Danıştay, Uzan’ları haklı buldu

Danıştay, Uzan’ları haklı buldu.5999
  • Giriş : 27.07.2006 / 00:00:00

Danıştay, TMSF’ye devredilen İmar Bankası’ndan doğan zararların tahsili için Cem Uzan’ın eşi ve çocuklarına çıkarılan çağrıların yürütmesini durdurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, TMSF Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının, İmar Bankası’ndan doğan zararların tahsili amacıyla Cem Uzan’ın eşi Alara Koçibey Uzan’a gönderdiği ödeme emri ve ödemeye çağrı yazısı ile çocukları Yasemin Paris Uzan’a gönderdiği ödemeye çağrı yazısı, Renç Emre Uzan’a gönderdiği ödeme emrinin iptal istemlerini reddetmişti.

Davacı Alara Uzan ve çocukları, bu kararı temyiz ederek, temyiz istemi esastan sonuçlanıncaya kadar işlemin yürütmesinin durdurulmasını istedi. Danıştay 13. Dairesi, dava konusu 4 ayrı işlemin yürütmelerini oybirliği ile durdurdu.

Dairenin kararlarında, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’na eklenen düzenlemeye göre, fon alacaklarının Hazine alacağı sayılması için banka kaynaklarının kredi veya başka bir nam altında bankanın hakim ortak ve yöneticileri ile bunların eş ve çocuklarına veya akrabalarına aktarılmış olması gerektiği vurgulandı.

Kararlarda, “Fon tarafından davacılar adına banka kaynaklarının ne şekilde ve hangi miktarda aktarıldığına ilişkin bir tespit yapılmaksızın, mevduat farkından kaynaklanan kamu alacağının tümünden davacıların sorumlu tutularak sadece hakim ortağın (çocuğu) veya (eşi) olması nedeniyle işlem tesisinde hukuka uygunluk bulunmadığından davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet görülmediğine” işaret edildi.

13. Daire, 4 davada da temyiz istemlerini daha sonra karara bağlayacak. TMSF Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı, Cem Uzan’ın eşi Alara Koçibey Uzan’a, 27 Ocak 2004’te ödemeye çağrı yazısı, 29 Mart 2004’te ödeme emri, kızı Yasemin Paris Uzan’a 1 Mart 2004’te ödemeye çağrı yazısı, oğlu Renç Emre Uzan’a ise 29 Mart 2004’te ödeme emri göndermişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious