Danıştay 'reddetti!'

  • Giriş : 29.08.2006 / 00:00:00

Danıştay, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davayı ''belgenin tavsiye niteliğinde'' olduğuna işaret ederek, incelenmeksizin reddetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İnsan Hakları Derneği ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nca hazırlanan, ''Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin kabul ve onayını ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada karar verdi.

Adli tatil nedeniyle Danıştay 10. Dairesi yerine davaya bakan Danıştay Nöbetçi Dairesi tarafından verilen kararda, davalı Başbakanlığın savunmasında, ''Tavsiye kararı niteliğinde olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin Bakanlar Kurulu'na bildirildiği ve belge taslağının Bakanlar Kurulu'nun bütün üyeleri tarafından incelendiği, kabul edilmesi halinde Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak Başbakanlığın uygulama direktifi ile tüm bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlara yayımlandığının'' belirtildiği vurgulandı.

Karar şöyle: ''Belirtilen şekilde verilen bir Bakanlar Kurulu Kararı var ise bu kararla ilgili olarak Başbakanlığın uygulama direktifinin tüm bakanlıklara, ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulup duyurulmadığının sorulmasına, duyurulmuşsa duyurulara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin istenilmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesi için davalı idareye kararının tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesi kararlaştırılmıştır.''

Yüksek mahkeme, söz konusu belgeyi onayladığı belirtilen Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması istemini ise ara karardan sonra görüşecek.

Nöbetçi Daire, Bakanlar Kurulu kararı yönünden ise Başbakanlıktan ara karar ile sorduğu bilgi ve belgeler geldikten sonra yürütmenin durdurulması istemini karara bağlayacak.

Davacılar veya davalı Başbakanlık, bu karara itiraz edebilecek. İtirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious