Danıştay, İddaa'ya 'dur' dedi!

  • Giriş : 22.01.2007 / 00:00:00

Danıştay, İddaa Oyunu'nun ihale şartnamesi, ihale ilanı ve yapılan ihale işleminin yürütmesini durdurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

GTECH Avrasya Teknik Hizmetler ve Müşavirlik A.Ş, “Basit İhtimalli Bahis Oyunlarının Risk Yönetim Merkezi Kurdurulması ve İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesine” ilişkin ihale şartnamesinin, ihale ilanının, ihalenin bir başka şirkete verilmesi, onaylanması ve sonucun ilanına ilişkin işlemler ile bu ihaleye karşı davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu hakkında Kamu İhale Kurulu'nca incelenmeksizin ret işleminin iptali istemiyle dava açmıştı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kamu İhale Kurulu'nun incelenmeksizin ret işlemini iptal ederken, ihale sürecine ilişkin işlemler yönünden ise incelenmeksizin ret kararı vermişti.

Davalı idareler Kamu İhale Kurulu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, kararın iptale ilişkin kısmını, davacı şirket ise incelenmeksizin redde ilişkin hüküm fıkrası ile ihalenin, ihale şartnamesinin, ihale ilanının, ihalenin bir başka şirkete verilmesi, onaylanması ve sonucun ilanına ilişkin bölümleri temyiz ederek, öncelikle yürütmenin durdurulmasını istediler.

DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Dava konusu işlemler 13. Daire ve 10. Daire'yi ilgilendirdiği için ortak heyetle yürütmenin durdurulması istemi karara bağlandı. Ortak heyet, dava konusu ihale şartnamesi, ihale ilanı ve yapılan ihale işleminin yürütmesini oy birliği ile durdurdu.

Ortak heyetin kararında, Anayasa'da kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen hizmetlerin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılmasının kanunla düzenlenmesinin öngörüldüğü anımsatıldı.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun amacının Başbakanlığa bağlı merkezde katma bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usullerin düzenlenmesi olduğu anımsatılan kararda, Spor Toto ve Spor Loto'dan alınacak hisselerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün gelirleri arasında bulunduğu kaydedildi.

Türkiye'de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek Futbol karşılaşmalarında müşterek bahisler tertibi ve yürütülmesinin hak ve yetkisinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu belirtilen kararda, 7358 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun'un, genel müdürlüğün müşterek bahisler düzenlenmesi ve yürütülmesi işini denetim altında, ancak umumi, hususi, mülhak bütçeli veya döner sermaye, iktisadi devlet teşekkülleri mahiyetinde kurulmuş ve kurulacak kuruma verebileceğini hükme bağladığı vurgulandı.

Kararda, 7358 sayılı Yasa'nın müşterek bahis tertibi ve yürütülmesi için lüzumlu ilk tesis masraflarının genel müdürlük bütçesine konulacak tahsisat ile karşılanacağını öngördüğü belirtildi.

Kararda, şöyle devam edildi: “Anılan hükümlerden, bahis oyunları düzenlenmesi ve yürütülmesi görevinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu, bu görevi ancak genel, özel, katma bütçeli veya döner sermaye veya iktisadi devlet teşekkülleri mahiyetinde kurulmuş veya kurulacak bir kuruma verebileceği, kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesi gereken bu hizmetin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılmasına yasal olanak bulunmadığı, bu hizmetin gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabilmesinin, ancak yasa ile düzenlenmesine bağlı olduğu anlaşılmaktadır.”

Ortak heyetin kararında, “Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarının Risk Yönetim Merkezi Kurdurulması ve İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesine” ilişkin ihale şartnamesi, ihale ilanı ve yapılan ihale işleminin yasal dayanaktan yoksun olduğu vurgulandı.

Kararda, davacının söz konusu ihaleye ilişkin şartnamenin düzeltilmesi ve ihalenin iptali istemiyle Kamu İhale Kurumu'na yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında verilen “karar verilmesine yer olmadığına” dair kararın yerinde olmadığı vurgulandı.

Kararda, “Açıklanan nedenlerle Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 8 Kasım 2006 günlü kararının ve dava konusu ihale şartnamesi, ihale ilanı ve yapılan ihale işleminin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildi” denildi.

Ortak heyet, daha sonra temyiz istemini esastan karara bağlayacak.

ŞİMDİ NE OLACAK

25 Eylül 2003'te İddaa oyunuyla ilgili Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'nün açtığı ihaleye katılmayan Avrasya Teknik Hizmetler ve Müşavirlik Anonim şirketinin, yaklaşık 3 yıl sonra yaptığı itirazda hukuki süreci tamamlayan Danıştay'ın bu kararının ardından İddaa Oyunu'nun hemen durdurulması söz konusu değil. 1 ay süreyle oyunlar yine eskisi gibi oynanacak ancak yeni düzenlemenin bu süre içinde yapılması gerekiyor. 1 yıl içinde de yeni bir ihalenin yapılması gerekecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious