Danıştay, milletvekili maaşının peşine düştü

  • Giriş : 02.11.2007 / 14:56:00

Danıştay 11. Dairesi, 22. Dönem milletvekillerine 22 Temmuz seçiminden sonraki 3 ayı kapsayan maaşların ödenmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davayı ''ehliyet yönünden'' reddeden Ankara 16. İdare Mahkemesinin kara

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural, milletvekillerine seçimden sonraki 3 ayı kapsayan maaşların ödenmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle idari mahkemesinde dava açmıştı.

Ankara 6. İdare Mahkemesi, kararında, rastgele iptal davası açılmasını önlemek için idari işlem ile dava açacak olan kişi arasında ''menfaat ilişkisi'' şartı bulunduğunu hatırlatılarak, yargı mercine başvuranın menfaatinin, iptali istenen işlemle ihlal edilip edilmediğinin takdirinin de yargı mercilerine bırakıldığı ifade etmiş ve TBMM Başkanlığı tarafından alınan dava konusu karar ile davacı Sedat Vural arasında bir menfaat ilişkisinin bulunmadığından, davanın ehliyet yönünden reddine karar vermişti.

Avukat Sedat Vural, bu karar üzerine, Ankara 16. İdare Mahkemesinin kararının bozulması ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Dosyayı görüşen Danıştay 11. Dairesi, davacı Sedat Vural'ın, vergi mükellefi olmasının subjektif ehliyet koşulunun sağlanması açısından yeterli olduğunu belirterek, söz konusu davanın ''ehliyet yönünden'' reddine karar veren Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin kararının hukuka uygun olmadığını belirterek kararı bozdu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious