüne inmiş olabilir!

Dabbet'ül Arz yeryüzüne inmiş olabilir!.15121
  • Giriş : 03.07.2009 / 10:20:00
  • Güncelleme : 03.07.2009 / 10:16:19

Kuran'da geçen en büyük kıyamet alameti Dabbet'ül Arz'dır. "Yeryüzüne inecek ve şiddet uygulayacak."...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kuran'ı Kerim'in mucizelerini matematiksel olarak inceleyen Ömer Çelakıl kıyamet alemetlerinden biri olan "Dabbet'ül Arz"la domuz gribi arasında bağlantı olabileceğini söyledi.

Saba Tümer'le Bu Gece programına katılan Çelakıl yeni çalışmalarından bahsetti. Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden domuz gribine ilişkin bilgiler verdi ve "mikrop domuzları ara konak olarak kullanarak yayılıyor. Terör örgütlerinin kullandığı bir biyolojik silah bile olabilir." dedi ve Neml Suresi'ne ilişkin bir çalışmasını da anlattı. Neml (karınca) Suresi aynı zamanda Dabbet'ül Arz'ın da geçtiği sure olduğunu hatırlattı.

KARINCADAN KÜÇÜK YARATIKLAR VAR: MİKROP

Çelakıl şunları söyledi:

"Kuran'ı Kerim'de mikroplara işaret edilen sure Neml Suresi 8.ayettir. Mikrop kelimesi ilk başta görülmüyor ama batı alfabesindeki gibi soldan sağa doğru okursanız bu fark ediliyor. Mikrop da batıdan çıkmış bir şeydir.

Bu ayette Kuran'da geçen en küçük canlıdan, Neml'den bahsediliyor. Ama surenin hemen başında bu harfler yan yana geliyor ve başka Kuran'ın başka hiçbir ayetinde de bu harfler yan yana gelmiyor.

Bundan 1400 yıl öncesinde bir kişiye sorsanız size karınca derdi. Ama bu sure bize 'karıncadan daha küçük canlılar var" diyor. Hemen başında da bu harflerin bir araya gelmesi bir mucizedir. 1400 yıl önce Kuran'ı Kerim indirildiği zaman böyle bir kelime ortada yoktu. Mikrop 1881 yılında kullanılmaya başlanıyor"

DABBE VE NEML YAN YANA

Çelakıl ardından Neml Suresi'nin Dabbet'ül Arz'ın da bahsedildiği sure olduğunu söyledi. (Dabbet'ül Arz: Kıyamete çok yakın çıkacağına inanılan bu varlık, topraktan çıkacak, insanları aynı anda etkileyecek, konuşacak ve şimdiye kadar yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir şiddet uygulayacak) Çelakıl şöyle konuştu:

"Kıyametin en büyük alameti Dabbe'dir. Bir yaratığın çıkacağından ve dünyayı yok edeceğinden bahseder. Kıyamete yakın bir dönemde bir yaratık çıkacak ve insanlara bir şey söyleyecek. Dabbe'nin ne olduğuna dair bir fikirler yürütülmüş ama kimse bir şey söylememiş. Kimi televizyon demiş, kimi mikrop demiş. Dabbetül arz olarak iki yerde bilinir. Sebes Suresi ve Neml suresi. Sebes Suresi'nin 14. ayetinde 34. surede şu hikaye anlatılır: Hz. Süleyman'ın bir asası var. Bir bakıyorlar ki o asa çürümüş. O dönem kimse anlamıyor. O dönemde mikroorganizmaların yiyecekleri çürüttüğü bilinmiyor. O asayı çürütenin küçücük bir kurtçuk olduğunu söylüyorlar. Çağdaş tefsirciler 'bu dabbe içten içe kemiren küçücük bir virüs olabilir' demişler."

MİKROP VE DABBE İKİ SUREDE AYNI ANDA GEÇİYOR

Sebes Suresi'nde açık açık mikroba işaret edilmesinin yanı sıra, mikrop kelimesinin Neml Suresi'nde de gizli olarak geçtiğini söyleyen Çelakıl Dabbe'nin sadece bu iki surede anlatıldığının altını çizdi. "O dabbe benim bu mikropu gösterdiğim Neml suresinde de geçer. Orada da yeryüzünden bir dabbe çıkartılacağını söylüyor. Bunlar yorum tabi. Dabbe her şey olabilir. Televizyon, hatta insan bile olabilir" dedi.

DABBE DOMUZ GRİBİ Mİ?

Saba Tümer "Mikroptan domuz gribine oradan da dabbeye nasıl geldik diye sordu?"

Çelakıl da "Mikrop kelimesi dabbenin geçtiği yerde geçiyor. Dabbenin de bir mikrop olabileceği söyleniyor. Böyle bir bağlantı olabilir." diye konuştu.

...VE İŞTE KIYAMET ALAMETLERİ

Kıyamet ne zaman kopacak? Herkesin merak ettiği, ama cevabını sadece Allah'ın bildiği bir soru… Kıyametin ne zaman kopacağı tam olarak bilinmese de alametleri Kuran'da belirtilmiştir. Kıyamet'in büyük ve küçük alametleri vardır. Küçük alametlerinin çoğunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Ama önce KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİne bir bakalım;

1- MEHDİ GELECEK

Mehdî'nin başı hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek "Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin" diyecektir.

2- DECCAL GELECEK

Deccâl yalancı bir kişidir. İslam dinini kötülüğe sevk etmek isteyecektir. Tanrı olduğunu söyleyecektir. Onun Tanrı olduğuna inananın îmânı gidecektir.

Deccal'in sağ gözü kördür. İki gözünün ortasında “kafir” yazmaktadır. Çocuğu yoktur. Medine'ye ve Mekke'ye giremez. Ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde 40 gün kalacak bu süre zarfında bazı olağanüstü olaylar gösterecektir.

Daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği hadislerde belirtilmiştir.

3- HAZRETİ İSA GÖKTEN İNECEK

Kıyâmet kopmadan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, Hıristiyanları İslâm'a davet edecek, Deccâl'i öldürecektir.

4- DABBET-ÜL ARZ ÇIKACAK

Kıyâmet'ten önce çıkacağı bildirilen yaratıktırtır. Kelime anlamı "yer hayvanı" demektir. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vardır. Biri şöyle: “Dâbbet-ül-arz, mü'mine âsa ile dokunur, alnına "Bu Cennetlik" yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire vurunca, "Cehennemlik" diye yazılır, yüzü simsiyah olur”

5- YE'CÜC VE ME'CÜC ÇIKACAK

Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak "yeryüzünde bozgunculuk yapacak" olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur Hz. ZülKarneyn'in önlerine yaptığı seddin yıkılarak açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir

6- DUHAN ÇIKACAKTIR

Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir. Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü'minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.

7- GÜNEŞ BATIDAN DOĞACAKTIR

Kıyametin en önemli göstergesi güneşin batıdan doğacak olmasıdır. Güneşin batıdan doğduğunu görüp kıyametin kopacağını anlayan insanlar topluca iman edecektir. Ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır.

8- ATEŞ ÇIKACAKTIR

Hicaz'dan çıkacak olan büyük bir ateş insanları önüne katarak sürecek. Öyle güçlü bir ateş olacak ki, ta Basra'daki develerin boynu aydınlanacak

9- YER ÇÖKECEK

Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet'in büyük alametlerindendir

KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ İSE ŞÖYLE;

-Fırat nehrinin suları çekilecek, nehir yatağından altın çıkacak!
-İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.
-Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.
-Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.
-Adam öldürme olayları ve fitne artacak.
-Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.
-Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak.
-Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.
-Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.
-Zina açıkça işlenir hale gelecek.
-Kötülük ve fuhuş yayılacak.
-Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak.
-İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek.
-Allah allah diyecek kimse kalmayacak.
-Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak
-Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek
-Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek.
-Kur'ân'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.
-Namaz kılınmayacak.
-Emanete riayet edilmeyecek.
-Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek.
-Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.
-Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.
-Yöneticiler insanlara zulmedecek.
-Liderliğe elverişli kimseler azalacak.
-Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek.
-Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek.
-Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak

İNTERNETHABER

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*